När moralisterna håller brainstorming

Så får man de mest vansinniga idéer… Så kallad samtyckeslagstiftning är en sådan galen idé.

Inte för att det är fel med samtycke, tvärtom är det en förutsättning i min världsbild, utan för att man vänder upp och ner på en av de mest grundläggande rättsliga principer vi har i brottsmål: oskuldspresumtion och att brott måste styrkas, något vi skrivit på internationella konventioner och förbundit oss att följa. För i knullkontraktens värld, så är man skyldig om man inte kan visa upp ett papper på att man gjort en överenskommelse om att ha sex.

Att muntligen komma överens räcker inte, eftersom muntliga avtal som ej bevittnas av neutral part överlag är värda pappret de är skrivna på. Se rättssituationen framför er där han säger, ”vi hade kommit överens” och hon säger ”så faen heller” — lägg sedan bevisbördan på den anklagade och vips kan man döma ut ett saftigt fängelsestraff. Visst har vi problemet att sexuella övergrepp näst intill regelmässigt består av ord mot ord situationer, men att vända på rättsprinciperna löser inte problemet. Istället saboterar det rättsstatens grund och det mina damer och herrar kommer vi alla får lida för.

Sen har vi det smått absurda i att det mänskliga mellanhavande som kanske mest av alla sådana är känt för att inte vara direkt verbalt, plötsligt skall avtalas i kontrakt. Jag menar hur sexigt är det att sätta sig vid köksbordet och börja rada upp formulär och papper att skriva under på innan man träffar sänghalmen?

Det är dessutom ett samspel som kan skifta karaktär oerhört snabbt. Jag har mer än en gång lagt av mitt i helt enkelt för att jag inte har lust längre, eller för att motparten inte längre verkar tycka det är kul. Man kan vara för trött, för full, tappa lusten av två miljoner olika och ofta irrationella skäl — skall då kontraktet fortsätta gälla?

Så här fel blir det, när lagstiftare inte inser att så kallat ”normerande lagar” överlag är en ganska farlig historia. Antingen skriver man en lag för att den tänks få en verklig och nödvändig konsekvens i en rättslig situation, eller så skall man nog låta bli. Att skriva lagar som rimligen inte kan hålla i en rättssal utan att ställa till katastrof är synnerligen korkat.

Det är svårt att inte dra lite på munnen åt det absurda. Det är å andra sidan oerhört lätt att hålla sig för skratt när man inser vad det kan får för effekt för de svenska rättsprinciperna.

Diesens från klarhet till klarhet

Häromdagen skrev jag om professorerna Christian och Eva Diesen och deras inblandning i EU-rapporten om våldtäkter:

>Det kan vara så att dessa rader är skrivna av professorerna Christian Diesen & Eva Diesen som står upptagna som project partners i rapportens huvud. Vem det än är som skrivit dem, så har denna person tillåtit sig att använda data från undersökningen till att fritt koka i hop en egen tolkning av vad studien säger om anmälningfrekvensen i olika länder visavi hur vanligt brottet kan tänkas vara. Tots att detta legat utanför ramen för vad undersökningen och datat skulle och kan svara på.
>
>Denna person har dessutom valt att rubricera detta underdokument riktad till svenska läsare Sammanfattning på svenska. Det är det inte. Det är ett förtäckt inlägg i den svenska sexualpolitiska debatten med förment stöd av EU. Dålig stil helt enkelt, på vanlig svenska. Jag tänker inte ens gå in på hur tendensiösa och utan grund i datat resonemangen ovan är.
>
>(…)
>
>Till skillnad från Diesen så tror jag inte att skillnader i anmälningsfrekvens med nödvändighet beror på skillnader i antalet fall. I så fall skulle vi vara tvungna att acceptera att vi haft en dramatisk ökning av mängden våldtäkter i Sverige under de senaste tjugo åren. Mycket tyder ju på att den förklaring vi kan tänkas behöva söka till att Sverige har fyra gånger så många våldtäktsanmälningar som vissa jämförbara länder står att finna i den förda politiken under dessa år då ökningen skett främst på 90-talet och 00-talet.
>
>Men allvarligt talat var det inte just det här som gjorde att vi tyckte oss behöva reformera våldtäktslagstiftning, bredda våldtäktsbegrepp och sänka beviskrav. Var det inte för att det skulle bli färre våldtäkter som dolde sig bland mörkertalen och på sikt fler fällda våldtäktsmän.

Jag ska inte orda mer om detta. Ja vill bara uppmärksamma läsaren på att Diesens nu är i farten igen.

>Våldtäktsanmälningarna ökar för varje år, men det gör inte åtalen. Nu kräver två forskare att lagen ändras så att mannen måste kunna visa att han har fått kvinnans samtycke.

Till grund för detta ligger samma påstående att ökningen av anmälningar motsvaras av en faktisk ökning av antalet begångna brott. Det är svårt för mig som inte sett deras studie att avgöra hur bra de har på fötterna här, men när det gäller två så uppenbart ideologiskt styrda forskare så är jag av naturliga skäl skeptisk.

Att forskare ”kräver lagförslag” är förhoppningsvis bara SvD som hemfaller åt kvällstidningsrubriksättning. Men den juridiska tankegånen de ger uttryck för är befängd.

>Som lagen är utformad nu är kvinnor sexuellt tillgängliga tills de säger nej eller gör motstånd. Om lagen i stället bygger på samtyckesrekvisit så krävs inga bevis på våld eller hot. Då krävs att mannen visar att han har gjort något för att vara säker på att hon ville, säger Eva Diesen.

Detta gör alla män som haft sex med en kvinna till våldtäktsmän tills motsatsen är bevisad. Det är ovärdigt ett rättssamhälle. Det är som att alla som varit inne i en butik anses vara snattare tills de bevisat att de inte har tagit något; som att alla som var på NK den 11 september 2003 måste bevisa att de inte höll i kniven.