Jag vill sitta i Piratpartiets styrelse

På Twitter idag diskuterades verben: kan, vill, bör, måste och ska. Jag gillar inte bör som är diffust och måste som kväver mig. Däremot är jag stor fan av vill, kan och ska. Ungefär samtidigt med denna diskussion på Twitter avslutade jag och min fru diskussionen om mitt liv har plats för ett till tidskrävande uppdrag. Som en följd av detta twittrade jag strax därefter ut:

På tal om kan, ska och vill. Jag kan och vill bli styrelseledamot i PP. Nu avgör medlemmarna om jag ska. #piratpartiet #valberedning

Det känns som att min kandidatur förtjänar mer än 132 tecken. alltså följer jag Simon Rosenqvists exempel och bloggar om det.

Jag vill sitta i partistyrelsen för att jag tror att jag skulle göra nytta där. Jag har lärt mig älska Piratpartiet och ser att det genomgår en intensiv förändring där vi behöver hjälpas åt att vårda våra starka sidor när vi växer och utvecklas. Jag tror på principen gräv där du står och på att den som ser ett problem har ett ansvar för att vara med och lösa det. Att se att partiet behöver min kompetens och mina erfarenheter och inte erbjuda dem till medlemmarna genom att kandidera är därför främmande för mig.

Jag kan sitta i partistyrelsen. Jag har noga övervägt mina andra åtaganden, både utanför partiet i form av jobb och liknande och inom partiet (t ex den roll jag har i den operativa organisationen som ansvarig för kompetensutveckling). Jag bedömer att jag hinner med en styrelseplats också. Jag tror att den tid detta tar ungefär motsvarar den tid jag redan lägger ner i att delta i diskussioner och samtal om partiets organisation, sociala arbetsmiljö och framtid. Jag har som jag nämnde ovan talat igenom saken med min familj (fru och två pojkar 12 och 13 år gamla).

Jag ska sitta i partiets styrelse eftersom mina tidigare erfarenheter gör mig synnerligen lämpad. Jag har varit djupt engagerad i:

  1. Folkrörelser och föreningar som såväl aktivist, styrelseledamot och anställd. Dels i politiska sammanhang inom MSU, MUF och Moderaterna. Där har jag aldrig varit anställd, men däremot haft en kommunal nämndpost. Dels i den svenska musikrörelsen – Kontaktnätet för ideella kulturföreningar – där jag varit såväl aktivist, styrelseaktiv (bland annat ordförande och kassör i ett flertal föreningar och styrelseledamot på regionnivå) som anställd.
  2. Företag och bolagstyrelser – Jag har drivit egna bolag och suttit i styrelsen för andras. Bland annat drev jag en start-up på slutet av 90-talet från ensam konsult till tio anställda.
  3. Svärmar – Jag har varit på internet sedan mitten av nittiotalet och deltagit i en hel del olika communities, forum och andra kollaborativa projekt. Även om jag inte började blogga förrän 2009. Innan internet, under min mer anarkistiska period så deltog jag i en hel del aktivism med svärmtendenser. En av sakerna som drog mig till kulturföreningar och musikrörelsen var den lösliga organisationen och inställning att det viktiga är att vi ordnar något tillsammans.

Jag tror att Piratpartiet behöver röster i styrelsen som har bra koll på alla våra tre organisatoriska grundpelare – operativt bolagsliknande, föreningsdemokratiskt och svärm. Som kan göra distinktioner mellan dem och fungera som länk mellan de människor som i första hand känner sig hemma i en av de tre organisatoriska världsbilderna.

Styrelsearbetet och kommunikationen i partiet kan också ha nytta av en person som obehindrat förstår både leftspeak och rightspeak. Med bakgrund i moderaterna och ett förflutet i anarkistiska vänsterkretsar gör jag det.

Mitt tredje argument för att jag kan, vill och hoppas medlemmarna tycker att jag ska göra nytta i styrelsen är min väl dokumenterade förmåga till kommunikativt arbete såväl internt som externt. Här tänker jag inte ägna mig åt någon lång utläggning med exempel. Jag hoppas mitt arbete med Livbåten och i andra kanaler talar för sig själv.