Justitieministern förstår inte problemet

Justitieministern svarar idag på Johanna Sjödins debattartikel Gör inte min blogg olaglig från förra veckan.

Tyvärr visar det sig åter att vi har en justitieminister som inte förstår problemet, inte förstår att man ska vara försiktig med att skriva in moral i lagen, inte förstår att det är orimligt att försöka lagstifta bort ungdomars sexualitet. Istället drar hon på med stora trumman och får det att låta som att ett lagförslag om att införa strikt 18-årsgräns kring barnpornografibrott är till för att skydda ”barn, en del bara några månader gamla”.

Det är lågt att ta upp bäbisar i en diskussion som handlar om en 17-årings nakenbilder på sig själv. Skäms ministern. Så här skriver Beatrice Ask i Expressen idag:

>För att vara rak vill jag börja med att säga att regeringen faktiskt inte har några synpunkter på Johannas blogg eller vilka bilder hon vill publicera på sig själv. För det andra, att stävja barnpornografi handlar inte om tillknäppt sexualmoral, utan om att arbeta emot sexuella övergrepp mot barn. Barn, en del bara några månader gamla, utsätts för sexuella övergrepp och kränkningar av vuxna runtom i världen. Bilder på detta publiceras och visas för en uppenbart rätt stor och hungrig publik. Kraven på nya sensationer gör att nya övergrepp pågår hela tiden. Bilderna ligger kvar i all evighet. Barn som blivit utsatta för övergrepp får som vuxna lida livet igenom, inte bara för övergreppen, utan också genom att dessa ständigt finns till förfogande för breda grupper. Detta kan varken jag eller regeringen acceptera.

Döm själva om detta är ett rättvist sätt att diskutera ett förslag som regeringen själva beskriver så här i sitt eget pressmeddelande:

>Betänkandet innehåller flera förslag som innebär att lagstiftningen mot barnpornografi skärps. Ett förslag är att en bestämd 18-årsgräns införs i definitionen av barnpornografi. Straffbestämmelsen om barnpornografibrott ska enligt förslaget skydda även de fullt pubertetsutvecklade barn som enligt gällande rätt inte omfattas av bestämmelsens tillämpningsområde.

Om vi ska kunna ha en debatt om integrites- och privatlivsinskränkande lagstiftning, om lagstiftning som inkräktar på medborgarnas rätt att själva bestämma över sina liv oavsett ålder, sexuell läggning, religiös inriktning med mera, så måste lagstiftningsivrarna och antiliberalerna sluta fuska. Det duger inte att trumfa ut pedofilikortet (eller terroristkortet eller något annat av dessa panikframkallande hot) varje gång man ska besvara kritiken.

För att vara rak (som ministern säger): att göra bilder på sexuellt utvecklade 17-åringar olagliga skyddar inte en enda bäbis. Det enda vi uppnår med en sådan lagstiftning är att ytterligare vidga klyftan mellan hur samhället ser på ungdomars sexualitet och hur de själva ser den. Bra jobbat ministern!

Får jag ha kvar bilderna jag tog på min fru förr 25 år sen när vi var unga och vackra? Får jag visa dem för någon?

För att inga missförstånd ska uppstå så vill jag klargöra några saker:

  1. Jag tycker att det är fel att framställa bilder på icke könsmogna barn i sexuella situationer.
  2. Jag tycker inte det är fel att framställa bilder på vuxna i sexuella situationer.
  3. Jag inser att det där emellan finns en gråzon.
  4. Jag anser att det finns en gräns mellan vad som är pornografiskt och vad som bara är naket.
  5. Jag tror inte att det går att fastställa objektivt var den gränsen går.
  6. Jag litar inte på rättsvårdande instansers förmåga att göra den bedömningen på ett tillfredsställande och rättsäkert sätt.
  7. Eftersom jag inte vill att bigotta domare med en sexualmoral från förra eller förrförra seklet ska ges möjligheten att göra sådana bedömningar är jag emot såväl en strikt åldersgräns som tittförbud.
  8. Detta innebär att jag anser att jakten på barnpornografi måste koncentreras på de svin som framställer och distribuerar skiten, inte de som frivilligt eller ofrivilligt konsumerar den.
  9. Det viktigaste skälet till detta är att vi annars riskerar att kriminalisera handlingar som många svenskar ägnar sig åt utan att ens veta om det. För ärligt talat: Vem ska avgöra vad som är porr? Vem kan avgöra om någon är 17 år och 11 månader eller 18 år gammal?

The blogger former known as Blogge Bloggelito skriver också om Moraltant Ask.

EDIT – Isobelle skriver utförligare om de tolkningsproblem som Beatrice Ask förefaller omedveten om.