SvD tycker att jag borde gilla majoren…

Det har väl skrivits spaltkilometer om SvDs totalt misslyckade valkompass. Ni vet den där som gjorde hälften av landet till folkpartister och inte en enda till sosse eller piratpartist

Nå så här såg det ut på SvD:

Enligt SvD är jag folkepartist

Låt mig göra det tydligt en gång för alla:

  • Jag har aldrig varit folkpartist, jag kommer troligen aldrig att bli folkpartist med mindre än att de återerövrar liberala ideal de lämnade för en mansålder sedan.
  • Jag har inte mycket till övers för moderaternas nuvarande politik, och absolut inget gemensamt med KD.
  • Jag röstade iofs på centern senast det begav sig, men det var innan de visade sig kunna förväxlas med en mollusker ifråga om politisk ryggrad.
  • MP är alldeles för förtjusta i skatter och andra statliga klåfingrigheter med syfte att ändra vår livsstil.
  • V går helt enkelt bort med sin internationaldoftande retorik.
  • SD finns helt enkelt inte i boken

MiNi:s variant är i så fall bra mycket mer rättvisande:

PP först och SD snyggt och prydligt sist, det kan jag köpa! Däremot är det stor humor att hela den rödgröna röran slår hela alliansen i testet, men jag tror jag vet varför. Det visar också varför sådana här kompasser aldrig kan blir riktigt korrekta. För att följa Blogge i spåren, så tänker jag faktiskt outa vad jag svarade och varför.

Det kan visa hur det kommer sig att jag är smygmiljöpartist 😀

Nato-operationer
: Sverige ska delta i Nato-ledda militära operationer som exempelvis i Afghanistan: Neutral, Värdering: Normal
Allvarligt talat, jag skiter i vem som leder operationerna, varje operation vi deltar i måste vara något vi anser att vi kan stå för och som vi anser behöver göras. Anser vi inte att den som leder operationerna gör det med rätt motiv eller på ett sätt vi kan ställa oss bakom, så skall vi inte vara där. Jag kan dock tänka mig både en och annan situation där en FN-ledd operation är både knepigare och mer tvivelaktigt skött än något NATO leder, så varje fall måste – som vanligt – bedömas för sig.

Global skatt
: En global skatt ska motverka valutaspekulation: Helt emot, Värdering: Normal
Skatter är sällan bra styrmedel och har ofta långt fler och knepigare sekundära konsekvenser än verkan mot det man vill reglera. Räkna iskallt med att en sån här skatt bara innebär att problemet byter skepnad eller flyttar sig lite i sidled. I det läget finns bara nackdelarna kvar. Som vanligt.

Privat sjukvårdsförsäkring
: Privata sjukvårdsförsäkringar ska kunna komplettera den offentliga sjukvården: Helt för, Värdering: Normal
Om du har pengar och vill betala för en försäkring som täcker dina besök hos privatläkare, vem faen är jag att hindra dig? Är det mindre moraliskt att försäkra sig mot sådant, än att ta alla miljoner du har på kistbotten och åka till lämpligt land som erbjuder vården du söker och betala direkt? Det är ett feltänk att försöka begränsa folks privata angelägenheter, bättre är att slå vakt om att den offentliga vården faktiskt fungerar.

Gratis museum
: Statliga museer ska ha fri entré: Emot, Värdering: Normal
Först var jag tveksam av principiella skäl och med invändningen att det är ganska trevligt om det är gratis. Men så ruskade jag på mig och tänkte en gång till — varför skulle jag tycka att det var trevligt med offentligt sanktionerad och subventionerad kultur som betalas via skattsedeln?

Euro
: Sverige ska snarast införa euro: Helt för, Värdering: Normal
Antingen är vi med i EU eller också inte. Är vi med, så bör vi göra det till en prioritet att se till att saker och ting fungerar som de skall. För även om vi står utanför sådana saker som valutasamarbetet, så slutar det inte att påverka oss. Kronan riskerar snart att bli Kalle Anka-valuta, det vill säga en vek valuta som man kan spekulera med — vi tycks redan ha glömt Soros.

Vargjakt
: Licensjakt på varg ska tillåtas: Emot, Värdering: Normal
Jag skriver emot, snarare än helt emot, eftersom det med all sannolikhet finns situationer där vargjakt är nödvändig. Inte för att jag ser några tecken på en sådan situation nu, men det finns säkert, någon, kanske…

Värnskatten
: Värnskatten ska avskaffas: Helt för, Värdering: Normal
Klart som fasen att den skall avskaffas. Vi behöver förenkla vårt skattesystem så att en sexåring kan överblicka det, och alla punktskatter, särbeskattningar, specialavdrag och dylikt verkar åt helt fel håll. Transparens, enkelhet, relevans är ord det är svårt att sätta i samband med nuvarande beskattning. Sen är det en typisk sådan skatt som infördes ”tillfälligt” för två decennier sedan, say no more.

Könskvotering
: Det behövs en lag om kvotering i bolagsstyrelser: Helt emot, Värdering: Normal
Exakt hur våra politiker skulle vara kompetenta att sätta sig över näringslivets urvalsprocesser framgår liksom inte. Visst är det tacknämligt om det blir jämnare balans, men det kommer det bli av sig självt — om än inte lika fort. Jag skulle verkligen inte själv vilja vara den person som kvoterats in till sitt uppdrag, snacka om förtroendeproblem.

FRA
: FRA:s signalspaning på kabelburen trafik ska inte tillåtas: Helt för, Värdering: Viktig
Det finns naturligtvis situationer där en stat – rätt eller orätt – tar sig friheter med privat information för sin överlevnad. Att däremot offentligt sanktionera verksamhet som i allt väsentligt tillhör den demokratiska marginalen är helt uppåt väggarna. FRA-lagen gör brevhemlighet och källskydd till ett skämt, tillåter skapandet av sociogram och insamlandet av högst personlig information — allt med en argumentation som är så full av hål att den skulle göra en osttillverkare avundsjuk.

Invandring
: Invandringen berikar Sverige: Helt för, Värdering: Viktig
Jag är principiellt för fri invandring. Jag har också många goda erfarenheter av människor från andra kulturer. Däremot finns det naturligtvis problem som individer tar med sig hit och som blir förstärkta av en totalt misslyckad integrationspolitik. Så jag är inte det minsta emot att vi ställer absoluta krav på de som kommer hit att de skall acceptera de grundläggande spelreglerna i vårt samhälle.

Las för unga
: Fler unga kan få jobb om las ändras och regeln sist in först ut stryks: Helt för, Värdering: Normal
Det finns ganska tydliga tecken på att vår arbetsmarknad är onaturligt statisk. Folk vågar inte byta jobb, och de som inget har får stå utanför och titta på utan att kunna komma in. Det drabbar med all önskvärd tydlighet de som inte redan är etablerade på arbetsmarknaden: ungdomar, invandrare och folk som försöker komma tillbaka efter en längre tids sjukdom. Jag vill alls inte ”fucka facket”, men det måste finnas bättre sätt att skapa trygghet för den som är anställd.

Föräldraförsäkring
: Individualiserad föräldraförsäkring ökar jämställdheten: Helt emot, Värdering: Normal
Ät sex till åtta skivor bröd om dagen — need I say more? Hur i helvete politiker tror sig veta bättre än föräldrarna själva vad som är bäst för dem övergår mitt förstånd. Jag tog själv ut majoriteten av förädraförsäkringen – så karl jag är – för att det passade bäst. Det var vårt beslut, som vi tog som ett svar på vad som var bäst för våra barn och för hela vår familj.

Hushållsnära tjänster
: Avdraget för hushållsnära tjänster ska avskaffas: Helt för, Värdering: Normal
Det är helt galet att det ens skall behövas specialregler. Förenkla skattesystemet och angrip skattekilarna istället. Då angrips problemet vid ROTen istället för att symtombehandlas.

Nedladdning
: Det ska vara förbjudet att för eget bruk fritt ladda ner upphovsrättsskyddat material från Internet: Helt emot, Värdering: Viktig
När man försöker stoppa fritt utbyte av information mellan privata individer, så får man så många absurda och oanade konsekvenser att man kan snyta dem ur näsan. Upphovsrätten har helt tappat kontakten med de avvägningar som gjordes när den skapades och är nu inget annat än lås och bom på vår gemensamma kultur. Vägen framåt är att hitta nya affärsmodeller och släppa kulturen som sådan så fri som möjligt.

Sjukförsäkring
: Sjukförsäkringen ska vara tidsbegränsad: För, Värdering: Normal
Visst vore det underbart om det inte fanns några gränser, men det är en utopi. Klart är att den som verkligen är sjuk skall ha sjukersättning, men tyvärr kan den inte vara villkorslös. Jag är däremot inte för en tidsbegränsning utan utvärdering, lika lite som jag är för en ättestupa.

Betyg
: Betyg ska ges tidigt i skolan: Emot, Värdering: Normal
Jag har ändrat åsikt i den här frågan och får konstatera att det är svårt att hitta belägg för att betyg skulle ha några tydliga positiva effekter, annat än som sorteringsinstrument — och det kan komma senare.

Grön skatteväxling
: Gröna skatter behövs för att förbättra miljön: Helt emot, Värdering: Normal
Ytterligare en gång vill man använda skatten som styrmedel, som om inte skattesystemet är tillräckligt krångligt och politiserat ändå. Det måste finnas bättre sätt.

Alkoholmonopolet
: Alkoholmonopolet ska avskaffas: Helt för, Värdering: Normal
Alkoholmonopolet har överlevt sig självt. Det tillhör en annan tid och ett annat sammanhang, och det är hög tid att det hamnar på historiens sophög.

Förmögenhetsskatten
: Förmögenhetsskatten ska återinföras: Helt emot, Värdering: Normal
Vissa skatter är mer populistiska än andra skatter, och förmögenhetsskatten är en sådan. ”Vänstern” ser den som en av de mest rättfärdiga, men stannar inte till för att kontrollera vilka konsekvenser en sådan skatt får för samhällets ekonomiska dynamik. En sådan konsekvens är att Sverige är ett förhållandevis svårt land om man vill skaka fram riskkapital, vilket innebär att en mängd bra idéer som kan leda till jobb och tillväxt aldrig lyfter av pengabrist.

Friskolor
: Det behövs en lag som begränsar antalet friskolor: Neutral, Värdering: Normal
Även här har jag modifierat min åsikt en aning. Jag är osäker eftersom jag i grunden anser att det inte är något någon skall lägga sig i. Däremot tycker jag att man kan ställa vissa grundläggande krav: såväl på curicullum som på kvalitet. Grundkravet är att skolan faktiskt ger modern och vettig kunskap, i annat fall finns det nog skäl att ifrågasätta.

Inkomstskatten
: ”Inkomstskatten ska sänkas ytterligare”: Helt för, Värdering: Normal
Jag har svarat helt för, men egentligen anser jag att den allra viktigaste frågan är ett enklare och mer transparent system där alla är medvetna om vad de faktiskt betalar. Vi har en tendens att inte vilja se hela bilden, vilket innebär att de flesta tror sig betala 30% +/- i skatt. Men det finns faktiskt all anledning att sänka skattetrycket, och en naturlig skatt att börja med är just inkomstskatten. Ännu bättre vore nog att klippa i arbetsgivaravgifterna för att hjälpa sysselsättningen på traven.

Turkiet och EU
: Turkiet bör bli medlem i EU: Emot, Värdering: Normal
Turkiet bör först visa att de faktiskt är villiga att ingå i en europeisk kultur. Jag kommer byta åsikt den dagen jag upplever att Turkiet verkligen har bestämt sig för att vara en sekulär demokrati med allt vad det tillhör.

Uranbrytning
: Uranbrytning ska tillåtas i Sverige: Helt för, Värdering: Normal
Om vi verkligen är seriösa med att vilja komma åt koldioxidutsläppen, så behöver vi annan energi. Vi bör hitta ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt att dra nytta av den enorma resurs uranet innebär. Sköter vi det rätt lär det inte heller skada svensk ekonomi ett dugg.

Sextimmarsdag
: Sextimmarsdag med bibehållen lön ska införas: Emot, Värdering: Normal
Jag har svårt att se att det överhuvudtaget är genomförbart med sex timmars arbetsdag inom överskådlig framtid. Dessutom är det något som lagstiftarna bör hålla fingrarna ifrån. Bättre är att det sker den dag arbetsmarknaden är så bra att kortare arbetsdagar är ett sätt att locka anställda.

Monarkin
: Monarkin ska avskaffas: För, Värdering: Normal
Monarkin är ett svenskt hoppla. Det är lite gulligt, men tveksamt som fenomen. Behöver vi ett statsöverhuvud vore det smartare med en president. Det är dock inte precis någon hjärtefråga, annat än möjligen att få bort vissa slavaspekter på hur kungafamiljen lever.

Nå, det är tydligt att inte heller MiNis variant är helt rättvisande, eller så är jag rödgrön i smyg (berätta inte det för någon, snälla!). SvDs variant är däremot ett skämt, att de inte gjort något åt saken ännu är helt hårresande, läser de inte analyserna?