EUs lagar trumfar de svenska

Undrar hur många som fattat det här i det svenska rättsväsendet eller politiken?

Anders S Lindbäck:

Telia hänvisar till att även om Datalagringsdirektivet inte ännu är implementerat i Svensk Lagstiftning så har vi svenskar alla rättigheter vi får enligt datalagringsdirektivet. Det finns beslut i EG-domstolen om EU-länder är sena att implementera direktiv så skall ändå medborganra i det landet ha rätt till de fördelar de får enligt EU-direktivet.  Svenska domstolar är egentligen tvingade att döma enligt EG-domstolens prejudikat.

Datalagringsdirektivet innebär att uppgifterna som samlas in bara får utlämnas till myndighet, inte till privata intressen. Det innebär i sin tur att de inte får lämnas ut till rättighetsinnehavare i IPRED-fall.

Var det någon som sa ordet obsolet?

Upprop: Telia – ta FRA-lagen till domstol

Vi på Livbåten ansluter oss till uppropet nedan:

Från och med den första december 2009 är Sverige en övervakad nation – det är då som FRA får tillgång till en stor del av vår Internet- och mobiltrafik.

Detta kommer att få ett antal konsekvenser. De mest påtagliga är att flera grundläggande rättigheter i praktiken kommer att sättas ur spel. En självklarhet som brevhemligheten kommer efter den första december 2009 inte att existera på Internet. Även andra grundlagsskyddade rättigheter som källskyddet är starkt hotat. Många organisationer har skarpt protesterat mot FRA-lagen, däribland Journalistförbundet och Advokatsamfundet. En majoritet av det svenska folket är emot FRAs avlyssning.

Flera juridiska experter uttrycker dessutom stor tveksamhet till om FRA-lagen är förenlig med Europakonventionen, dvs. den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna. Sverige har förbundit sig att följa den konventionen och rimligtvis bör lagen alltså prövas i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Telia ansvarar idag för en majoritet av den trafik som FRA kommer att vilja avlyssna. Därför uppmanar vi Telia: ta FRA-lagen till domstol.

Telia har en chans att vinna goodwill genom att stå upp för demokratin

Bloggar som deltar i uppropet.
OlofB, Aspiebloggen, Calandrella, Liberal och långsint, Annarkia, Solid block of Ise, pepstraktelser, Humblebee, Daniel och de små tomtarna, Osmidigt, Sossar mot storebror, Scaber Nestor.