Tommast av ord, A Ekström

Tommast av ord, Andreas Ekström i Sydsvenskan: eftersom artikeln inte går att kommentera, gör vi det här.

I gårdagens Aftonbladet förklarar Piratpartiets ledare Rick Falkvinge något om varför partiet samarbetar med The Pirate Bay, eller till och med håller The Pirate Bay vid liv.

Det är ingen dålig text. Han tydliggör flera grundläggande politiska konflikter och värdet av praktisk handling för den som tror på en idé. Men inget av det kan ta ljuset ifrån det faktum att det här samarbetet avslöjar Piratpartiet som lögnare. Partiet säger – vem som nu har trott på det – att det vill ha en femårig skyddstid för den ekonomiska upphovsrätten, och en oinskränkt ideell rätt. (Den ekonomiska rätten är upphovsmannens ensamrätt att sälja sina verk, den ideella rätten är upphovsmannens rätt att inte se sitt verk vanställt eller använt av andra.)

Tycker man det kan man förstås inte stå bakom en sajt vars bärande idé är att över huvud taget inte respektera någon som helst upphovsrätt. Att be Piratpartiet sköta upphovsrätt är som att be Miljöpartiet sköta storskalig utbyggnad av kolkraft.

Andreas, vi blir glada över att du kan erkänna att Ricks text är bra, att den visar på värdet av praktisk handling i kampen för en idé. Det som är lite sorgligt är att du tycks inte ha förstått vad idéerna som Rick och vi andra piratpartister kämpar för är.

Vi tror att det beror på att du inte kan koppla våra uttalade idéer om integritet, kunskap och kultur till fildelningen som företeelse och dess roll i sammanhanget. Det kan bero på att du har svårt att skilja på fildelning och illegal fildelning. Det kan också bero på att du har svårt att skilja på fundamentala rättsprinciper och vad som råkar vara lagligt och olagligt just nu av politiska skäl.

Hur som helst leder det dig fram till missförstånd om vad Piratpartiet står för som gör att du finner dig nödsakad att påstå att vi ljuger. Det är synd. Att anklaga motståndaren i en debatt för att ljuga när den bara försöker förklara sin ståndpunkt gynnar inte det politiska samtalet.

Vi vet inte om det är meningsfullt, men vi tänkte förklara hur våra tre fokusområden har med fildelning att göra, för att visa att vi inte ljuger.

Vi kämpar för den personliga integriteten. Det betyder att vi är emot att ge en industri möjligheter att efterspana vad folk gör på nätet bara för att skydda deras sina affärsintressen. Vi anser att den personliga integriteten är så viktig att den i stort sett alltid går före ett storföretags möjligheter att tjäna pengar. Det betyder inte att vi inte erkänner upphovrättssorganisationernas legitima anspråk, vi anser bara att de metoder som används börjar likna en häxjakt.

Vi tycker kunskap är viktigt. Vi bejakar hur kunskap genom modern teknologi kan spridas, delas och förädlas sekundsnabbt och i en växande gemenskap på nätet. Vi anser att denna utveckling bromsas av en föråldrad immaterialrätt. Ett exempel på detta är att man i jakten på fildelare slår ner på och försöker kontrollera (genom filter och censur) delar av den teknologi som gör kunskapsutbytet möjligt. Därför vill vi ändra i till exempel upphovsrättslagstiftningen så icke-kommersiell spridning blir lagligt.

Vi älskar kultur. Vi ser det som att vi är på väg in i en kulturens guldålder. Distribution och medskapande i alla sorters kulturprodukter förenklas av den moderna teknologin. Det ger upphov till nya konstnärsskap och nya konstnärliga verk i alla möjliga och omöjliga genrer. Detta tycker vi bör bejakas. Vissa delar av upphovsrätten står i vägen för detta då den låser in kulturen i en gammal ekonomisk modell. Därför anser vi att lagstiftningen behöver moderniseras. Viktigast är att få stopp på den mer eller mindre slentrianmässiga utökningen av skyddstiderna.

Detta är för oss argument för att hjälpa The Pirate Bay. De är en viktig kunskaps- och kulturspridare, som är en viktig distributionsväg för nytänkande konstnärer. De har blivit utsatt för en juridisk häxprocess som inte står i rimlig proportion till det brott de anklagas för.

Till sist: Såvitt vi kan begripa är deras tjänst inte längre olaglig. När de dömdes i tingsrätten var det kombinationen av sökfunktion, tracker och hemsida som utgjorde brottet. Det är mycket tveksamt om en ren sökfunktion är olaglig. I så fall finns det många andra sidor som är olagliga. Nu vet vi att Andreas Ekström och andra TPB-hatare hävdar att det är attityden som uppvisas, att man inte respekterar upphovsmännen och deras företrädare som gör TPB till en särskilt subversiv verksamhet. Juridiskt är det ett synnerligen svagt argument. I Sverige får man ha åsikter och uttrycka dem.

Andreas Ekströms åsikter är också välkomna i debatten. Fast just i detta fallet tycker vi det var de tommaste av ord.