Pirat, Guldpirat eller Kaffepirat

Piratpartiet är ännu inte ett riksdagsparti, vilket innebär att vi slår ur underläge på mer än ett sätt. Inte bara det att vi skall klara fyraprocentsspärren för att överhuvudtaget få komma in i det politiska samtalet på allvar, utan dessutom skall vi klara att ta oss över den med egna medel. Vi har inte tillnärmelsevis den ekonomi som ens det minsta av riksdagspartierna, inte ens proportionellt mot våra opinionssiffror, ännu mindre i proportion till vårt antal medlemmar.

Vi är med andra ord helt beroende av de bidrag vi kan få, och står och faller med våra medlemmars vilja att öppna plånböckerna. Många, många, många av våra medlemmar och andra har gett mer pengar än de egentligen har råd med, men många har inte råd alls.

Men att bidra med lite är bättre än att helt låta bli, och hur mycket uppskattning vi visar den som bidrar bör inte bara bero på summan. Allt handlar inte bara om guldpirater, även om de är oerhört viktiga, utan man måste kunna få vara fattig och bidra ändå. Enter ”Kaffepirat”!

Kaffepiraterna donerar 25 kronor per månad istället för hundra, ungefär kostnaden för en kopp kaffe på ett halvsunkigt café.

För den som har det trångt är hundra kronor pengar, medan tjugofem är snällare för plånboken.
Det bästa är om man sätter upp en stående transaktion, alternativet är paypal som funkar bra det också, men där en femma försvinner på vägen.

Alla de som inte känt att de haft råd att vara guldpirater, bli kaffepirater istället — kaffe är gott!

En av 500 bäckar

Skivad Lime tar ett hedervärt initiativ. Han uppmanar folk som har råd, att donera en tusenlapp till Piratpartiet. Om femhundra personer hörsammar uppmaningen så har vi fyllt hålet i kampanjbudgeten som uppstod när Christian Engström i måndags drog tillbaka sitt löfte om att låna ut en halvmiljon.

Utan att för den skull ta ställning i de infekterade personkonflikterna så hänger jag på och sätter in en av de femhundra tusenlappar som behövs.

En av 500

… små bäckar

Vill du också utgöra en frisk porlande vårbäck hittar du instruktioner för hur man donerar pengar till Piratpartiet här.

Jag har valt att inte blanda mig i konflikterna runt valberedningens förslag till ny styrelse, valberedningars vara eller inte vara och dessa konflikters eventuella grund i personkemi och/eller olika syn på Ung Pirats roll och partiets långsiktiga och kortsiktiga mål.

Det gör jag av två skäl:

  • Det första är att jag är en av valberedningens nominerade till styrelsen och jag vill inte hamna i en situation där det blir otydligt om jag argumenterar i egen sak eller utifrån övertygelse om vad som är bra för organisationen.
  • Det andra är att jag tycker att partiets energi nu bör riktas utåt och inte inåt. Jag kan inte se att en till röst som ägnar sig åt de interna frågorna är viktigare än att jag använder min tid och energi till utåtriktat arbete eller förberedelse och planering av utåtriktat arbete.

Emma verkar ha samma inställning som jag och Scaber Nestor påminner oss om att man inte behöver vara piratpartist för att delta i svärmens arbete med att bekämpa nedmonteringen av den personliga integriteten.

Så om du tror Piratpartiet är en viktig röst i den politiska debatten, att vi behövs i riksdagen för integriteten, kunskapen och kulturens skull. Bli en vårbäck du med.