Varför har vi ombudsmän?

Ombudsman är så svenskt att ordet tillhör de få, tillsammans med smorgasbord, som exporterats lite här och var i världen.

Hela idén med ombudsmän är någon vid sidan av maktens hackordning, men med makt att granska makthavarna, skall stå helt på småfolkets sida. Varianter finns i fackförbund och liknande organisationer, där ombudsmannen är personen du vänder dig till som ett första led i att få praktisk hjälp när det skiter sig.

I det offentliga har vi JO, JK, JämO, KO, BO, DO, HomO och HO. De är alla satta att skydda småfolket och granska makten, antingen den offentliga eller den som befinner sig i styrkeposition privat. Idén är briljant, förutsatt att ombudsmännen tar sin roll på allvar och faktiskt företräder småfolket. Idén är ett skämt om ombudsmännen springer maktens ärenden, då blir det enbart en legitimisering av sakernas tillstånd istället för en hjälp för den utsatte.

###Låt oss nu se hur JO och JK hanterat situationen kring The Pirate Bay?

Här är några anmälningar:

I samband med razzian mot TPB, så beslagtogs ett antal datorer från icke relaterade företag, ideella och politiska organisationer och en tryckfrihetsskyddad registrerad nättidning. Dessutom gjordes ett antal rätt tveksamma insatser med mycket privat skada och skadeståndskrav som följd, förutom skadan på rättsväsendets anseende. JO uttalade sig om händelserna efter att endast ha hört en sida. JK i sin tur baserade sitt utlåtande på JO.

PUL nonchalerades för att få fram namnet på en moderator på TPB, det framfördes ingen brottsmisstanke utan man ville bara ha informationen. Den är normalt inte tillgänglig med mindre än att det finns brottsmisstanke med fängelse i straffskalan. Fallet JO-anmäldes men släpptes utan undersökning eller åtgärd.

En före detta moderator förhördes upplysningsvis, men förvägrades ha med sig en vän som vittne. Motivationen till detta var att polisen bara var i stan i två dagar och inte hade tid att förhöra sig om vem detta vittne var. Fallet JO-anmäldes men har lämnats utan svar hittills.

För att få tillstånd till razzian sattes brottsrubricering till upphovsrättsbrott, snarare än medhjälp till upphovsrättsbrott. Detta trots att åklagaren Roswall så sent som dryga halvåret tidigare skrivit ett PM vars analys hade innebörden att endast medhjälpsbrott egentligen kunde komma ifråga. Genom den felaktiga brottsrubriceringen fick polisen tillgång till en rad ”verktyg” de normalt inte skulle fått använda med en mindre allvarlig brottsrubricering. Man kan gå så långt som till att påstå att razzian skulle varit en omöjlighet utan den tyngre rubriceringen. Detta anmäldes, men avfärdades av JO med motiveringen att fallet var så pass ”avancerat” att det inte föranledde åtgärd.

TPB har hamnat i barnporrsfiltret, utan att någon kunnat peka på vad som rent faktiskt skulle vara barnporr, utan att polisen överhuvudtaget varit i kontakt med TPB (trots att de haft tidigare kontakt och hade en känd policy att ta bort sådant). Fallet JO-anmäldes av förtalsskäl såväl som missbruk av filtrets syfte, men JO kom fram till att polisen med all sannolikhet bara gjorde sitt jobb och att han inte hade anledning att betvivla deras vittnesmål.

JK hävdar att två av de föreslagna och godkända advokaterna för två av de anklagade i TPB-målet inte är giltiga val. Den officiella anledningen är att de skulle vara för dyra, eftersom de inte är baserade i Stockholm. De har dock redan lagt ner en hel massa tid, varför det skulle bli dyrare att byta. Det skulle dessutom påverka rättssäkerheten, eftersom dessa advokater faktiskt kan upphovsrätt och därför att det sällan är en bra idé att stuva om så nära en rättegång. JKs klagomål är överklagat.

Hela situationen är försiktigt uttryckt osnygg.

Det är i det närmaste otroligt att inte ett enda vitten kommit ur den här historien från vare sig JO eller JK. Utom förstås då JK springer åklagarens ärenden och börjar tjafsa om advokaterna.

Polisen har överträtt sina befogenheter, inte en gång utan i situation efter situation. Man har tagit in TPBs jurist för förhör och beslagtagit juristens laptop, man har överträtt PUL utan brottsmisstanke, man har förvägrat förhörda eget vittne utan giltig orsak, man har gett sig på oskyldiga företags och organisationers datorer, man har fulspelat i nästan varje led. Det fanns till och med grava misstankar om att det var ett rent beställningsjobb från USA — med tillhörande ministerstyre. Trots det är det värsta JO har att komma med ett fy, fy, men vi förstår och förlåter er stackars poliser.

VEMS JÄVLA OMBUDSMAN ÄR DET EGENTLIGEN? Är JO inget annat än en målvakt för inkompetenta poliser och åklagare?

Det är dags att vårat samhälle börjar fungera som menat, istället för som är bekvämt för statsmakten. I annat fall bör vi redan på dagis lära våra barn att demokrati och rättssäkerhet är överskattat — precis som integritet.