Ask grodor i utskrift är värre än videoklippet

En av HAX läsare har skrivit ut Beatrice Asks uttalanden. Hon har ju påstått att det var retoriska uttalanden tagna ur sitt sammanhang, och mycket riktigt visar det sig att det lilla vi fick se i videoklippet var långt ifrån hela sammanhanget.

Jag lånar helt enkelt texten rakt av från HAX:

”Stupstocken var väl kanske att gå lite långt. När det gäller straffen så är det ju så här att utredaren har ju fria händer att också titta på påföljderna, naturligtvis, vid den här översynen av sexualköpslagen, som pågår. Det kommer nu under året hennes förslag, så att innan det kommer vill jag inte ge något [svar].

Däremot så har jag en egen idé som… alltså, jag tror ju…. alltså, vi kan ju höja straffen och det kan möjligen vara ett sätt att få polisen att bli mer aktiv i frågorna. Fast jag tycker egentligen att det är jobbigt att det alltid är i relation till påföljderna allting ska ske. Jag skulle kunna tänka mig att ha väldigt grälla färger på kuverten och verkligen skicka hem till folk som var misstänkta för detta. För jag tror att det värsta som kan hända många utav dem som är ute och köper sex, det är att någon i omgivningen får reda på att de varit ute i… detta.

Alltså, om frun får reda på det eller om grannen får reda på det, alltså, vi borde ha… ja… greddelina, eller vad vi nu ska hitta på för färg, kuvert. Ja, det är en jättebra färg. Alltså, förstår ni? Det ska vara tydligt. Du är misstänkt, faktiskt, för att ha varit ute och köpt sex. Det är inte tillåtet. DET tror jag skulle ge mycket större effektivitet än ett par års fängelse. Och det är lite granna egentligen det här att få skämmas på torget.

Och jag tror att det där är någonting som man ska fundera mycket mer på när det gäller påföljder. Ibland är det ju bättre när det gäller den här typen av brott, där det faktiskt handlar om attityder, att hitta alternativ. Så det tycker jag nog att… jag har lite idéer där… men de är inte färdiga. Men jag tror faktiskt att det skulle vara mer effektivt. Jag tror att det är mer risken att bli upptäckt än det eventuella straffet när det gäller dem som är ute och letar prostituerade, som är grejen. /—/

Det var ett fruktansvärt långt svar. Som sagt. Det är möjligt att straffet ska höjas. Vi får se vad den där utredningen föreslår innan vi är där. Men jag tror att vi ska tydliggöra dem som varit ute direkt, så att de får skämmas mer.”

Det var med andra ord taget ur sitt sammanhang, men när det sätts tillbaka i sitt sammanhang blir det faktiskt inte ett dugg bättre. Tvärtom är det lätt att konstatera att Asks uttalanden har långt mycket mer tyngd än den nästan ”spontana” idé det tycktes vara i videoklippet. Här framgår att det här är något hon tänkt på, att hon ”egentligen” tycker det är jobbigt att det är i relation till påföljderna de underförstådda skärpningarna skall komma.

Pillory in Shere
Är detta framtiden?

När man hör det i sitt sammanhang framgår det ännu starkare hur Beatrice saknar alla ryggmärgsreflexer att skydda något så grundläggande som oskuldspresumtionen. För henne är den tydligen jobbig, eftersom det skulle vara effektivare om de misstänkta får skämmas ordentligt.

HAX noterar också den utredning det refereras till har fått förhållningsorder uppifrån, de får inte komma fram till att sexköpslagen är dålig eller att den bör avskaffas. Med sådana förhållningsorder undrar man varför de ens bemödar sig om att tillsätta en utredning, de har ju redan bestämt resultatet?

Det har blivit mycket om Beatrice Ask på sistone, och jag ber om ursäkt om det blir tröttande. Å andra sidan visar Asks uttalanden tillsammans med Johan Pehrsons bravader att alliansen helt tappat greppet ifråga om rättspolitiken. Jag är faktiskt inte förvånad, även om jag sörjer att jag inte är det — tecknen har funnits där hela tiden. Det fåfänga hoppet att Asks uttalanden som oppositionspolitiker mot såväl sexköpslag, FRA, datalagring och liknande skulle kompensera för hennes bristande juridiska kunskaper har alltmer känts som visslingar i mörkret.

Vill alliansen återfå någon som helst rättspolitisk trovärdighet, så måste Ask bort. Dessutom måste Johan Pehrson bort, det är bara att notera vilken attityd han har till rättspolitiken för att förstå varför. Justitieministerposten måste sluta behandlas styvmoderligt. En framtida justitieminister får inte vara ett juridiskt blåbär. Det får inte vara en person som undviker alla interna konflikter och rättar in sig i ledet, samtidigt som hon kombinerar det med rena tokigheter så fort hon faktiskt öppnar munnen.

Posten förtjänar en kompetent och stridbar politiker vars försvar av rättsstaten sitter i ryggmärgen.

Grälla kuvert och barnkiss

När justitieministern glömmer bort grundläggande rättsliga principer, så skulle man spontant skulle vilja fråga henne om hon är full. När reaktionen hos aftonbladets läsare är att drygt 44 procent tycker att hon har rätt när hon tycker vi skall brännmärka folk för misstanke om hor, då börjar vänner av frihet packa sina väskor.

Vi har nu än en gång sett prov på att man kan hävda vad stolligheter som helst och försöka undvika en ideologisk eller värdebaserad debatt. Den här gången handlar det dels om drogtest/kissprov eller kroppsbesiktning av barn utan föräldrars vetskap och dels i samma anda om tant gredelins grälla kuvert. En annan gång handlar det om tittförbud och nakenbilder, om motstånd mot sprututbytesprogram, eller om att svensk lag skall övertrumfa utländsk när svenskar är utomlands.

Det är ett sätt att populistiskt luta sig mot en slags ”moral majority”-ståndpunkt, utan att behöva ta hänsyn till obekväma frågor om rättssäkerhet, demokratiska rättigheter eller humanism. Det är för övrigt samma inställning till verkligheten som låter främlingsfientliga partier kalla sig själva politiskt inkorrekta, samtidigt som de underförstått menar att de minsann företräder folkviljan.

Men vi kan inte ha en lagstiftande makt som skapar lagar och regler utan förankring i de grundläggande rättsliga demokratiska principerna. Det är inte lagstiftarnas uppgift att gräva fram hötjugan och sälla sig till lynchmobben, och de som propagerar för en sådan ordning har nog inte tänkt tanken till punkt.

En av de viktigaste grunderna för det demokratiska samhället är individens skydd mot arbiträra tvångsmedel. I detta ingår oskuldspresumtion och förutsägbarhet, personlig integritet och tydlig uppdelning mellan undersökande och dömande makt. Den rättsliga processen är känslig som det är, och det finns många exempel på människor som känt sig rättslösa, men där man ändå kan se en motivation till hur de behandlats, även om den svenska bevisprövningen då och då tycks väl flaxig. Det måste finnas en tydligt utstakad väg för hur processen från brottsmisstanke till dom går till, vilka medel som är tillåtna, vilka rättigheter individen har, hur bedömningar går till och i slutänden hur den som utsatts felaktigt kompenseras för sitt lidande.

De flesta sexualbrott är svåra att bevisa, och därför också svåra att motbevisa. Det är med andra ord ett svårt paket att hantera när det gredelina kuvertet dimper ner i postboxen. Grannarna ser när brevbäraren kommer, en brevbärare som kanske till och med blir så äcklad att han eller hon spottar på kuvertet. Sambon/frugan/flickvännen får ”svart på vitt” att karln inte bara bedrar henne, utan är ett verkligt ärkesvin som knappast ens skulle dra sig för tidelag.

Allt detta utan att något bevisats eller någon dom fallit. Jag och Göran konstaterade häromdagen att det mer eller mindre skulle vara en barnlek att få en förundersökning för sexualbrott att startas mot valfri person. När brevet kommer är personen i praktiken dömd i omvärldens ögon. Det spelar egentligen ingen roll om han sedan får en friande dom, för stigmat kommer kleta sig fast som gammalt bubbelgum i hår.

Misstanke om drogpåverkan är å andra sidan mer eller mindre per definition subjektiv. Just för att det är en så subjektiv misstanke så inbjuder den till ”tolkningar” och missbruk. Det finns alldeles för många exempel på hur den typen av arbiträra tvångsmedel missbrukats, eller brukats på ett sätt som lämnat den enskilde rättslös, förnedrad och till och med i en farlig situation. Vi fick nyligen se ett strålande exempel på farorna med möjligheten att tvångstesta någon för drogpåverkan, och det är knappast en isolerad företeelse det är frågan om.

Det är tillräckligt illa, för att inte säga förjävligt att vuxna människor skall kunna utsättas för detta, att det nu skulle utökas till att gälla barn är en rättslig mardröm. Det skulle i så fall kunna ske utan att vare sig sociala myndigheter eller föräldrar tillfrågats eller ens underrättats.

Men båda dessa fullkomligt galna förslag är ändå bara exempel på ett mer grundläggande problem: en total avsaknad av förståelse för eller respekt för demokratiska och rättsliga principer kombinerat med en bristande förståelse för eller intresse för ideologi. Det skulle till och med vara fel att kalla tendenserna konservativa, i alla fall klassiskt konservativa, för även där finns en grundläggande förståelse för hur viktiga samhällets spelregler är om inte samhället skall förvandlas till något orättfärdigt och repressivt.

Samhällets spelregler är ibland i vägen för att beslutsfattare skall kunna göra precis som de vill. Det är meningen att det skall vara på det sättet, det är inte ett fel utan en uppsåtligt skapad begränsning. Det är därför vi har ett lagråd som skall kontrollera att lagar inte bryter mot svensk rättstradition eller mot grundlagen, det är därför andra fria samhällen har konstitutionella domstolar.

Att lagstifta är en balansgång där önskemål och begränsningar måste vägas mot varandra, och där den egna ideologin och grundläggande moraliska, rättsliga och demokratiska principer skall samverka. Det är därför det är en katastrof med en justitieminister som inte tycks förstå ens de absolut minimala juridiska och demokratiska grunderna. Precis de grunder som gör att det demokratiska rättssamhället kan fortsätta vara just demokratiskt och ett rättssamhälle.

Det är en stor tragedi att det inte i dagens riksdag finns ett enda parti som kompromisslöst står för dessa grundläggande principer, även när de kommer i konflikt med de egna hjärtefrågorna och de egna populistiska utspelen. Bodström är en vandrande mardröm ur integritetssynpunkt, men Beatrice Ask och Johan Pehrson har just visat att de tänker ta strid med Bodström om vem som är farligast för Sverige.

Vårt samhälle strävar mot medeltiden, var kliver man av?