EU-forskning för total övervakning

Självaste Orwell hade häpnat, skriver Henrik Alexandersson om det EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprojektet INDECT. Och efter att ha surfat runt en stund på projektets hemsida inser jag att det hela är ännu värre än HAX rubrik antyder.

Här används EUs forskningspengar till ett rent teknikutvecklingsprojekt. För att få fram system som kan suga upp, samköra och analysera information från internet, bloggar och chatsajter, från övervakningskameror och från allt material som polis och säkerhetstjänst på andra sätt samlat in.

Inom projektet utvecklas därför program för ansiktsigenkänning i realtid. För automatisk analys av material på bloggar och chatsajter. För kartläggning och analys av sociala nätverk.  Och system som ska kunna koppla ihop och analysera allt detta i ett svep.  Inte för att kunna följa rörelser hos dem som redan är misstänkta. Utan för att hitta misstänkta mönster hos människor som polis och säkerhetstjänst ännu inte intresserat sig för, så att de kan ta sig en närmare titt på dem!

Tror ni jag överdriver? Gå till projektets hemsida, och studera speciellt sidan Public Deliverables, punkterna 4.1, 4.2 och 4.3. Titta på deras egen promovideo hos Beelzebjörn. Eller scrolla nedåt, till slutet av detta inlägg, där jag klistrat in projektets egen presentation av sig själv!

”Bara forskning”: Visserligen skriver man gång på gång i projektbeskrivningarna att det hela är ett rent forskningsprojekt, och att det inom ramen för forskningsprojektet inte är tanken att implementera systemen i stor skala (utan bara testköra dess olika delar lokalt). Men arbetet är finansierat av det sk sjunde ramprogrammet, vars hela syfte är att stödja forskning som är direkt inriktad på att uppnå samhälleliga mål  EU-kommissionen anser önskvärda. I detta fall har anslaget beviljats för målet ”Intelligent urban environment observation system”.

”Etiska överväganden”: Som man omedelbart upptäcker när man surfar runt på projektets sajt inser de ansvariga att frågorna är känsliga och skriver därför en hel del om etik och etisk granskning av det hela. Men läser man ser man snabbt att det är rent snömos som i grunden kokar ner till Bodström/Ask-doktrinen: Den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta och lite måste vi tåla för att försvara oss mot de hemska terroristerna. I den etiskt rådgivande kommittén dominerar poliser och säkerhetsexperter, med enstaka advokater och etiker som gisslan. En observation som tål att fundera över är att de länder som framför allt är inblandade i projektet är de nya EU-staterna i öst. Och britterna.

Ansvar för beslutet: Både formuleringen av den utlysning (”call for proposals”) som ledde till denna ansökan, och besluten om vilka projekt som skulle tilldelas medel har fattats av EU-kommissionen. I en rådgivande kommitté, som uttryckligen kan köras över av kommissionens tjänstemän, finns två namn som klingar svenskt: Bengt Sundelius, från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och Erik Berglund, på EUs gränsförvaltningsbyrå Frontex.

Jag vill därför fråga dessa två rådgivare, EU-kommissionär Malmström och inte minst forskningsminister Tobias Krantz:

 1. Kan man tolka det faktum att EU anslagit pengar till detta projekt inom ramen för anslag till forskning för att lösa angelägna samhälleliga problem på något annat sätt än att man anser det rimligt att börja använda ett sådant system på europeisk skala?
 2. Är framtagandet av ”Intelligent urban environment observation system” ett angeläget samhälleligt mål av samma vikt som kamp mot antibiotikaresistenta bakterier, utveckling av AIDS-vaccin eller energisnålare bilmotorer?
 3. Anser forskningsminister Tobias Krantz att det är sådant här de svenska skattepengar ska användas till som skjuts in i EU-systemet för målrelaterad forskning istället för att delas ut till fri grundforskning via fakulteter och forskningsråd?

Man kan ju undra vilket nästa steg blir. Jag tror jag vet vad jag ska försöka: Leta reda på några kemister och neuroforskare, och tillsammans med dem ansöka om stora anslag för att åt våra värderade terroristjägare utveckla en drog, som ska få alla infångade terrorister att tala sanning. Tänk så mycket snabbare våra terroristjägare kommer att få veta vad de behöver, när de slipper använda utdragna ”särskilda förhörsmetoder”. Och så mycket negativ publicitet de kommer att slippa! Sedan kan vi uppkalla medlet efter en av den svenska litteraturens bortglömda mästerverk: Kallocain!

Bilaga

Eftersom Scaber Nestor säger att INDECT kommer att stänga sin hemsida har jag klistrat in deras kortpresentation av sig själva här:

Welcome to INDECT homepage

Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment.

The main objectives of the INDECT project are:

 • to develop a platform for: the registration and exchange of operational data, acquisition of multimedia content, intelligent processing of all information and automatic detection of threats and recognition of criminal behaviour or violence,
 • to develop the prototype of an integrated, network-centric system supporting the operational activities of police officers, providing techniques and tools for observation of various mobile objects,
 • to develop a new type of search engine combining direct search of images and video based on watermarked contents, and the storage of metadata in the form of digital watermarks.

INDECT is a research project. The list of objectives DOES NOT include ANY kind of global monitoring of ANY society.

The main expected results of the INDECT project are:

 • to realise a trial installation of the monitoring and surveillance system in various points of city agglomeration and demonstration of the prototype of the system with 15 node stations
 • implementation of a distributed computer system that is capable of acquisition, storage and effective sharing on demand of the data as well as intelligent processing,
 • construction of a family of prototypes of devices used for mobile object tracking,
 • construction of a search engine for fast detection of persons and documents based on watermarking technology and utilising comprehensive research on watermarking technology used for semantic search,
 • construction of agents assigned to continuous and automatic monitoring of public resources such as: web sites, discussion forums, UseNet groups, file servers, p2p networks as well as individual computer systems,
 • elaboration of Internet based intelligence gathering system, both active and passive, and demonstrating its efficiency in a measurable way.

Indect is funded under the Seventh Framework Programme (FP7, for more information click here), grant agreement 218086, as a ”Collaborative Project”. INDECT research area is defined by the FP7 call ”Intelligent urban environment observation system” (SEC-2007-1.2-01), for more information click here. The project duration is 60 months.

Doodles dag 5: Någon måste vakta väktarna

”Quis custodiet ipsos custodes?”,  frågade poeten och satirikern Decimus Iunius Iuvenalis någon gång sent under det första århundradet. På svenska blir frågan: ”Vem skall vakta vakterna själva?” och den är lika aktuell idag som den var för nästan tvåtusen år sedan.

Den som har mage att inte lita på de myndigheter som övervakar oss blir ofta rent ut sagt utskrattade som foliehattar. Ändå har det om och om igen visat sig att dessa myndigheter och de människor som arbetar där inte är bättre än några andra. De är inte mer immuna mot maktens korruption. De är inte mindre skröpligt mänskliga än några andra. De har inte färre fördomar eller förutfattade meningar, inte färre moraliska fixeringar eller lättare att hålla isär sig själva från sin uppgift.

Dagens doodle på The Pirate Bay handlar om skelett i garderoben, rent mjöl i påsen och den makt övervakarna har.

Så vem vaktar väktarna?

Svaret är: VI

Men för att vi skall kunna göra det måste vi veta. Vi måste få kunskap om politiker, myndigheter och andra institutioner som alls inte är lika pigga på att bli synade i sömmarna som de är på att syna i samma sömmar.

Där kommer fenomen som WikiLeaks in. De utgör idag en av de få kanaler där människor kan läcka information om politiker, militärer, underrättelsetjänster, stora företag och andra makthavare utan risk för att själva hamna på schavotten. Så länge man beter sig smart och inte läcker information som kan ledas direkt tillbaka till en själv som person, så går WikiLeaks uppgiftslämnare inte att spåra.

Det är klart att makthavare världen över inte alls är glada i en sådan organisation. De är vana att vara de om besitter informationen, inte att vara de vars handlingar befinner sig under luppen.

När medborgarna är privata och makten transparent, så är det svårt att skapa ett verkligt förtryck — när det är tvärtom är det svårt att undkomma det. Därför behövs sådant som WikiLeaks och därför hjälper vi i Piratpartiet WikiLeaks i konkret handling.

Vi skickar räkningen

En liten egenhet med kinesisk rättskipning, förutom att chansen att överleva delar av den är begränsad, är att räkningen för kulan som sätts i din nacke skickas till dina efterlevande.

Vi behöver verkligen inte ta ett enda steg in på den vägen. Vi behöver verkligen inte kapitulera inför en sådan föraktfull syn på våra egna medborgare. Vill samhället utreda eller straffa, så är det samhällets sak att stå för fiolerna.

Det finns faktiskt något oerhört osmakligt i att du skall betala för de tvångsåtgärder du utsätts för. Dels principiellt när du skall bekosta bevisningen mot dig själv. Dels praktiskt när till exempel det DNA-test som Mikael Viborg utsattes för skulle kunna dimpa ner som en otrevlig ”present” i brevlådan.

För att visa orimligheten i hela resonemanget kan man dra det till sin spets: Varför inte i samma anda låta alla som inte direkt erkänner brott betala varenda krona deras nekande medför i merkostnad?

När du då sitter där oskyldig i förhör, skall du då vara tvungen att kalkylera i om det är mer fördelaktigt att erkänna ett brott du inte begått och slippa merkostnaderna, eller framhärda och riskera astronomiska skulder? Redan i dag får du faktiskt betala kostnaderna för försvarare och prover om du blir dömd. Det man skulle kunnat önska var en justering åt andra hållet, så att pengar inte blir en fråga överhuvudtaget i förmågan eller viljan att försvara sig. Redan som det är är systemet lite solkigt.

Kafka
hade inte heller så roligt...

Den senaste tiden tycks justitieministern faktiskt på allvar försöka slå rekord i dumhetens konst. Rätten till domstolsprövning ifrågasätts och i nästa moment rätten till överprövning. Tilltalades eller vittnens närvaro anses inte längre nödvändig i domstol. Föräldrars och barns rätt sätts på undantag i provtagning och nu skall provkostnader betalas av den som accepterar straffföreläggande.

Det är inte utan att min första reaktion är att undra om justitieministern är helt klar i knoppen? Hur som helst tycks svensk justitiepolitik vara på dekis i en sörja av mental lättja, rörighet och förhastade förslag. Det är justitieministerns förbannade uppgift att vara den sura kärringen som säger ”NEJ!” när förslag inte ligger i linje med de centrala rättsliga idealen. Reptilhjärnan och populismen checkas in i receptionen.

Jag skulle vilja se lite mer mental skärpa och lite mer urskiljbara principer från någon som sagt ja till att ikläda sig ansvaret att garantera vårt rättssamhälle.

2006 trodde jag på allvar att ingenting kunde vara värre än  Thomas Bodström, men nu är jag inte längre säker på vad som är värst — en omgång till med mannen som gav upphov till ett begrepp, eller en omgång till med färgglada kuvert, tittförbud, kissprov och allmän nedmontering av rättsprocessen?

Hur kan någon överhuvudtaget fundera över att rösta på ett alternativ som innebar att någon av dessa får kontrollen över justitiedepartementet? Rösta för helsike in Piratpartiet i riksdagen innan idioterna monterar ner våra rättigheter fullständigt! Annars kanske nästa räkning dimper ner i din egen brevlåda.