Nätneutraliteten död?

Oroande nyheter från ett rättsfall i USA. Verizon vann en tvist runt lagligheten i regler (en föreskrift från FCC, Federal Communications Commission) som förbjöd internetleverantörer att särskilja hanteringen av olika slags trafik i näten. Om det nya domslutet blir gällande rätt betyder det att inget hindrar Verizon och andra att inte behandla olika tjänster likvärdigt.

Det kan betyda att viss trafik spärras helt eller ges begränsad bandbredd i vissa nät, eller att man lägger olika kostnader på trafiken för olika tjänster.

Net Neutrality

För teleoperatörer och internetleverantörer är detta en skänk från ovan. Affärsutmaningen att andra företag tjänar pengar på att leverera tjänster over the top i deras nät är plötsligt hanterlig. Genom att sära ut den trafiken och ta skatt/tull/avgift på den kan man säkra nya intäktströmmar.

Skype, Spotify, Netflix mm går från att vara förlustaffärer i nätägarnas verksamhet till möjliga kassakor.

Jaha, är inte det bra då, kan man fråga sig.

Nätneutralitet är för internet motsvarigheten till allmän väg. Om den inte upprätthålls så blir internet som ett privatiserat vägnät, där vägägarna kan bestämma vem som får använda vilken väg. Kör du inte Volvo kan du glömma att få köra på Volvos vägar …

Om vi idag är frustrerade över att vissa webbplatser har en märklig syn på vad vi får uttrycka i ord och bild är det ingenting mot vilka inskränkningar det skulle bli i våra möjligheter att kommunicera via nätet om själva infrastrukturen plötsligt skulle kunna begränsas av liknande arbiträra eller ideologiskt motiverade regler.

Låt oss hoppas att Europas politiker och domstolar är förnuftigare än att de följer USA:s exempel. Och låt oss hoppas att de är starka nog at hålla emot när amerikanarna vill exportera sitt regelverk hit.

Annars står vårt hopp till fortsättningen av den här juridiska tvisten på andra sidan Atlanten. Det känns som ett svagt halmstrå att hålla sig i.

 

Ett öppet internet

Jan Flodin från Internet Society gör idag på Internetdagarna ett inlägg i debatten om nätneutralitet och införandet av EU:s telekompaket i Sverige.

Regeringen har lagt ut en remiss och som vi läst i media så är regeringen nöjda med rättsläget. Tydligen anser de att nätneutraliteten inte behöver skyddas av lagstiftaren, eftersom konsumenter på en marknad kommer att välja det rätta. Vi vet av erfarenhet att konsumenter tyvärr gärna väljer slutna och proprietära system om det ger andra fördelar. Detta kan kanske gå an på en mängd marknader, men just internet riskerar sluta vara internet om det delas in i enklaver med olika grader av inlåsning.

Vi riskerar alltså fortfarande ett trasigt internet.

Utöver att läsa på vad regeringen egentligen föreslår och fortsätta debatten finns det ett par andra saker man kan göra. EU har gått ut med en öppen enkät om nätneutralitet som alla försvarare av ett helt och öppet internet borde ta sig en titt på. Man kan också stödja Juliagruppen i deras arbete för en öppenhetsmärkning.

Under tiden kan vi glädja oss åt att allt inte går bakåt. En holländsk domstol har kommit fram till att ISP:er inte behöver blockera The Pirate Bay eftersom det inte går att visa att en majoritet av användarna inkräktar på någon upphovsrätt.

Bra så långt, men när man läser Anders Mildners spådomar från Kiviks marknad så inser man att det är en lång lång väg att gå innan vi fått stopp på dem som vill ha sönder internet.

Det där med nätneutralitet

Det blev en lite märklig diskussion med otippade motståndare i mitt inlägg ”Många skäl att rösta pirat i EU-valet”. Diskussionsämnet var nätneutralitet, eller egentligen den aspekt av nätneutraliteten som handlar om ifall bredbandsleverantörer skall kunna begränsa vad vi får ta del av på nätet.

Wikipedia – Nätneutralitet:

> Nätneutralitet (engelska: net neutrality) är ett uttryck som myntades i USA i början av 2000-talet av politiska motståndare till möjligheten för telekombolag och internetleverantörer att kontrollera informationsflödet över Internet, och att viss trafik får högre prioritet.
> Begreppet har en motsvarighet i 1800-talets amerikanska telegraflagar, som sade att all trafik skulle överföras opartiskt oavsett avsändare och mottagare (undantaget meddelanden från staten).

Daniel J. Weitzner: ”The Neutral Internet: An Information Architecture for Open Societies” via Jens O:

> Principles of network neutrality:
>
> 1. Internet users are entitled to an Internet connection with a predefined capacity and
quality.
> 2. Internet users are entitled to an Internet connection that enables them to
> – send and receive content of their choice
> – use services and run applications of their choice
> – connect hardware and use software of their choice that do not harm the network.
> 3. Internet users are entitled to an Internet connection that is free of discrimination with
regard to type of application, service or content or based on sender or receiveraddress.

Jag blev anklagad för oärlighet eftersom jag tydligen inte var tydlig nog att jag företrädde mig själv och inte Piratpartiet i någon officiell policymening…

Rick Falkvinge:

> Det är mycket det här som begreppet nätneutralitet handlar om. Neutralitet i nätet; ingen sändande eller mottagande part är värd mer än någon annan. (För en bra förklaring på vad Internet är och varför gammelaktörerna inte förstår det, se den korta förklaringen World of Ends.) Diskussionen om nätneutralitet har inte riktigt kommit till Europa, men vissa gammelaktörer i USA vill ta extra betalt för att skicka vidare signaler från okända avsändare i sina delar av Internet. Föga förvånande är de också kabel-TV-operatörer. Det hotar Internets platthet i botten, och leder i förlängningen till annonsen ovan (som gjordes just för debatten om nätneutralitet).

Annonsen Rick refererar till är skapad av echobucket och ser ut så här:

Det är kabel-TV internet vi tittar på. Ett internet förvandlat till kanal+, viasat silver eller viasat guld. Det vi ägnar oss åt här på bloggen skulle inte alls vara lika självklart. Hälften av den svenska befolkningen skulle kanske inte ens kunna se bloggen, resten skulle ha den som del av lågprioriterad trafik som endast får bandbredd efter det att Expressen och Aftonbladet TV, TV4, SVT, SF, de statliga verken och all annan högprioriterad trafik fått sitt. Får en sådan princip chans att slå igenom kommer ”godkända” verksamheter skyddas mot ”farliga” verksamheter. Vad hindrar bolag från att välja vilka åsikter som skall få komma till tals?

Det låter onekligen rätt obehagligt, men hur stor är egentligen faran?

###Compuserve och AOL

För knappt två decennier sedan skapades www av Tim Berners Lee. Internet fanns tidigare än så, men då i form av proprietära lösningar som Compuserve och dylika tjänster.

Jag var med på den tiden och tog mina första stapplande internetsteg. Då var hindren tekniska, det fanns inget sammanhållet nätverk. Det var också irriterande, för man kunde ha kompisar man inte kom i kontakt med för att man inte använde samma system.

När så www kom, så var det först som en hägring som gick över till ett shangrila. Det var segt så in i helsike, hade väldigt lite innehåll, men man kunde nå vad som helst som fanns. Alla kunde nu mötas. Alla var glada.

Utom de som inte längre kunde kontrollera sin lilla kaka av nätverket. Diskussionsvågorna i kölvattnet av www har gått höga ända sedan dess. Nästan från dag ett har några försökt stoppa tillbaka katten i påsen, och katten har klöst sig fri om och om igen.

Idag finns inte de tekniska begränsningarna, men vi håller som bäst på att lagstifta oss tillbaka tjugo år i tiden.

###Sverige och nätneutraliteten

Nå HITTILLS har inte svenska bredbandsleverantörer varit speciellt intresserade av att ”differentiera” utbudet. En utveckling som kommer är däremot att EUs inre marknad kommer bli öppnare även vad gäller telekom och internet, så våra inhemska aktörer kommer inte vara ensamma så länge till.

Man kan gott säga att nästan hela internet som vi känner det har ett värde helt avhängigt av dess öppenhet. Det är just avsaknaden av grindar som gör nätet så oerhört värdefullt. Det är precis samma sak som oroar alla de som har något att vinna på att vi inte kan kommunicera fritt utan kontroll. Internet är något i det närmaste unikt i modern världshistoria, inte bara rent tekniskt utan kanske framför allt socialt. Åker grindarna igen och taggtråden sätts upp; står vi alla i kön för att betala för att släppas igenom spärrarna; då kommer internet snabbt förlora lejonparten av sin potential.

###Avtalsfrihet

Så. Har vi då rätt att inkräkta i avtalsfriheten mellan leverantör och kund? Går detta verkligen att förena med liberala principer?
Har vi rätt att säga till elbolagen att de skall ge fan i vilka hushållsapparater vi stoppar i deras uttag?
Har vi rätt att säga till bussbolaget att de skall ge fan i vilken hållplats vi kliver av på när vi betalt biljetten?
Har vi rätt att säga till bussbolaget att de skall ge fan i vart vi tar vägen när vi klivit av bussen?
Har en läkare rätt att avtala med dig att du inte medan behandling pågår kontaktar andra läkare för att få deras bild av ditt tillstånd?
Har en läkare rätt att kräva att du använder ett dyrt märkespreparat när du får ett recept, om det samtidigt finns lika bra och billigare generiska?

Det var naturligtvis retoriska frågor, men menade att visa absurditeten i att i varje situation hävda avtalsfrihet. Oavsett vilket avtal jag ingått med elbolaget, oavsett vilket avtal jag ingått med bussbolaget, så har de inte rätt att lägga sig i saker som bara berör mig och ingen annan. Och en läkare som försöker sig på ett sådant avtal skall strängt taget inte få praktisera är antagligen korrumperad.

Det säger jag som varande liberal och som älskande principen om avtalsfrihet. Det finns tillfällen där man kan hävda andra friheter som till och med överträffar avtalsfriheten. Det finns situationer där avtalet blir så uppenbart absurt att det inte längre kan anses bindande.

###Artificiell taggtråd

I fallet med nätneutralitet, så är naturtillståndet faktiskt neutralitet. Så länge stöd finns för trafiken i den underliggande infrastrukturen, så krävs filtrering för att begränsa hur den används.

Att lägga in den typen av filter är lika absurt som regionmärkning av DVD. Det är en konstlad begränsning, en som endast syftar till att produktifiera naturtillståndet som något utöver det normala. Det är som att leda bort en flod för att skapa artificiell brist på vatten i syfte att höja priset. Det är som att bränna mogna risfält vid god skörd för att inte priserna skall sjunka.

Nätneutralitet borde vara självklart. Det var sorgen över det försvunna tillägg 166.

Det är själva grunden för internet som den nya ekonomiska motorn.
Det är grunden för internet som den nya demokratiska motorn.

Uppdatering under strecket:

Ändrade de retoriska frågorna något efter kommentar från Tomas, som var delvis giltig.

Sökte mer på piratpartiet om inställningen till nätneutralitet. Det visar sig att diskussion om att ha det i partiprogrammet funnits, men att man avvaktar för att avhandla frågan noggrannare.

* http://forum.piratpartiet.se/Topic87586-289-1.aspx
* http://forum.piratpartiet.se/Topic60129-110-1.aspx
* http://www3.piratpartiet.se/freeman/20070204
* http://forum.piratpartiet.se/Topic137898-15-1.aspx
* http://piratpolitik.wikispaces.com/n%C3%A4tneutralitet
* http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/05/naringsdepartementet-har-tagit-fel-strider