Ge oss kunder det vi vill ha, grunden i marknadsekonomi

Jag skrev just en kommentar Ekonomistas. Eftersom jag för en gångs skull lyckades vara kortfattad och kärnfull, så kan jag inte låta bli att återge den här 😀

Temat är diskussionen kring fildelning och piratkopiering.

Det blir snabbt rundgångsdiskussion. där ett antal viktiga poänger totalt missas.

Den första poängen är att det inte är artisterna, utan förläggarna, distributörerna och de traditionella fysiska butikerna som blivit omoderna. Idag skriver vi 2008, och branschen hänger förtvivlat fast vid distribution av platsbitar.

De få nätverksdistribuerade tjänster som trots allt lanserats har lidit av svåra brister.
Bristerna är dels prissättning, där man hänger kvar vid en prismodell som härstammar från fysisk distribution.
Bristerna innefattar också alldeles för begränsat urval, vilket inte leder till nöjda eller trogna kunder.
Bristerna innefattar ofta alldeles för låg kvalitet, där det man köper är sämre än det man kan piratkopiera.
Bristerna innefattar att man försöker kontrollera när något blir tillgängligt, så att det dröjer veckor eller månader innan folk får tillgång till den vara de vill ha — medan man kan piratkopiera det dag ett.
Slutligen innefattar bristerna DRM, som rubbar principen om fair-use, kräver speciell teknisk utrustning eller programvara och gör att man inte litar på att kunna använda det man köper.

Så länge branschen levererar sämre kvalitet och urval till ett lika högt pris som tidigare skivor och begränsar fair-use, så kan de helt enkelt inte längre konkurrera. Man har lyckats skapa en monumental bad-will, och har rejält med uppförsbacke till och med hos de som VILL betala för sig. Det kräver att man verkligen lägger ner sig för att ge kunderna vad de vill ha, annars får man inte vara med och leka.

De artister och filmskapare som fattar poängen och hittar nya vägar kommer vinna på det nya samhället, resten kommer att få sitta i ett hörn och tjura. Det är inte ens en värdering, utan bara kalla fakta.

För övrigt påminns jag av Lars-Erick om att vi betalar ersättning för lagringsmedia, något som gör CD/DVD och HDs bra mycket dyrare än de skulle kunna vara. Samtidigt har rätten att kopiera för eget bruk stramats åt, så vad betalar vi för?