Oskyldiga eller oskuldsfulla – skit i det!

Problemet med vår justitieminister är inte att hon gör tavlor. Problemet är inte ens isolerat till Tant Gredelin som person. Hennes chef statsministern är också en del av det tillsammans med flera andra allianskollegor i och  utanför regeringen. Bristen på insikt i demokratins och rättsstatens grunder gäller inte bara en person, eller ett parti. Den genomsyrar snart vår regerings hela rättspolitik.

På grund av en blandning av gamla lojaliteter och det faktum att jag respekterar somliga representanter för de borgerliga partierna är det i vanliga fall svårt för mig att kritisera regeringen utan att gå in på lika goda kålsuparresonemang och leta syndabockar även i motståndarlaget. Men det som hänt den senaste veckan går utanpå det mesta vi sett tidigare. Jag vill se en revolt från de rättänkande borgerliga oppinionsbildarna. Den som är tyst nu, den gör sig själv till en del av problemet.

Det handlar om oskuldspresumptionen!

Jag borde inte behöva förklara varför det är viktigt. Min rätt som medborgare i detta land vilar på det faktum att det offentliga inte ska kunna gripa in med tvångsmedel mot mig på lösa boliner. En av de viktigaste begränsningarna för att förhindra det är att jag ska anses för oskyldig fram till den stund en rättsprocess har kommit fram till motsatsen. De tvångsmedel som riktas mot mig under den period jag är misstänkt men inte dömd ska vara föremål för en noggrann proportionalitetsprövning. Därför har vi regler om hur beslut för t ex anhållande, häktning, husrannsakan ska gå till.

Inom loppet av mindre än en vecka har vår regering utmanat denna grundläggande tankefigur två gånger:

Först struntar man i lagrådets invändningar när man vill göra långtgående förändringar i dessa proportionalitetsförändringar när det gäller polisingripande mot barn. Det kan inte sägas nog många gånger: poängen är inte hur värdefullt det vore att kunna kontrollera det icke oskuldsfulla barnen för att kunna ge dem hjälp att komma ur ett tidigt påbörjat narkotikamissbruk, poängen är skyddet för de oskuldsfulla barnen. Det är orimligt att ge polisen möjligheten att utsätta valfritt barn för integritetskränkande och på andra sätt djupt kränkande behandlingar som kroppsbesiktning och urinprov.

Dels orimligt av principiella skäl, men också orimligt eftersom tidigare erfarenheter tyder på att vi har en poliskår som åtminstone till vissa delar inte är vuxen den uppgiften. Risken att helt oskyldiga barn av godtyckliga skäl skulle utsättas för sådana undersökningar går inte att bortse från. Tänk er en enda pojke eller flicka som utan egen förskyllan – endast pga sin attityd, eller ett utagerande sätt, eller att en usel människa fått för mycket makt i sina händer – tvingas till sexuellt kränkande handlingar. Säg inte att det inte kan hända för det gör det redan.

Som om inte detta räcker så fortsätter man att fundera kring om inte skamstraff redan innan fällande dom vore ett lämpligt sätt att komma tillrätta med viss brottslighet. Förslaget om att se till att meddela misstanke om vissa moraliskt stigmatiserade brott (det moraliska stigmat är det som gör skamstraff extra effektiva i detta sammanhang) kan framstå som så mycket mindre allvarligt. Det handlar ju trots allt om misstänkta torskar, vuxna män.

Men på den principiella nivån är detta faktiskt ännu allvarligare. Vilka andra brott kommer i ett senare skede anses ha en sån särart att det är onödigt att vänta på en fällande dom? Varför inte låta folkets domstol i de stora tidningarnas kommentarsfältet sköta dömandet med en gång?

Jag håller med Hax. Vi kan inte tiga nu. Detta är för allvarligt. Detta går över partihänsyn och gamla lojaliteter. Ni som tror på rättssamhället skydda inte denna regering från er ilska av fel skäl. Använd de plattformar ni har och protestera!