En parningsvillig hanes klagan

Sex av tio tjejer får skamliga förslag på nätet enligt en undersökning. En annan undersökning visar att det är lika farligt på skolgården. En tredje undersökning skulle säkert kunna visa att risken ökar oerhört på krogen efter två en fredagkväll. Och i en fjärde undersökning skulle vi kunna jämföra antalet närmanden på en dejtingsajt med samspelet mellan könen på en sajt där man diskuterar trädgårdsodling eller akvariefiskar.

Oavsett undersökningens syfte och frågeställning skulle vi nog alltid upptäcka att det är vanligt att män närmar sig kvinnor, och att sammanhanget påverkar hur vanligt det är.

Man använder gärna sådana här undersökningsdata för att piska upp en pedofilskräck eller väcka föräldrars medvetenhet om att deras döttrar är i fara. Att till exempel tydligt klargöra att siffran i inledningen gällde tjejer mellan 15 och 18 år och att ”förövarna” förmodligen i stor utsträckning var jämnåriga hade ju förstört en bra story.

Blogge skriver om denna sidan av saken:

>Enligt Moralbarometerns nya siffror är det alltså inte alls 62% av de 15–18-åriga tjejerna som varit med om att en äldre person försökt få dem att prata om sex trots att de inte velat, utan 62% av de 15–18-åriga tjejerna som varit med om att någon person överhuvudtaget försökt få dem att prata om sex trots att de inte velat. News at 11: boys like girls! In other news…
>
>Hur man ska kunna veta om en tjej vill prata om sex utan att faktiskt fråga vederbörande framgår inte av undersökningen, men socialministern låter hälsa att man överhuvudtaget inte bör prata om sex. ”Sex är något privat som man inte diskuterar öppet”, säger han.

Jag har funderat på den här frågan i ett par veckor nu och ser egentligen bara tre utvägar ur det grundläggande problemet.

Då definierar jag det grundläggande problemet som att män försöker övertala kvinnor att ha sex med dem.

Lösning 1 Förbjud sex, människor får nöja sig med att föröka sig via provrörsbefruktning.

Lösning 2 Förbjud allt sex som inte initierats av en kvinna.Vi män får lugnt invänta att någon parningsvillig hona närmar sig oss.

Lösning 3 Lagstifta om rätten till ett jämställt sexliv för alla. Kvinnor ska under hot om vite närma sig män lika ofta som män närmar sig kvinnor. När båda könen gör sig skyldiga till lika många övertramp så kommer dessa att avdramatiseras.

Min personliga favorit här är nummer två. Det kan bero på att jag är en lat parningsvillig hane, eller så är det det faktum att det löser så många av vår tids riktigt allvarliga problem: groomning, våldtäkter och homosexualitet.