Undersökningar som ideologiska megafoner

En gång i tiden när jag slog dank på universitetet i Uppsala demonstrerade professor Jan Trost för oss hur usla vi var på att intervjua. Resultatet var både roande och oroande — och en rejäl ögonöppnare för oss som trodde att vi visste.

Vi genomförde intervjuer där uppgiften var att fråga oss fram till den intervjuades familjesituation. Intervjuoffren hade instruktioner om att bara svara på frågorna och inte självmant berätta om något de inte blivit direkt tillfrågade om. När intervjun var klar skulle vi redogöra för resultatet, vilket sedan utsattes för intervjuoffrets rättelser och självständiga beskrivning.

Ingen, som i verkligen ingen alls, kom ens i närheten av en korrekt analys. Varenda en hade lyckats måla upp en fantasibild med ingen eller mycket svag koppling till verkligheten. Vi fick sedan alltihop illustrerat av att se på videoinspelningen av intervjun medan professorn kyligt påpekade varje litet misstag vi gjort. Efter följde en föreläsning där svårigheterna med intervjuer gicks igenom. Kopplingar gjordes till terapeutiska sessioner, förhörssituationer, opinionsundersökningar, vetenskapliga arbeten och flera liknande situationer.

Vi fick klart för oss hur ytterligt få intervjuer som faktiskt speglar verkligheten. De påverkas negativt av den intervjuandes egna föreställningar och förförståelse, men också av att man som intervjuoffer påverkas starkt av begränsade, ensidiga eller ledande frågor och sällan uppfattar intervjuarens misstag och missuppfattningar. Båda parter kan tro att allt är glasklart trots att det egentligen är helt uppåt väggarna.

Felet man gör när man undersöker något är ofta att man redan tror sig veta resultatet och därför inte ställer de frågor som krävs eller lyssnar till det som motsäger den egna förståelsen. Den egna hjärnan fyller i den information som man inte själv förstår att man saknar. Varje försök att verkligen förstå verkligheten måste börja i insikten att man inte vet resultatet innan man genomfört undersökningen.

I annat fall kommer man genom att välja frågor, generalisera svar och passa in fakta i givna förklaringsmodeller få exakt det resultat man redan hade bestämt sig för. Det enda värde en sådan undersökning har, om något, är som ammunition för att hävda den syn man redan hade på det sammanhang som ”undersöktes”. Knappt ens det, eftersom en sådan undersökning ofta är mycket lätt att skjuta hål på.

Jag själv fann det därför ordentligt tragikomiskt att Anna Skarhed i sin utvärdering av sexköpslagen redan från början fått instruktioner om att lagen ej fick ifrågasättas. Skulle jag själv varit undersökare i det läget, skulle jag med buller och bång avsagt mig uppdraget. Att Anna Skarhed inte gjorde det säger nog mest något om hennes integritet och/eller agenda och är ordentligt oroande med tanke på att hon är Sveriges nuvarande justitiekansler.

Vad instruktionen som sådan säger om undersökningsresultatet är däremot att man helt kan bortse från det. En undersökning som gjorts utifrån de premisserna har ingen som helst vederhäftighet och eventuell relevans i någon del av resultatet är i princip omöjligt att utröna. Det är helt enkelt ett beställningsjobb vars uppgift är att fungera som ammunition för den politiska linje regeringen redan bestämt sig för att föra. Varje referens till resultatet som ett argument för den ena eller andra synen på prostitution eller sexköpslag bör inte bemötas med mycket mer än hånskratt.

Tvärtom anser jag att undersökningen genom sina förutsättningar och genomförande om något faktiskt skadar de som anser att lagen behövs genom att dra ett löjets skimmer över lagens tillskyndare. Resultatet är precis det som beställdes, vare sig mer eller mindre.

Själv skulle jag vilja se en verkligt opartisk utvärdering. Dels av prostitutionen som sådan i svensk verklighet, dels av lagens effekter på sexsäljare, sexköpare och på samhällets attityder. Dessutom skulle jag vilja ha en diskussion om rimligheten i en sådan lag, dels på rent principiella grunder och dels utifrån ett undersökningsresultat som åtminstone har en tolerabel bekantskap med objektivitet och förutsättningslöshet. Istället bidrar justitiekanslern med en ideologisk megafon som tutar på beställning.

Det inger inte respekt.