Samhälle 3.0

Vi Piratpartister försvarar nätet, Vi försvarar allas rätt till fri kommunikation, budbärarimmuniteten, den personliga integriteten mm mot alla attacker de utsätts för. Det beror i grunden på de möjligheter vi ser. Därför talar vi gärna om hur informationspolitiken med tiden kommer gå att bredda över allt fler områden. Hur informationsteknologier och nya beteenden i en global ständigt uppkopplad värld kommer förändra samhället i grunden.

Vi är övertygade om att beslut som fattas av rädsla för det främmande, beslut som begränsar våra möjligheter att fritt kommunicera och dela kultur, är beslut som riskerar att kasta ut barnet med badvattnet.

Vill man begränsa folks tillgång till information väljer man ofta att spela på deras rädslor. Till exempel ser man många debattörer argumentera med hjälp av vår omtanke om barnen. Barnpornografi eller näthat slår an känslosträngar som gör att man kan driva fram lagstiftning som skulle vara otänkbar annars. I fullständig avsaknad av respekt för Wagenius lag så lyfter man gärna fram döttrarna som särskilt utsatta.

Det som behövs är makthavare, politiker och andra som inte är rädda. Som inte stirrar sig blind på hoten utan som ser möjligheterna. Internet och fri kommunikation handlar inte i första hand om barnpornografispridning, terroristers möjligheter att gömma sin kommunikation eller näthat och trakasserier av unga. Det kan se ut så ibland när man följer debatten. (Det är intressantare att tala med vår partiledare om hans sexliv och raggande på nätet än om vår politik.)

Tack och lov finns det undantag. Det finns makthavare och politiker som inser att den nya kommunikationen är en möjlighet med vilken man kan bygga ett bättre samhälle. Vi som tillbringar mycket tid på internet vet ju att det är i grunden något oerhört gott. Du hittar mer kärlek än hat på nätet. Nättillvaron bevisar dagligen att människan är bättre än vi ibland tror. Hjälpsamhet, offervilja och sympati är legio. Bland oss nät-onauter finns det naturligtvis också politiker. En tredjedel av svenska folket har Facebook. Det vore konstigt om inte det fick genomslag på hur man bedriver alla former av mänsklig verksamhet – journalistik, skola, politik och nu förvaltning.

Om man letar lite hittar man snart goda exempel. Människor och organisationer som anammar det nya, istället för att skrämmas av det. Idag tänkte jag hylla en enda av dessa. Jag har ett längre tag följt Kommunchef på twitter. Om jag vore Katrineholmsbo skulle jag definitivt följa hans blogg också.

Nu tar Katrineholms kommun transparensen och dialogen med medborgarna ett steg längre. Det ska bli mycket intressant att följa detta framsynta experiment. Kanske är det samhälle 3.0 vi ser växa fram. Vi Piratpartister talar gärna om hur det informationspolitiska perspektivet har potential att påverka hela samhället. Att se det hända i det lilla helt utan vår inblandning är trösterikt.

Jag är förstås övertygad om att den här processen går fortare om Piratpartiet bli representerat i politiskt valda församlingar. Vår kunskap och vårt engagemang kommer att understödja de goda initiativ som finns. Vår tilltro till framtiden kommer att tjäna som motvikt mot andra människors rädsla. Tillsammans är det dags att förverkliga samhälle 3.0.

Framtiden är redan här. Därför ska du rösta på piratpartiet i höstens val.

Min synvinkel, din synvinkel — sanningen

Piratpartiet står för transparens och öppenhet. Dessa ledord för partiet genomsyrar hela verksamheten och alla samtal såväl internt och externt. I grunden är detta oerhört positivt. Vi är en frisk kontrast till hur politik praktiserats fram till nu — inte bara i Sverige idag, utan överallt och genom hela historien.

Den totala transparensen riskerar dock att bli slitsam om den inte hanteras väl. Alla efterfrågar ärlighet, men få uppskattar om en vän säger till dem att de blivit feta. När en vän dessutom ropar det på högsta volym mitt i en folkmassa, är det troligt att vännen snart förlorar sin vänskap.

Vi som varit med i föreningslivet eller det politiska livet i ett par decennier eller mer, har ofta lärt en läxa ifråga om kritik. Vi säger ofta för att erfarenhet bara är en aspekt. Den råder inte alltid bot på taktlöshet och okänslighet. De som har en ärlighetens motsvarighet till tourettes syndrom dra kanske inte alltid nytta av sin erfarenhet.

”Jag tycker om att lära mig men inte alltid att bli undervisad”
— Winston Churchill

HAX tillhör de mer erfarna, och han kommer med några ytterst goda råd, när han säger hur ha  tycker kritik skall vara. Nedan remixar vi hans lista med våra egna synpunkter:

Omedelbar
: Saker som får vänta surnar som gammal mjölk och får helt fel proportioner.

Relevant
: Ta reda på faktiska förhållanden. Beskriv vad som blir konsekvenserna om felet består. Var saklig.

Sak, inte person
: Ibland är det tillfredställande att angripa någon som person, men det leder i princip aldrig någon vart. Vill man göra faktisk skillnad,  gör man bäst i att prata sakfrågor och lämna personliga aversioner utanför.

Kritik skall framföras enskilt, inte offentligt
: En känslig fråga i ett parti som står för transparens, men det är dags att börja visa lite folkvett. Gå till er själva och fundera på hur ni reagerar på kritik öga mot öga jämfört samma kritik framförd över megafon från hustaken. Det finns tillfällen då kritik måste vara offentlig, som när ett privat samtal inte ger något. När vi inleder vår kritik i ett offentligt forum leder det ofta bara till uppskruvat tonläge, förnedring eller kränkning och ställningskrig. När kritiken framförts och diskuterats, kan vi gemensamt se till att kontentan av det vi kommit fram till och varför kommer ut i ljuset — ergo: transparens.

Vår utgångspunkt för ovanstående resonemang om kritik bygger på att målsättningen  är att skapa faktisk förändring, inte att bara vräka ut sin misstro och sin frustration.

”Tala i vredesmod och du kommer att hålla det bästa tal du någonsin ångrat”
— Winston Churchill

Det finns en orsak varför det gamla talesättet om att räkna till tio fortfarande är lika sant. Vill du skapa förändring bör du inte öppna munnen förrän hjärnan hunnit ikapp hjärtat — men inte heller vänta en sekund längre än nödvändigt.

Affekt gör oss dessutom mer rigida, stelbenta och orubbliga. Det är en dålig ingång i ett konstruktivt samtal.  Den egna ”sanningen” är sällan annat än en approximation. Det är först när du är lugn nog att lyssna på invändningar och ta dem i beaktande, som du kan föra ett samtal som leder någon vart. Din irritation bygger kanske på missuppfattningar, kanske finns det andra aspekter du inte tagit med i beräkningen. När vi hugger  som stridslystna mungos, har vi inte tid att lyssna och ta till oss av andra aspekter.

”När man har preciserat sin ståndpunkt behöver man inte slå läger högst uppe på den”
— Winston Churchill

Transaktionsanalys

När vi funderar över hur ett bra samtal borde gestalta sig är TA-teori en intressant och bra modell. Förenklat finns i TA-teori tre positioner en person i ett samtal kan ta, och därmed sex olika typer av samspel, eller nio om personernas sätt att hantera sina roller är väldigt olika.

De tre positionerna är förälder, vuxen och barn:

  • Föräldrarollen innebär uppfostran, tillrättavisande, överlägsenhet och ansvarsövertagande. Bygger ofta på imitationer av människor som varit viktiga för oss.
  • Vuxenrollen betyder samtal, respekt, integritet och ansvarstagande. Här och nu, du är OK-jag är OK.
  • Barnrollen betyder underläge, undergivenhet, kränkthet, uppkäftighet och uppror. Bygger ofta på egna tidigare upplevelser av underläge och trots.

De sex samspelen, lite slarvigt beskrivna är:

  • Förälder-förälder, en omedelbar kollision då båda försöker mästra eller tillrättavisa.
  • Förälder-vuxen, den ensamma föräldrarollen kan bli smått löjeväckande.
  • Vuxen-vuxen, det mest konstruktiva sättet att föra samtal.
  • Vuxen-barn, barnpositionen kan bli smått löjeväckande då det saknas någon att sätta sig upp mot.
  • Barn-barn, ett stort drama med folk som slår i dörrar och som sällan leder någonstans.
  • Barn-förälder,  samtalet blir ojämlikt – en person mästrar och den andre blir undergiven eller trotsig.

Det är i princip bara samtalen vuxen till vuxen som verkligen ger något — vilket kanske är något att fundera över för den som vill ge kritik. Intern kritik är inte ett samtal med fienden. Till och med när man är djupt oense är det oftast en usel taktik att reagera i affekt. Du hamnar lätt i någon annan position än vuxen, med tillhörande renhårighet, saklighet och respekt. Blir du barn är du diskvalificerad, blir du förälder övertrasserar du ditt förtroendekonto.

Intern kritik, hur gör man?

Så hur kombinerar vi ett konstruktivt samtal med kravet på öppenhet och transparens? Hur kritiserar vi internt, och när är det ”rätt” att frångå visdomarna och gå till attack?

Vi tror egentligen inte det är ett problem, i alla fall när vi pratar öppenhet. Istället är det faktiska problemet människors behov av att höras tillsammans med oförmågan att se skillnad på att kritisera och att attackera. Många av oss inom partiet är personer som har svårt för att bli lämnade utanför och som har svårt för auktoriteter.

”Den nyttigaste läxa livet lärt mig är att idioterna många gånger har rätt”
— Winston Churchill

Piratpartiets problem grundar sig i att vi blivit förälskade i idén om total transparens och öppenhet. Vi tillber transparensguden istället för att sträva efter så stor öppenhet och transparens som möjligt. Oftast är öppenheten bra och nödvändig, det kanske viktigaste verktyget för att slå vakt om interndemokratin. Total öppenhet kan tyvärr också innebära att förtroende inte längre är förtroende, att delegation inte längre är delegation och att allt arbete i ledande funktion blir så slitsamt och svårhanterligt att det nästan blir hopplöst.

Första steget när vi stör oss på något inte är att skrika utan att söka kunskap. Att inse att vi inte alltid vet allt vi tror vi vet. Det är alltid klar fördel att ha torrt på fötterna. Steg två är att föra enskilda samtal med de vi är irriterade på, dels för att vi skall få deras synvinkel och dels för att ge dem möjlighet att ta ställning och kanske hänsyn till vår kritik. Steg tre infaller om kritiken faller för döva öron. Då får vi fundera på om frågan är viktig nog att bråka om. Om det är viktigt, så flyttar vi kritiken till det offentliga — men då gör vi bäst i att vara ordentligt sakliga. Först i steg fyra, om det fortfarande inte går att prata om saken på ett bra sätt, är det läge att ta till brösttoner, hot om avhopp, krav på avgångar eller andra affekterade reaktioner.

Det är naturligtvis omöjligt och ogörligt att tro att vi skall kunna vara så kloka, verserade och kalla alltid. Det är inte ens önskvärt att vi alltid kör efter någon regelbok. Däremot tror vi att mycket mer skulle hända, och mycket mindre skulle finnas att kritisera i sak om fler av oss försökte vara mer metodiska och pragmatiska i den interna debatten — åtminstone emellanåt.

Uppdatering: Vi har medvetet diskuterat hela frågan utifrån den som ger kritik, men det finns ju naturligtvis en annan synvinkel — hur man tar emot kritik. Vi håller inte med Bengt i allt han säger, men det perspektivet måste naturligtvis avhandlas det också.