Internet behöver räddas

Fredag förmiddag i Almedalen: den rödgröna alliansen har samlats runt ett kulturutspel. Det handlar om en miljard och sju punkter för svenskt kulturliv.

  • Satsning på digitalisering av kulturarkiv, bland annat.
  • Gratis inträde till museer och spridning av samlingar.
  • Barnkulturlyft med en nationell scen för barn- och ungdomsteater.
  • Läsfrämjande insatser till läsovana.
  • Nytt populärkulturscentrum för utställningar om film, musik, dataspel och serietecknande.
  • Satsning på svensk film med inriktning på ett nytt filmavtal 2012.
  • Jobb och utveckling för kulturskaparna, med fler jobb inom kultursektorn.

Jag kan inte låta bli att notera att internet lyser med sin frånvaro. Däremot går Maria Wetterstrand ut på presskonferensen och säger:

– Digitaliseringen är också ett bra verktyg för att upphovsrättsinnehavare får betalt för vad de skapar.

En modern kulturpolitik kan inte bygga på att försvara gamla branschintressen och satsa på traditionella kulturbärare. En modern kulturpolitik måste bejaka den revolution som digital lagring, produktion och distribution av kultur innebär.

Politikernas 1900-tals lösningar på nutidens problem riskerar döda internet. Internet behöver räddas.