Camilla lindberg i kylskåpet

Camilla Lindberg ställs i kylan. Uppseendeväckande sa bull.

När hon nu skyfflas från justitieutskottet till kulturutskottet, så kommer hon få det klart mycket svårare att hålla sig ajour med hur FRA-lagen hanteras. Till exempel att kontrollera hur de femton punkter som satts upp för att förändra FRA-lagen genomförs.

När mikrofonen hamnar under nosen på folkpartiledningen kommer vi säkert få höra intressanta förklaringar. Att det beror på hennes liberala samvete råder det dock ingen tvekan om — spindoktorer till trots.

Jag önskar att jag kunde säga mig vara förvånad, men så mycket förtroende har jag inte kvar för alliansregeringens nuvarande partiledningar. Jag får säga som Mary: ”Men folkpartiet då!”