SvD tycker att jag borde gilla majoren…

Det har väl skrivits spaltkilometer om SvDs totalt misslyckade valkompass. Ni vet den där som gjorde hälften av landet till folkpartister och inte en enda till sosse eller piratpartist

Nå så här såg det ut på SvD:

Enligt SvD är jag folkepartist

Låt mig göra det tydligt en gång för alla:

  • Jag har aldrig varit folkpartist, jag kommer troligen aldrig att bli folkpartist med mindre än att de återerövrar liberala ideal de lämnade för en mansålder sedan.
  • Jag har inte mycket till övers för moderaternas nuvarande politik, och absolut inget gemensamt med KD.
  • Jag röstade iofs på centern senast det begav sig, men det var innan de visade sig kunna förväxlas med en mollusker ifråga om politisk ryggrad.
  • MP är alldeles för förtjusta i skatter och andra statliga klåfingrigheter med syfte att ändra vår livsstil.
  • V går helt enkelt bort med sin internationaldoftande retorik.
  • SD finns helt enkelt inte i boken

MiNi:s variant är i så fall bra mycket mer rättvisande:

PP först och SD snyggt och prydligt sist, det kan jag köpa! Däremot är det stor humor att hela den rödgröna röran slår hela alliansen i testet, men jag tror jag vet varför. Det visar också varför sådana här kompasser aldrig kan blir riktigt korrekta. För att följa Blogge i spåren, så tänker jag faktiskt outa vad jag svarade och varför.

Det kan visa hur det kommer sig att jag är smygmiljöpartist 😀

Nato-operationer
: Sverige ska delta i Nato-ledda militära operationer som exempelvis i Afghanistan: Neutral, Värdering: Normal
Allvarligt talat, jag skiter i vem som leder operationerna, varje operation vi deltar i måste vara något vi anser att vi kan stå för och som vi anser behöver göras. Anser vi inte att den som leder operationerna gör det med rätt motiv eller på ett sätt vi kan ställa oss bakom, så skall vi inte vara där. Jag kan dock tänka mig både en och annan situation där en FN-ledd operation är både knepigare och mer tvivelaktigt skött än något NATO leder, så varje fall måste – som vanligt – bedömas för sig.

Global skatt
: En global skatt ska motverka valutaspekulation: Helt emot, Värdering: Normal
Skatter är sällan bra styrmedel och har ofta långt fler och knepigare sekundära konsekvenser än verkan mot det man vill reglera. Räkna iskallt med att en sån här skatt bara innebär att problemet byter skepnad eller flyttar sig lite i sidled. I det läget finns bara nackdelarna kvar. Som vanligt.

Privat sjukvårdsförsäkring
: Privata sjukvårdsförsäkringar ska kunna komplettera den offentliga sjukvården: Helt för, Värdering: Normal
Om du har pengar och vill betala för en försäkring som täcker dina besök hos privatläkare, vem faen är jag att hindra dig? Är det mindre moraliskt att försäkra sig mot sådant, än att ta alla miljoner du har på kistbotten och åka till lämpligt land som erbjuder vården du söker och betala direkt? Det är ett feltänk att försöka begränsa folks privata angelägenheter, bättre är att slå vakt om att den offentliga vården faktiskt fungerar.

Gratis museum
: Statliga museer ska ha fri entré: Emot, Värdering: Normal
Först var jag tveksam av principiella skäl och med invändningen att det är ganska trevligt om det är gratis. Men så ruskade jag på mig och tänkte en gång till — varför skulle jag tycka att det var trevligt med offentligt sanktionerad och subventionerad kultur som betalas via skattsedeln?

Euro
: Sverige ska snarast införa euro: Helt för, Värdering: Normal
Antingen är vi med i EU eller också inte. Är vi med, så bör vi göra det till en prioritet att se till att saker och ting fungerar som de skall. För även om vi står utanför sådana saker som valutasamarbetet, så slutar det inte att påverka oss. Kronan riskerar snart att bli Kalle Anka-valuta, det vill säga en vek valuta som man kan spekulera med — vi tycks redan ha glömt Soros.

Vargjakt
: Licensjakt på varg ska tillåtas: Emot, Värdering: Normal
Jag skriver emot, snarare än helt emot, eftersom det med all sannolikhet finns situationer där vargjakt är nödvändig. Inte för att jag ser några tecken på en sådan situation nu, men det finns säkert, någon, kanske…

Värnskatten
: Värnskatten ska avskaffas: Helt för, Värdering: Normal
Klart som fasen att den skall avskaffas. Vi behöver förenkla vårt skattesystem så att en sexåring kan överblicka det, och alla punktskatter, särbeskattningar, specialavdrag och dylikt verkar åt helt fel håll. Transparens, enkelhet, relevans är ord det är svårt att sätta i samband med nuvarande beskattning. Sen är det en typisk sådan skatt som infördes ”tillfälligt” för två decennier sedan, say no more.

Könskvotering
: Det behövs en lag om kvotering i bolagsstyrelser: Helt emot, Värdering: Normal
Exakt hur våra politiker skulle vara kompetenta att sätta sig över näringslivets urvalsprocesser framgår liksom inte. Visst är det tacknämligt om det blir jämnare balans, men det kommer det bli av sig självt — om än inte lika fort. Jag skulle verkligen inte själv vilja vara den person som kvoterats in till sitt uppdrag, snacka om förtroendeproblem.

FRA
: FRA:s signalspaning på kabelburen trafik ska inte tillåtas: Helt för, Värdering: Viktig
Det finns naturligtvis situationer där en stat – rätt eller orätt – tar sig friheter med privat information för sin överlevnad. Att däremot offentligt sanktionera verksamhet som i allt väsentligt tillhör den demokratiska marginalen är helt uppåt väggarna. FRA-lagen gör brevhemlighet och källskydd till ett skämt, tillåter skapandet av sociogram och insamlandet av högst personlig information — allt med en argumentation som är så full av hål att den skulle göra en osttillverkare avundsjuk.

Invandring
: Invandringen berikar Sverige: Helt för, Värdering: Viktig
Jag är principiellt för fri invandring. Jag har också många goda erfarenheter av människor från andra kulturer. Däremot finns det naturligtvis problem som individer tar med sig hit och som blir förstärkta av en totalt misslyckad integrationspolitik. Så jag är inte det minsta emot att vi ställer absoluta krav på de som kommer hit att de skall acceptera de grundläggande spelreglerna i vårt samhälle.

Las för unga
: Fler unga kan få jobb om las ändras och regeln sist in först ut stryks: Helt för, Värdering: Normal
Det finns ganska tydliga tecken på att vår arbetsmarknad är onaturligt statisk. Folk vågar inte byta jobb, och de som inget har får stå utanför och titta på utan att kunna komma in. Det drabbar med all önskvärd tydlighet de som inte redan är etablerade på arbetsmarknaden: ungdomar, invandrare och folk som försöker komma tillbaka efter en längre tids sjukdom. Jag vill alls inte ”fucka facket”, men det måste finnas bättre sätt att skapa trygghet för den som är anställd.

Föräldraförsäkring
: Individualiserad föräldraförsäkring ökar jämställdheten: Helt emot, Värdering: Normal
Ät sex till åtta skivor bröd om dagen — need I say more? Hur i helvete politiker tror sig veta bättre än föräldrarna själva vad som är bäst för dem övergår mitt förstånd. Jag tog själv ut majoriteten av förädraförsäkringen – så karl jag är – för att det passade bäst. Det var vårt beslut, som vi tog som ett svar på vad som var bäst för våra barn och för hela vår familj.

Hushållsnära tjänster
: Avdraget för hushållsnära tjänster ska avskaffas: Helt för, Värdering: Normal
Det är helt galet att det ens skall behövas specialregler. Förenkla skattesystemet och angrip skattekilarna istället. Då angrips problemet vid ROTen istället för att symtombehandlas.

Nedladdning
: Det ska vara förbjudet att för eget bruk fritt ladda ner upphovsrättsskyddat material från Internet: Helt emot, Värdering: Viktig
När man försöker stoppa fritt utbyte av information mellan privata individer, så får man så många absurda och oanade konsekvenser att man kan snyta dem ur näsan. Upphovsrätten har helt tappat kontakten med de avvägningar som gjordes när den skapades och är nu inget annat än lås och bom på vår gemensamma kultur. Vägen framåt är att hitta nya affärsmodeller och släppa kulturen som sådan så fri som möjligt.

Sjukförsäkring
: Sjukförsäkringen ska vara tidsbegränsad: För, Värdering: Normal
Visst vore det underbart om det inte fanns några gränser, men det är en utopi. Klart är att den som verkligen är sjuk skall ha sjukersättning, men tyvärr kan den inte vara villkorslös. Jag är däremot inte för en tidsbegränsning utan utvärdering, lika lite som jag är för en ättestupa.

Betyg
: Betyg ska ges tidigt i skolan: Emot, Värdering: Normal
Jag har ändrat åsikt i den här frågan och får konstatera att det är svårt att hitta belägg för att betyg skulle ha några tydliga positiva effekter, annat än som sorteringsinstrument — och det kan komma senare.

Grön skatteväxling
: Gröna skatter behövs för att förbättra miljön: Helt emot, Värdering: Normal
Ytterligare en gång vill man använda skatten som styrmedel, som om inte skattesystemet är tillräckligt krångligt och politiserat ändå. Det måste finnas bättre sätt.

Alkoholmonopolet
: Alkoholmonopolet ska avskaffas: Helt för, Värdering: Normal
Alkoholmonopolet har överlevt sig självt. Det tillhör en annan tid och ett annat sammanhang, och det är hög tid att det hamnar på historiens sophög.

Förmögenhetsskatten
: Förmögenhetsskatten ska återinföras: Helt emot, Värdering: Normal
Vissa skatter är mer populistiska än andra skatter, och förmögenhetsskatten är en sådan. ”Vänstern” ser den som en av de mest rättfärdiga, men stannar inte till för att kontrollera vilka konsekvenser en sådan skatt får för samhällets ekonomiska dynamik. En sådan konsekvens är att Sverige är ett förhållandevis svårt land om man vill skaka fram riskkapital, vilket innebär att en mängd bra idéer som kan leda till jobb och tillväxt aldrig lyfter av pengabrist.

Friskolor
: Det behövs en lag som begränsar antalet friskolor: Neutral, Värdering: Normal
Även här har jag modifierat min åsikt en aning. Jag är osäker eftersom jag i grunden anser att det inte är något någon skall lägga sig i. Däremot tycker jag att man kan ställa vissa grundläggande krav: såväl på curicullum som på kvalitet. Grundkravet är att skolan faktiskt ger modern och vettig kunskap, i annat fall finns det nog skäl att ifrågasätta.

Inkomstskatten
: ”Inkomstskatten ska sänkas ytterligare”: Helt för, Värdering: Normal
Jag har svarat helt för, men egentligen anser jag att den allra viktigaste frågan är ett enklare och mer transparent system där alla är medvetna om vad de faktiskt betalar. Vi har en tendens att inte vilja se hela bilden, vilket innebär att de flesta tror sig betala 30% +/- i skatt. Men det finns faktiskt all anledning att sänka skattetrycket, och en naturlig skatt att börja med är just inkomstskatten. Ännu bättre vore nog att klippa i arbetsgivaravgifterna för att hjälpa sysselsättningen på traven.

Turkiet och EU
: Turkiet bör bli medlem i EU: Emot, Värdering: Normal
Turkiet bör först visa att de faktiskt är villiga att ingå i en europeisk kultur. Jag kommer byta åsikt den dagen jag upplever att Turkiet verkligen har bestämt sig för att vara en sekulär demokrati med allt vad det tillhör.

Uranbrytning
: Uranbrytning ska tillåtas i Sverige: Helt för, Värdering: Normal
Om vi verkligen är seriösa med att vilja komma åt koldioxidutsläppen, så behöver vi annan energi. Vi bör hitta ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt att dra nytta av den enorma resurs uranet innebär. Sköter vi det rätt lär det inte heller skada svensk ekonomi ett dugg.

Sextimmarsdag
: Sextimmarsdag med bibehållen lön ska införas: Emot, Värdering: Normal
Jag har svårt att se att det överhuvudtaget är genomförbart med sex timmars arbetsdag inom överskådlig framtid. Dessutom är det något som lagstiftarna bör hålla fingrarna ifrån. Bättre är att det sker den dag arbetsmarknaden är så bra att kortare arbetsdagar är ett sätt att locka anställda.

Monarkin
: Monarkin ska avskaffas: För, Värdering: Normal
Monarkin är ett svenskt hoppla. Det är lite gulligt, men tveksamt som fenomen. Behöver vi ett statsöverhuvud vore det smartare med en president. Det är dock inte precis någon hjärtefråga, annat än möjligen att få bort vissa slavaspekter på hur kungafamiljen lever.

Nå, det är tydligt att inte heller MiNis variant är helt rättvisande, eller så är jag rödgrön i smyg (berätta inte det för någon, snälla!). SvDs variant är däremot ett skämt, att de inte gjort något åt saken ännu är helt hårresande, läser de inte analyserna?

Apologeter och omvända pudlar

Nu sliras det något helt förbannat på den allt gyttjigare politiska och journalistiska spelplanen. På Expressens ledarsida tar Ann-Charlotte Marteus bladet från munnen och kallar bloggosfären för en potta. I UNT gör Beatrice Ask en slags dementi av sin redan inte alltför imponerande pudel.

Det är väldigt mycket ilska i bloggosfären mot Beatrice Ask. Det varken kan eller skall förnekas, inte heller är det oförklarligt. Faktum är att tystnaden från många tidningar är bra mycket mer oförklarlig. Det är vår justitieminister vi talar om: du vet ministern som är satt att övervaka att den rättsliga politiken fungerar, att den ligger i linje med den demokratiska rättsstaten, dess principer och traditioner.

Det är i detta kontext man måste förstå Beatrice Asks klavertramp. För även om det inte precis är ett okänt faktum att man med 349 riksdagsledamöter får med några blåbär. Det går närmast inte att komma ifrån, men det är väldigt olyckligt om ett av dessa blåbär innehar en ministerpost av tyngd. En av de tyngsta posterna som överhuvudtaget existerar är justitieministerposten. På den posten har vi helt enkelt inte råd att låta ett blåbär husera.

Marteus skriver:

En annan skriver att Asks jobb borde övertas av någon med ”bättre balanserat psyke”.
Piratpartisten Anna Troberg anser att Ask bör ”krypa tillbaka in under sin sten”. ”Gammal moderathagga” och ”kisstant” är andra tillmälen från nätets vildhundsmobb, denna spretiga grupp tänkare som ser sig själva som rikets enda sanna försvarare av integritet, respekt och demokrati.

Humorn i hennes raljerande, är hur hon ojar sig över ilskna tillmälen samtidigt som hon själv generaliserande utser bloggosfären till en ”vildhundsmobb”. Det var nog det där med bjälken i ögat, eller nåt!

Det är dessutom fråga om ilskna tillmälen mot en minister som konsekvent över hela mandatperioden valt att nonchalera individens rättigheter. Hennes klantigheter kommer precis strax efter förslaget att ungar för att drogtestas skall kunna tvingas dra ner byxorna och kissa inför främmande människor, allt utan att föräldrarna behöver tillfrågas eller ens informeras. Därav det lite smålåga epitetet ”kisstant”, även om hon i så fall nog borde få sällskap av ”kissgubben” Johan Pehrson när ”äran” över de dumheterna skall fördelas.

Vi är många som försökt följa den här mandatperiodens rättsliga politik, vi är nästan lika många som börjar bli direkt mörkrädda. Misstanken om Asks brist på insikt om rättsstatens fundamenta har funnits där länge, och när vi nu får svart på vitt reagerar vi därefter.

Marteus är inte sen att spela ut genuskortet:

Ask tar, tänker jag mig, spjärn mot den historiska orättvisan och säger: Låt oss inte bara skicka hem kuverten, låt frun få en ledtråd om vad hennes lilla torsk har haft för sig.

Och:

Asks kvinnoperspektiv får många att se rött. Eller blått – högerbloggarna spelar en framträdande roll. Och här och där härskar ett nattståndet mansperspektiv: alla prostituerade är lyckliga horor som hatar sexköpslagen och alla misstänkta män är goda familjefäder. Och några brev, i någon som helst färg, får inte skickas till dessa utsatta hedersknyfflar.

När jag läste det här, så var min reaktion tack och godnatt. Det är så oerhört tendentiöst att jag nästan mår illa. Den som inte anser att sexköpslagen är det bästa som hänt mänskligheten sedan skivat bröd får tydligen inte ha några åsikter i frågan. Jag tänker inte ens ge mig in på ämnet om en lag där det är tillåtet att sälja vad som inte är tillåtet att köpa, men jag vill notera att oavsett vilka skurkar eller hedersknyfflar vi pratar om så handlar det om misstänkta, inte om dömda. Redan att anklagas för brott är för många en katastrof, att få sitt sociala liv sönderslaget på köpet är knappast något som har med genus att göra — det handlar snarare om vanlig rimlig anständighet.

Humorn i Expressens ledare blir extra stor, när Ask själv samtidigt ägnar sin tid och energi åt att ta den lilla pudel hon gjorde och dekapitera den medelst verbal däcksmangling. Saxat från UNT:

Beatrice Ask tycker att hennes kommentar om färgglada kuvert plockades ur sitt sammanhang, i en av många diskussioner som hon menar att även politiker måste kunna delta i.

-Jag har lärt mig väldigt mycket om att vara försiktig med att ge exempel. Det är lite sorgligt för jag tror att vi behöver politiker som deltar i en diskussion. Men man får göra det en annan gång än under ett valår.
Det märks att det närmar sig valet?
-Ja, det är många utspel och annat. Jag skulle önska att vi gjorde mindre av att göra affärer av former och personer och i stället pratade om hur vi ska göra Sverige bättre.

Tydligen tror inte Ask att uttalandet som sådant är problemet, utan att problemet är att det är valår. Surprise Beatrice, åtminstone här på bloggen skulle vi huggit lika hårt om dumheterna kommit ett år tidigare, eller två, eller tre. Det handlar inte om att det är valår, för dina dumheter vinner inga val — det handlar om att du som varande justitieminister är vår garant för att grundläggande rättsprinciper vårdas och hålls levande. Betyget hittills är inte direkt översvallande och det är nu ganska tydligt varför: Det är helt enkelt så att du inte förstår de principer du är satt att vårda. Visst du kan rapa upp rätt plattityder, men de sitter inte i ryggmärgen. Hade de suttit där skulle du aldrig kläckt ur dig något sådant som harangerna om de grälla kuverten, och då skulle du inte heller behöva oroa dig för att dina kommentarer togs ur sitt sammanhang.

Så för att än en gång till slut återvända till Beatrice chefsapologet på Expressen, så kommer den naturliga frågan: Är det denna ministers dumheter du vill försvara?
I så fall är jag inte det minsta avundsjuk på dig, du har verkligen inte någon brist på arbete…

Vi andra ser nog hellre en justitieminister som förstår och kommer ihåg grundläggande rättsprinciper även när hon sitter på seminarier.

Att vara kandidat och ta betalt för intervjuer…

Yvonne Lindvall är med på riksdagslistan. Vi känner henne inte, och har inte pratat med henne. Faktum är att hon är den enda på listan vi inte har haft någon riktig uppfattning om.

Vi hoppas att vårt första intryck inte är korrekt. För ingen av oss vill att det första vi läser om en av våra kandidater skall vara det som stod i GD. De ringde upp henne i samband med att hon platsat på valsedeln, fullständigt normalt förfarande med lokal prägel:

Sedan säger hon plötsligt:

– Vet du vad det här kommer kostar dig. Jag tar betalt för intervjuer. Jag är trött på gubbar som får betalt för att prata och så får inte vi någonting. Nu kommer en kompis, jag har inte tid att prata, hej då.

Därefter lägger hon på.

Ridå…

Vi hoppas Yvonne fattat att hon står som kandidat till riksdagen? Vi hoppas hon förstår att PP behöver alla sina riksdagskandidaters fulla fokus? Vi hoppas att hon förstår att hennes roll ett valår är att göra allt och lite till för att få ut våra frågor och vara ett av våra ansikten för partiet?

I annat fall måste vi ifrågasätta varför hon överhuvudtaget valde att kandidera? Att säga till en journalist att man vill ha betalt för att bli intervjuad är fel på så många plan att vi knappt vet var vi skall börja.

Vi får hoppas att det är ett exempel på hur allt inte kommer fram i en tidningsartikel, och att utbytet innehöll något annat som kan försvara attityden.

För attityden stinker. Det är direkt pinsamt att läsa.
Om du inte förklarar dig Yvonne, så kommer du att skrämma bort potentiella väljare.

EDIT: Ett extrainsatt styrelsemöte har idag strukit Yvonne Lindvall från riksdagslistan, utan att röra övrig kandidatordning eller göra om kvoteringsparen.