The worst common denominator

HAX är en klarsynt man som med några enkla meningar försöker förklara varför EU inte fungerar.

I Nyheter 24 skriver han om ”worst practice”, det fenomen som gör att det jämt är de med mest byråkrati, högst skatt, mest kontroll, sämst tolerans, minst transparens etcetera som är mest högljudda och sätter agendan för EU som helhet.

Jag har sällan sett det så enkelt och uppenbart förklarat. Tar du en kraftigt heterogen grupp, vilken som helst, av någorlunda storlek och bestämmer att alla skall göra gemensam sak och följa samma regler och normer, så kommer det att bli så:

En tumregel är att EU alltid kommer fram till det som är sämstWorst practice, för att tala engelska. Det är alltid de som har den jävligaste byråkratin, de högsta skatterna, den mest repressiva politiken och mest övervakning som är mest högljudd – och som vinner. Vilket sedan drabbar alla andra EU-stater.

Det ligger i hela ”harmoniseringstankens” natur att de som skall ”harmoniseras” går från friheten att välja själva till att inrätta sig under kollektivets regler och att de som är mest represssiva alltid kommer att ha den starkaste rösten. Det är till och med inbakat som en slags absurditet, att om de ”minst repressiva” lyckas tvinga fram konformism från de som är mer repressiva, så är även det en form av repression…

Ett samarbete i Europa är viktigt och positivt. Vi har slagit varandra i huvudet under så många sekel, att det verkligen är dags för något annat. Vi är förhållandevis små stater och därför sårbara på den internationella scenen, men tillsammans är vi oerhört starka.

Men vi är också ett område som producerat oerhört många byråkrater och autokrater. Skyddet mot detta är inte att lämna över nationalstaternas makt till en central byråkrati, det är snarast att sätta räven att vakta hönsgården.

Vi ser sällan kvällspressen jaga EU-politiker på det sätt som drevet går nationellt. Med få undantag kan de göra lite som de vill utan risk att bli synade. Det är guldläge för lobbyister, det är guldläge för alla de som vill verka utan att synas och vars agenda inte riktigt tål dagens ljus.

Vi har tyvärr i hela vår ansats helt missat att en försöka göra något åt den saken, istället sväljer vi vad dumheter som helst.

Därför kan vi räkna med att vi överlag kommer att se en harmonisering som hela tiden strävar efter att göra det sämsta till regel för alla och vars flexibilitet är som att se en elefant dansa balett.

Med sådana vänner behöver upphovsrätten inga fiender…

Redan för två år sedan röstade EU-parlamentet igenom en förlängning av upphovsrätten på inspelad musik från 50 till 70 år. Hittills har inte så mycket mer hänt, eftersom det saknats majoritet i ministerrådet för en sådan förändring.

Nu har ett par länder bytt fot i frågan och det börjar verka troligt att förändringen snart kommer röstas igenom. Flera länder protesterar, däribland Sverige. Christian Engström har försökt väcka frågan på nytt i EU-parlamentet, men fått beskedet att det inte går av procedurtekniska skäl. Det beskedet kom naturligtvis så sent att det är i princip omöjligt att överklaga innan frågan tas upp i ministerrådet…

A blast from the past!

I botten av smeten hittar vi med säkerhet de vanliga lobbyisterna, vars agenda tycks vara en upphovsrätt utan bortre gräns. Denna eviga strävan mot evigheten får mothugg från den akademiska världen, alla är inte lika sugna på att överföra pengar från levande till döda artister — vilket blir en av konsekvenserna. I realiteten finns bara en vinnare, skivindustrin, alla vi andra är förlorare.

Jag skojar inte: alla vi andra är förlorare.

 • Det gäller nu levande och verkande artister, som för sin utkomst blir tvungna att konkurrera med artister som verkade för mer än femtio år sedan. I realiteten är det en resursförflyttning från dessa till skivindustrin.
 • Det gäller allmänhet, radio och TV, som får betala för material som annars skulle vara fritt tillgängligt.
 • Det gäller samhället, som får bära kostnaderna för att försvara denna förlängning av upphovsrätten.

Idel förlorare alltså. Särskilt om man dessutom antar, vilket jag tycker det finns belägg för, att även vinnarna är förlorare.

De som nu kommer skåla i champagne när den här förlängningen går igenom, borde kanske hejda sig ett par sekunder och fråga sig vad denna ”seger” kommer att innebära. Risken är ganska stor att det är fråga om en monstruös pyrrhus-seger, en förlust i segerns förklädnad.

Det kommer att ytterligare minska upphovsrättens legitimitet, eftersom det ännu tydligare än tidigare visar just hur långt från sitt ursprungliga syfte upphovsrätten kommit. Relevansen mellan upphovsrättens ursprungliga mål och den lagstiftning som redan nu ligger är minimal. Att fjärma de två ytterligare från varandra kommer bara att påskynda den process av alienation som redan påbörjats. Eller för att tala ren svenska: Om folk hade dålig respekt för upphovsrätten innan, kommer respekten för ett system som så uppenbart inte längre bryr sig om relevans vara minimal.

Det här är skillnaden mellan legalitet och legitimitet. Legalitet kan i mångt och mycket försvaras med våld i någon form: straffansvar, skadeståndsskyldighet, polistillslag, razzior, propaganda. Legitimiteten kan däremot aldrig försvaras med våld och när den väl förlorats, så kan den aldrig vinnas åter.

Men det kan nog vara så att det slaget redan är förlorat, att legitimiteten redan sedan länge är försvunnen. Om det är så, och nog kan det vara så, så är det vi ser snarare en ockrares försök att ersätta respekten för legitimiteten och viljan att göra rätt för sig med rädsla och i förlängningen krossade knäskålar för de som inte betalar…

EU-forskning för total övervakning

Självaste Orwell hade häpnat, skriver Henrik Alexandersson om det EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprojektet INDECT. Och efter att ha surfat runt en stund på projektets hemsida inser jag att det hela är ännu värre än HAX rubrik antyder.

Här används EUs forskningspengar till ett rent teknikutvecklingsprojekt. För att få fram system som kan suga upp, samköra och analysera information från internet, bloggar och chatsajter, från övervakningskameror och från allt material som polis och säkerhetstjänst på andra sätt samlat in.

Inom projektet utvecklas därför program för ansiktsigenkänning i realtid. För automatisk analys av material på bloggar och chatsajter. För kartläggning och analys av sociala nätverk.  Och system som ska kunna koppla ihop och analysera allt detta i ett svep.  Inte för att kunna följa rörelser hos dem som redan är misstänkta. Utan för att hitta misstänkta mönster hos människor som polis och säkerhetstjänst ännu inte intresserat sig för, så att de kan ta sig en närmare titt på dem!

Tror ni jag överdriver? Gå till projektets hemsida, och studera speciellt sidan Public Deliverables, punkterna 4.1, 4.2 och 4.3. Titta på deras egen promovideo hos Beelzebjörn. Eller scrolla nedåt, till slutet av detta inlägg, där jag klistrat in projektets egen presentation av sig själv!

”Bara forskning”: Visserligen skriver man gång på gång i projektbeskrivningarna att det hela är ett rent forskningsprojekt, och att det inom ramen för forskningsprojektet inte är tanken att implementera systemen i stor skala (utan bara testköra dess olika delar lokalt). Men arbetet är finansierat av det sk sjunde ramprogrammet, vars hela syfte är att stödja forskning som är direkt inriktad på att uppnå samhälleliga mål  EU-kommissionen anser önskvärda. I detta fall har anslaget beviljats för målet ”Intelligent urban environment observation system”.

”Etiska överväganden”: Som man omedelbart upptäcker när man surfar runt på projektets sajt inser de ansvariga att frågorna är känsliga och skriver därför en hel del om etik och etisk granskning av det hela. Men läser man ser man snabbt att det är rent snömos som i grunden kokar ner till Bodström/Ask-doktrinen: Den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta och lite måste vi tåla för att försvara oss mot de hemska terroristerna. I den etiskt rådgivande kommittén dominerar poliser och säkerhetsexperter, med enstaka advokater och etiker som gisslan. En observation som tål att fundera över är att de länder som framför allt är inblandade i projektet är de nya EU-staterna i öst. Och britterna.

Ansvar för beslutet: Både formuleringen av den utlysning (”call for proposals”) som ledde till denna ansökan, och besluten om vilka projekt som skulle tilldelas medel har fattats av EU-kommissionen. I en rådgivande kommitté, som uttryckligen kan köras över av kommissionens tjänstemän, finns två namn som klingar svenskt: Bengt Sundelius, från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och Erik Berglund, på EUs gränsförvaltningsbyrå Frontex.

Jag vill därför fråga dessa två rådgivare, EU-kommissionär Malmström och inte minst forskningsminister Tobias Krantz:

 1. Kan man tolka det faktum att EU anslagit pengar till detta projekt inom ramen för anslag till forskning för att lösa angelägna samhälleliga problem på något annat sätt än att man anser det rimligt att börja använda ett sådant system på europeisk skala?
 2. Är framtagandet av ”Intelligent urban environment observation system” ett angeläget samhälleligt mål av samma vikt som kamp mot antibiotikaresistenta bakterier, utveckling av AIDS-vaccin eller energisnålare bilmotorer?
 3. Anser forskningsminister Tobias Krantz att det är sådant här de svenska skattepengar ska användas till som skjuts in i EU-systemet för målrelaterad forskning istället för att delas ut till fri grundforskning via fakulteter och forskningsråd?

Man kan ju undra vilket nästa steg blir. Jag tror jag vet vad jag ska försöka: Leta reda på några kemister och neuroforskare, och tillsammans med dem ansöka om stora anslag för att åt våra värderade terroristjägare utveckla en drog, som ska få alla infångade terrorister att tala sanning. Tänk så mycket snabbare våra terroristjägare kommer att få veta vad de behöver, när de slipper använda utdragna ”särskilda förhörsmetoder”. Och så mycket negativ publicitet de kommer att slippa! Sedan kan vi uppkalla medlet efter en av den svenska litteraturens bortglömda mästerverk: Kallocain!

Bilaga

Eftersom Scaber Nestor säger att INDECT kommer att stänga sin hemsida har jag klistrat in deras kortpresentation av sig själva här:

Welcome to INDECT homepage

Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment.

The main objectives of the INDECT project are:

 • to develop a platform for: the registration and exchange of operational data, acquisition of multimedia content, intelligent processing of all information and automatic detection of threats and recognition of criminal behaviour or violence,
 • to develop the prototype of an integrated, network-centric system supporting the operational activities of police officers, providing techniques and tools for observation of various mobile objects,
 • to develop a new type of search engine combining direct search of images and video based on watermarked contents, and the storage of metadata in the form of digital watermarks.

INDECT is a research project. The list of objectives DOES NOT include ANY kind of global monitoring of ANY society.

The main expected results of the INDECT project are:

 • to realise a trial installation of the monitoring and surveillance system in various points of city agglomeration and demonstration of the prototype of the system with 15 node stations
 • implementation of a distributed computer system that is capable of acquisition, storage and effective sharing on demand of the data as well as intelligent processing,
 • construction of a family of prototypes of devices used for mobile object tracking,
 • construction of a search engine for fast detection of persons and documents based on watermarking technology and utilising comprehensive research on watermarking technology used for semantic search,
 • construction of agents assigned to continuous and automatic monitoring of public resources such as: web sites, discussion forums, UseNet groups, file servers, p2p networks as well as individual computer systems,
 • elaboration of Internet based intelligence gathering system, both active and passive, and demonstrating its efficiency in a measurable way.

Indect is funded under the Seventh Framework Programme (FP7, for more information click here), grant agreement 218086, as a ”Collaborative Project”. INDECT research area is defined by the FP7 call ”Intelligent urban environment observation system” (SEC-2007-1.2-01), for more information click here. The project duration is 60 months.