Carl Bildt och oskuldspresumtionen

Idag läser jag i tidningarna att kammaråklagare Magnus Elving vid internationella åklagarkammaren inleder en förundersökning för att undersöka om Lundin Oil begick folkrättsbrott i Sudan under inbördeskriget 1997 – 2003. Detta blir politiskt intressant i och med att utrikesminister Carl Bildt då satt i bolagets styrelse. (Han avgick ur denna när han blev statsråd.)

Själva de folkrättsliga förbrytelserna läser ni lämpligen om på annan plats. Inte för att jag inte bryr mig om hemskheter, inte för att de hände för flera år sen långt borta, utan för att allvaret är nog de allra flesta överens om. Det som vi däremot inte verkar vara eniga om är vilka konsekvenser de misstänkta brotten ska få här och nu i den svenska politiska processen.

I tidningarna läser jag också att Tomas Bodström kräver att utrikesministern tar time-out (citatet från bloggen Bodströmsamhället):

Eftersom rättsäkerhet ska gälla även för en minister är det rimligt att Carl Bildt tills vidare inte behöver avgå. Däremot är det självklart att han inte i nuvarande läge kan fortsätta att företräda Sverige i frågor gentemot andra länder, när han själv har suttit i ett bolag som nu utreds för folkrättsbrott. En av de viktigaste uppgifterna för en utrikesminister är att värna om de mänskliga rättigheterna. Det kan inte vara möjligt så länge den här förundersökningen pågår. Carl Bildt måste omedelbart ta en ”time-out” och Fredrik Reinfeldt måste svara på om han fortfarande har förtroende för sin utrikesminister, och om han anser att det är lämpligt att han företräder Sverige under nuvarande förhållanden.

Vänsterpartiet går ännu längre och kräver Carl Bildts avgång. I ett pressmeddelande säger deras utrikespolitiske talesperson:

Hur ska Carl Bildt kunna tala om folkrätt, fred och mänskliga rättigheter i något sammanhang samtidigt som det pågår en förundersökning om krigsbrott mot honom? Att Carl Bildt har bränt all trovärdighet som person är uppenbart, men varje dag som Bildt tillåts fortsätta som svensk utrikesminister urgröps dessutom hela vårt lands utrikespolitiska trovärdighet. Därför vore det enda hederliga att Bildt lämnade in sin avskedsansökan omgående..

Detta är knappast förvånande eftersom Hans Linde reste det kravet för över en vecka sen på Newsmill. Jonas Sjöstedt och en rad vänsterdebattörer som till exempel Jöran Fagerlund på bloggen Pamflett håller med. De flesta socialdemokratiska debattörer och bloggar verkar följa Tomas Bodströms exempel och nöja sig med att kräva en time-out. Eva-Lena Jansson funderar över hur svårt det blir att få loss oljan som fastnat i kostymen. Johan Ulvenlöv noterar på S-buzz att avgångskrav restes på utrikesministern redan 2007 – då av Expressens PM Nilsson.

Varken statsminister Fredrik Reinfeldt eller Carl Bildt själva tycks beredda att agera trots kritiken. Jag läser på Alliansfritt Sverige som citerar TT:

”TT: Carl Bildt satt i Lundins styrelse under de aktuella åren. Är det besvärande för regeringen?

-Det gäller samma sak här. Det måste rimligen vara så att först konstateras någonting och någon form av beslut fattas innan vi kan förhålla oss till det, säger Reinfeldt.”

Beslut har redan fattats, nämligen åklagarbeslut om förundersökning. Det är bara att förhålla sig till. Tycker Reinfeldt att man med trovärdighet kan ha en utrikesminister som är föremål för förundersökning om folkrättsbrott.

Nu gör Alliansfritt Sverige och möjligen många andra det väl enkelt för sig. Att en förundersökning inleds mot Lundin Oil gör inte att alla som hade något med ledningen av Lundin Oil eller dess styrelsearbete att göra automatiskt är föremål för en förundersökning. Förundersökningen måste ju börja med att just ta ställning till vilka den inriktar sig på. Detta har såvitt jag begriper inte hänt. Eller som Mark Klamberg sammanfattar saken:

Av GPs uppgifter framfår att förundersökningen precis har inletts. Utifrån detta uppfattar jag att åklagaren ännu inte har riktat misstanke mot och underrättat någon som skäligen misstänkt. Om detta skulle hända beträffande Carl Bildt bör han överväga de politiska konsekvenserna. Än mer allvarligt vore det om åklagare i ett senare skede skulle finna tillräckliga skäl för att väcka åtal.

I det här läget visar sig det politiska systemet och blockpolitiken från sin allra sämsta sida enligt min mening. Nu ska alla borgerligt rättrogna försvara sin utrikesminister, och alla med vänstersympatier hänger på avgångs- eller time-outkraven. Väldigt få debattörer kan hålla huvudet kallt och ägna sig åt själva frågan. Det är möjligt att jag med mina gamla moderatsympatier och stora respekt för Carl Bildt gör samma fel. Det får läsaren bedöma, eller historien.

Hur det än är med den saken så vill jag att alla besinnar sig och kommer ihåg att det är en människa det handlar om, inte bara en utrikesminister. En människa som just nu blir anklagad för ett mycket allvarligt brott. Carl Bildt har precis som alla andra medborgare i Sverige (ännu så länge) rätt att betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats.

Svensson må vara vänster – men han är en klok man:

Om det är så att brott konstateras och om Carl Bildt anses ansvarig för dessa brott kan han som jag ser det knappast sitta kvar som utrikesminister. Hans trovärdighet hamnar ju i det läget mycket låg och han sits som utrikesminister skulle bli omöjlig.

Om, om, om… när oskulden går över i sin motsats och inget återstår att bevisa eller motbevisa, då kan de som vill peka finger och ropa skyldig och kräva avgång. Det som just nu pågår har ett annat namn än rättvisa – valrörelse.

Dagens nyheter – Livbåtenstyle

Det händer så mycket nu att det är omöjligt för mig att hitta tid till att skriva blogginlägg om alla de olika saker som fångar mitt intresse i nyhetsfloden. Här kommer därför ett litet uppsamlingsheat. saker från de senaste dagarna som hade förtjänat ett blogginlägg en normal vecka.

Swiftavtalet klubbat i EU-kommissionen

Swiftavtalet som bland annat ska reglera USA:s tillgång till finansiella data från Europas finansiella system att använda i jakten på terrorister, organiserad brottslighet och liknande klubbades idag av EU-kommissionen. Nu får vi hoppas att motståndet i Europaparlamentet är tillräckligt starkt för att det inte ska bli verklighet. Mer information, förklaringar och åsikter finns hos: Webbhackande och Opassande

Carl Bildt integritetens försvarare på nätet

Carl Bildt rycker idag ut som integritetens och frihetens försvarare i en debattartikel på Newsmill:

Tre aspekter kommer vara i centrum för dagens och morgondagens överläggningar. För det första: Internet som ett medel för att stärka yttrandefriheten. För det andra: Frågor som rör respekten för den personliga integriteten och den privata sfären. Och för det tredje: Tillgängligheten som ett resultat av utbyggnad av den fysiska infrastrukturen och den säkerhet och funktionalitet som erbjuds.

Från våra utgångspunkter är detta ett utomordentligt tillfälle att pröva dessa frågor i ett sammanhang. Det är i sin tur nödvändigt för att kunna göra en avvägning mellan olika skyddsvärda intressen som ibland står emot varandra och för att en sådan avvägning sker med utgångspunkt i den liberala idétraditionens kategoriska försvar för människans fri- och rättigheter.

Mary på Minamoderatakarameller välkomnar detta som en av flera ljuspunkter vad gäller moderaternas ställning i integritesfrågorna.

Jag tror att det börjar röra på sig i moderaterna i integritetsfrågorna – det är glädjande för mig som kämpat i motvind ganska länge nu. En förklaring är säkert att detaljerna i helheten har hanterats var för sig. Det blir aldrig bra.

Som gammal moderat partimedlem skulle inget glädja mig mer. Men enligt min mening är det långt kvar till den helomvändning som behövs för att partiet ska återvinna förtroendet kring frågor som  privatliv, integritet och rättssäkerhet – frågor som kretsar kring individens rätt mot staten. Det kan till exempel ses i den vikt Carl Bildt lägger (i Newsmillartikeln) på behovet av att väga individens frihet och privatliv mot andra intressen där han såsom så många andra politiker räknar upp barnpornografi och hatbrott. Det tycks sitta långt inne att inse att den sortens avvägningar aldrig ansetts nödvändiga till exempel vad gäller post- och telehemligheten, trots allt förbjudet som skickas i dylika paket. Men när det är datapaket, då är det plötsligt nödvändigt. Bekymmersamt.

Trots allt vill jag ansluta mig till Marys uppfattning att det är en ljusglimt i mörkret. Men för mig är den för liten, för oskyddad och för ensam.

Riktiga medier och källkritik

Via Techrisk hittar jag till en bloggen It sounds like a whisper som grävt lite i verkligheten bakom en av veckans nyheter. Den om flickan som blivit förvisad till Gambia av sina adoptivföräldrar om man får tro Expressen.

Nu lever den föräldralösa flickan, svensk medborgare och folkbokförd i Kronobergs län, i Gambias huvudstad Banjul i stället för hemma hos sina nya föräldrar i Småland.

DN, SvD och Aftonbladet skriver också med varierande grad av värdeförstärkande ord och utelämnade fakta. Läs alla fyra artiklarna och sedan blogginlägget hos It sounds like a whisper. Gör sedan gärna egna efterforskningar. Det blir en fin lektion i källkritik och i den nya mediesituationen där de traditionella medieföretagen och journalistskrået hur mycket de än försöker hävda det inte har monopol på sanningen.

Uppföljning sexinslag i valrörelsen politiker

Sen blir ju inte saker bra bara för att de är digitala, tillhör de nya eller baserade på internet. När jag förra veckan skrev om sex och politik efter inslag i Expressen så var jag förvisso orolig för att vi skulle få en massa fåniga sexkopplingar i valrörelsen. Men att vi mindre än en vecka senare skulle få se en topplista över Sveriges sexigaste politiker det trodde jag inte. Det är Nyheter24 som bjuder oss på detta som en del av sin valbevakning Maktkamp24 . Det är en serie om 19 utnämningar som jag nog inte tänker engagera mig i.

IMMI

Island har idag fattat ett historiskt beslut. De tänker bli ett föregångsland när det gäller yttrandefrihet i den digitala eran. Parlamentet har gett regeringen i uppdrag att förverkliga initiativet IMMI. Tanken är närmast att skapa en fristad för journalistik som gör att medieföretag och internetleverantörer söker sig dit. Kanske Wikileaks kan hitta ett säkert hem på Island?

Som piratpartist är det svårt att låta bli att tänka – det skulle kunna vara Sverige. Till och med en moderat (fast då är det i och för sig Karl Sigfrid) skulle vilja driva Sverige i en liknande riktning.

Emil Isberg undrar när svenska tidningar flyttar sin kommunikation till Island för att kunna säkerställa pressfriheten och källors anonymitet. Full Mental Straightjacket gratulerar Island till denna milstolpe.

Svenska journalistförbundet med baken in i framtiden

I Sverige är nyheterna inte lika ljusa om man vill se en inställning till journalistik som tar hänsyn till den nya digitala eran vi är på väg in i. Svenska Journalistförbundet fortsätter driva frågan om länkning på internets som upphovsrättsintrång rättsligen. Idag förlorade det ett mål i Stockholms tingsrätt där de krävde söktjänsten Retriever på ersättning för länkar. Tingrätten slog fast att länkningar inte är tillgängliggörande:

Det har klart och tydligt framgått att användaren förflyttas till en annan internetadress. Länkarna har därmed inte utgjort något tillgängliggörande för allmänheten av artiklarna.

Journalistförbundet fortsätter att hävda att rättsläget är oklart och att de vill få klarhet i frågan. Fredrik, Jan-Olof och Satmaran skriver om frågan.

Telecomix Cyphernetic Assembly

Idag besökte jag konferensen Telecomix Cyphernetic Assembly på IT-universitetet i Göteborg. I ett av husen på Campus Lindholmen hade ett gäng internauter träffats för att tala om Cypherspace, dvs det nya nät i nätet som uppstår genom att folk krypterar och skapar tunnlar för att kunna vara anonyma och/eller hemliga. Vän av ordning kanske tycker detta låter misstänkt och subversivt. Om man har rent mjöl i påsen behöver man inte gömma sig, eller hur?

Misstänkt tycker jag inte. Det var inte ett gäng terrorister som samlades. I församlingen fanns flera riksdagskandidater. Däremot är det subversivt i ordets mest positiva bemärkelse. De som försöker förändra samhällen som behöver ”omstörtas” klarar sig inte utan ett anonymt obevakat nät. Idag har jag lärt mig att det pågår en ny terrorbalans därute – en digital och kodbaserad. Jag hoppas de som vill ha ett fritt nät vinner.

R I P Jonathan

Till sist dagens sorgliga nyhet. Jonathan Holmquist finns inte längre ibland oss. Jag kände honom aldrig men många av mina vänner och partikamrater minns honom med sorg idag. Jag delar deras känsla av förlust. Livet är outsägligt sorgligt ibland.

Vi är ju dom goda, eller?

Carl Bildt har den senaste tiden ägnat sig åt att försvara friheten på nätet i en serie bloggposter och två debattartiklarSvD brännpunkt.

Den senaste artikeln är en slutreplik i en debatt där han svarar på Rick Falkvinges debattartikel från i förra veckan. Falkvinge borde applådera initiativ för nätfriheten, skriver han och fortsätter:

>Det är inte så lite förvånande att Piratpartiets ordförande (27/1) går till storms mot mig för att jag vill göra friheten på nätet också till en viktig fråga när det gäller arbetet för mänskliga rättigheter runt om i världen (21/1).
>
>Jag skulle tro att de allra flesta av dem som verkligen är engagerade för frihets- och integritetsfrågorna på nätet snarare applåderar.
>
>Istället väljer Falkvinge att gå till attack mot mig på ett sätt som antyder att han tycker att Sverige är en brutal diktatur som förtrycker och förföljer sina invånare. Men så är inte fallet. Sverige är en öppen demokrati och en fungerande rättsstat. Och det är inte minst mot den bakgrunden som jag vill göra friheten på nätet som en del också av vår utrikespolitiska profil.

Jag har alltid haft den största respekt för Carl Bildt som politiker, som debattör och som människa. Därför har jag haft svårigheter att göra helt klart för mig vad han egentligen menar. Vad han vet eller tror sig veta som inte vi vet. Vad han vill åstadkomma som inte går att utläsa i alla dessa debattinlägg de senaste veckorna.

Klart är att han upplever nätets frihet som hotad. Det är vad han skriver och jag måste tro honom om att det är vad han menar. Hotet är tydligen utländskt och han vill samla de goda krafterna i världen för att försvara nätet mot detta hot. Vi ska rusta upp på nätet helt enkelt. Mobilisera ett västsamarbete mot den onda fienden. Man får anta att fienden är förtryckarstater som Kina eller Iran.

Jag kommer att tänka på Pär Lagerkvists dikt Nya Vapen:

>Blott dåren tror det goda
>ej fötts att resa svärd,
>om ondskan än må bloda
>och söla ner en värld.
>Var viss! Om du ej värna
>nu vill din tro i strid
>skall ingen morgonstjärna
>inviga en ny tid.

Men den skrevs under brinnande världskrig 1940, i en situation när krig var något som fördes mellan nationer och när det var lättare att se vem som tillhörde vilken sida.

Dagens krig förs bland annat i dataströmmar i trådar och radiosignaler runt jordklotet. Nationsgränserna är i det närmaste utsuddade och fienden är anonym och flyktig. I detta krig vill Carl Bildt att vi ska gå med. Han vill att vi ska applådera kriget som ska föras för nätets frihet.

Det är bara det att just nu så betyder den mobilisering, som den regering Carl Bildt sitter i har startat för detta krigs skull, att vapnen är riktade mot dig och mig. Det är inte bara fiendens datatrafik de lyssnar på och analyserar för att ge sitt bidrag i detta krig. Det är din och min.

Man brukar säga att sanningen är krigets första offer. Så även denna gång. För om Carl Bildt inte tappat bort sig i pragmatiskt statsmannaskap så vet han fortfarande det jag är säker på att han visste förr. Att ett krig där den egna befolkningen sätts i skottlinjen, det är inget rättfärdigt krig. Jag önskar att han kunde erkänna det. Då skulle vi kunna starta ett samtal om vad som behöver göras, vad som är proportionellt, vad som verkligen skulle kunna rädda nätets frihet.