Lysistrate i den svenska valrörelsen

Vad skulle hända om alla vi piratpartinördar ställde ett ultimatum till våra konservativa och teknologiskt utmanade vänner, föräldrar och andra närstående?

I den klassiska komedin Lysistrate användes sexstrejk för att tvinga de krigiska männen att förhandla ett slut på det pelloponesiska kriget. I vårt fall handlar det väl kanske inte om att förvägra någon våra sexuella tjänster, även om det skulle vara humor i prostitutionsdebatten. Snarare handlar det om något som fortfarande är kännetecknande för många av oss i partiet — vår tekniska nördighet…

  • Om vi pirater vägrade vara våra familjers, vänkretsars och bekantas bekantas gratis datasupport.
  • Om vi som motkrav för all hjälp krävde att den vi hjälpte satte sig in i integritetsfrågorna – tjänster och gentjänster.
  • Om vi krävde att de utifrån sin nyvunna förståelse formulerade en sammanhängande och logisk ståndpunkt.

Det är inte utan att jag funderar på vilken effekt det skulle få?

Varför skall jag hjälpa dig att komma ut på nätet, så att du kan bli övervakad? Det är en bra fråga som väntar på ett bra svar…