Politiska åsikter som graverande omständighet

När jag lyssnar på The Pirate Bay-rättegången framstår det så klart hur det är det nya samhället som slåss mot det gamla. Företrädarna för det gamla förstår inte riktigt än, men jag tycker mig nästan kunna höra hur marken öppnar sig när polletterna börjar trilla ner en efter en.

Åklagaren Roswall har hittills lyckats framstå som ett tekniskt miffo som inte ens kan starta en skärmpresentation. Det är klart oroande eftersom det mig veterligen är samma åklagare som skall hålla koll på cyberbrott i detta land. Ännu mer oroande är att han har tillgång till ”gräddan” av it-kompetensen i de svenska rättsvårdande myndigheterna.

Trots det så kanske jag är orättvis, för då och då låter det som han faktiskt _försöker_ förstå. Vilket är mer än vad man kan säga om målsäganderepresentanterna. Dessutom har han den grannlaga uppgiften att sätta dit ett gäng killar han redan en gång bedömt det nästan omöjligt att komma åt. Det är väl en grundregel i rättssammanhang att man inte skall gå in i en match om man inte är rätt säker på att vinna, eller inte har något val för att alternativet är sämre.

###Cirkus och åsiktsjakt

Målsägandebiträdena framstår som till och med mer inkompetenta. Rättens ordförande börjar låta mer än bara måttligt irriterad över deras märkliga konstranden: nya papper, debatterande angreppssätt, fiskande efter politiska åsikter och liknande som inte riktigt går i linje med svensk rättstradition.

Fortsätt läsa ”Politiska åsikter som graverande omständighet”

Reglera piratjägarna inte piraterna

Sedan ungefär ett decennium pågår en ”feeding frenzy” i piratjägarorganisationerna. Dessa organisationer har vattentäta skott gentemot de kreatörer de säger sig företräda. Om någon av dessa kreatörer någonsin får en krona från antipiratorganisationernas fantasiskadestånd, så är det dags att plocka fram en stege och måla ett svart kors i taket.

En tolvåring, med ett modikum av internetförmåga och engelsk läsförståelse, skulle på någon timme kunna skaka fram en handfull hårresande exempel. Fall där dessa arméer av advokater sysslat med saker som går totalt på tvärs med logik, rättsmedvetande och vanligt sunt förnuft. De använder rutinmässigt hyckleri, lögner, manipulation, tveksam bevisning, mutor, digitala brott, oproportionerliga krav som syftar till terror, och rena utpressningsmetoder.

Dessa organisationer är bra mycket farligare för det moderna demokratiska rättssamhället än en hel legion av hemmapirater. Det skulle vara långt mindre farligt för Sverige att ha nio miljoner fildelare, än att tillåta dessa organisationer att fullt ut importera de amerikanska moderorganisationernas metoder.

Vad skulle hända om alla svenskar fildelade? Jo det som skulle hända är att de som vill sälja musik, film, mjukvara och dylikt i detta land, skulle vara tvungna att göra det på ett sätt och med villkor som tilltalar kunderna. Det skulle helt enkelt vara nödvändigt, eftersom alternativet skulle vara att helt lämna den svenska marknaden och skapa en form av vakuum. Naturen försöker jämt fylla alla vakuum.

Dessa organisationer är som mest effektiva när samhället är som mest ofritt. De kommer med tingens inneboende logik att sträva efter att maximera sin effektivitet, vilket om ingen säger stopp sätter p för vår frihet. Jag har svårt att föreställa mig att ens den mest förhärdade upphovsrättsivrare verkligen vill bo i den typ av samhälle som är den logiska följden av ett sådant resonemang.

Not: Flera av länkarna är hämtade från PiratJanne.

Diminishing returns

Regeringen Reinfeldt, tillsammans med en massa andra tekniskt illitterata beslutsfattare världen över, ägnar sig åt att pissa i motvind. De strävar rakt mot ett paradigmskiftes stormvindar.

Kommunikationsmöjligheterna människor emellan har exploderat i tillgänglighet och potential. Det handlar inte bara om internet, även om det är den största delen av kakan, utan även om telekom och ad hoc nätverkande via wifi och bluetooth.

Värdet av den lätthet med vilket vi kommunicerar driver den tekniska utvecklingen. Utvecklingen driver i sin tur mot än enklare och mer fullständig kommunikation. Vi nådde en tipping point i början av millenniet, där värdet av kommunikationen blev så stort att det inte längre kunde nonchaleras, och utvecklingen började driva sig själv. Vi ser konsekvenserna i form av att företag som till exempel Microsoft överger proprietära slutna format för öppnare, trots att de proprietära formaten var en viktig del av deras tidigare affärsmodell. De är inte framme ännu, men utvecklingen är tydlig.

Trots det befinner vi oss bara i början av den utvecklingen. Vi har kommit så långt att vi börjar märka det i vår vardag, men den fulla potentialen ser vi inte ens ännu. Det är som outforskat territorium, som när västern öppnades för nybyggare, utvecklingspotentialen är enorm. Men på samma sätt som med nybyggarna, så kommer många att upptäcka att guldet blev till sand.

Det som beslutsfattare världen över sysselsätter sig med just nu är att låtsas att inget förändrats. Man försöker få kontroll på kommunikation man inte bör ha kontroll över, slår vakt om modeller som är föråldrade, försvarar kolonialmakternas rättigheter mot nybyggarnas frihetssträvanden och försöker i största allmänhet få stora delar av utvecklingen ogjord. Allt med de bästa av föresatser, att man slår vakt om ”rådande värden” och ”moraliska rättigheter”.

Fortsätt läsa ”Diminishing returns”