This just in: Facebook en hälsorisk

Irländska Europaparlamentarikern Nessa Childers tillhörande Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet vill se lagstiftning för att skydda oss mot Facebook:

There has been an explosion in the usage of this online social networking tool across Europe: unfortunately many people have crossed the line from social networking to social dysfunction. This is a real health issue and I am calling upon the Commission to take action.

Visiting your Facebook page frequently actually causes what psychologists refer to as ‘intermittent reinforcement’. Notifications, messages and invitations reward you with an unpredictable high, much like gambling. That anticipation can get dangerously addictive. Many people access their Facebook page once or twice a week; however, for others it has turned into a compulsion — and it is a compulsion to dissociate yourself from your real world and go and live in the Facebook world.

Moderate usage is not a problem at all for most people, however some people do not seem to realise that it is not real life.

With the passing into force of the Lisbon Treaty, the EU now has increased powers to legislate when there is a threat to public health in Europe. Will the Commission submit proposals to Parliament to address this growing threat to the mental health of European citizens?

Jag hoppas verkligen Cecilia Malmström och gänget i Europakommissionen är intelligenta nog att inse hur dumt detta är. Hoppas, men jag känner mig inte säker.

Smile29 antaget

Smile29 denna osmakliga och infama deklaration som kopplar våra sökningar till datalagringsdirektivet har precis uppnått 369 underskrifter. Det betyder att det nu automatisk antagits såsom varande europaparlamentets mening att våra sökningar skall lagras.

Direktiv kan skapas av vem som helst, och om de uppnår en majoritet av underskrifter så antas de automatiskt. Det leder inte till några omedelbara konsekvenser, men det innebär att det anses vara parlamentets mening och ger till exempel kommissionen nerförsbacke om de vill komma med förslag som ligger i linje med deklarationen.

Smile29 har understötts av en välplanerad och påkostad kampanj som undvikit att tydligt uttala att det är datalagringsdirektivet det handlar om. Istället har man, som vanligt, inriktat sig på barnpornografi et. al. och varit noggrann med att spela på parlamentarikernas känslor och den allmänna aversionen mot allt som har med frågan att göra. Med så stora resurser som det här handlar om, och med tanke på att sökningar efter barnpornografi på Google med flera i stort sett bara leder till politiska inlägg och organisationer som behandlar sådana frågor, så är det inte utan att man undrar vad mer som ligger bakom — och vem?

Rick i PPs pressmeddelande:

— Kampanjen har varit medvetet utformad för att bara spela an på känslor, och har medvetet dolt avsikten att registrera alla sökningar som görs på nätet, säger Falkvinge. Detta har varit dolt i siffror och beteckningar som bara insatta känner igen. En välfinansierad kampanj har misslett europaparlamentariker till att skriva på för att kränka sina väljares fundamentala rättigheter. Man måste fråga sig vem som ligger bakom detta.

Leder den här deklarationen till några som helst konkreta direktiv, så har vi sålt bort vår rätt att söka efter vad vi vill på nätet utan att övervakas. Hur våra sökningar utformas kommer i sådana fall att kunna ses av våra myndigheter, med allt vad det innebär för kunskapsinhämtande, kommunikation, fri åsiktbildning och politisk diskussion. Det här kan bli ett dråpslag mot nätet som demokratiskt och kunskapsmässigt verktyg.

Nu gäller det att se till att våra politiker helt och hållet förstår att det här inte kommer att få passera. Vi kan börja med Alf Svensson som är en av undertecknarna. Kan vi inte övertyga politikerna återstår bara att bygga om nätet – kod är lag.