Var ställer man sig i kö?

När vi inte hämtar våra sociala innovationer från USA, hämtar vi dem från England. Tänk beatlesfrisyrer, punk och nya moderaterna (jmf new labour). Därför ser jag med tillförsikt fram emot att vi även kommer importera det senaste från England — sin bins.

Som blivande tonåringsförälder kan jag knappt bärga mig. Tänk att slippa lägga ut pengar på en egen övervakningsapparat för de små liven. Statligt subventionerad social kontroll, vart ansöker man?

Med kameraövervakning dygnet runt i hemmets alla vrår och hembesök av offentligt tillhandahållna ordningsmän så slipper jag oroa mig för att mina lättledda söner dras in i antisocialt beteende av kompisar eller bekanta.

Mina killar kan växa upp till nyttiga samhällsmedborgare som inte för oljud, super, överger bilar, snattar, tigger, vandaliserar, går och driver, skräpar ner, röker på, hotar folk, stampar på spårvagnen eller spottar. (Tack till Jan Lindgren för den fullständiga listan.)

Själv har jag gett upp på förhand inför det omöjliga i uppgiften att uppfostra dem. Därför vore det så skönt om våra statsmakter följde sina likar i Storbrittanien och tänkte på barnen.

Eftersom jag är liberal så tänker jag mig det som ett offentligt betalt men privat organiserat tjänsteutbud. Kostnaden kan hållas ner om vi släpper ordningsentreprenörerna fria. Jag kan se reklamkampanjen: Är du säker på att dina barn äter gröt till frukost?

Vi måste naturligtvis vara noga med att tillsammans skapa en nationell definition av antisocialt beteende. Det handlar om vilket samhälle vi vill ha. Detta kan inte lämnas åt individens godtycke. Barnen är allas vår framtid och vi behöver gemensamma normer för vilka beteenden som inte är acceptabla. Det är endast så vi kan få till stånd en beteendeförändring.

Alla som argumenterar mot det nya sköna övervakningssamhället har helt enkelt inte förstått vilka fantastiska möjligheter som nu ges.

Ett passande snörvligt avslut på ett förkylt år

2008 kommer för min del att gå till handlingarna som katastrofernas år. Det var året då personliga och samhälleliga katastrofer avlöste varandra.

Året började med en sliten Marcus som jobbat alldeles för mycket, jag hade under några månaders tid bränt ljuset i båda ändar, och skulle egentligen behövt tagga ner en aning. Istället hade jag två tunga projekt i början av året, och kombinerade det med att oroa mig för min pappa som relativt snabbt blivit rätt mycket sämre. I slutet av mars lämnade han oss, och den sorg som drabbade mig var mer än bara lite förlamande. Jag tog under några månader pengar från kistbotten, vilket jag kommer få äta upp under hela 2009 — för när jag väl försökte ta mig tillbaka, sammanträffade det med århundradets ekonomiska kris.
Bloggandet var nästan som en terapi under den värsta sorgeperioden, ett sätt att inte trampa runt i samma cirklar hela tiden.

På det politiska planet, avlöste idiotierna varandra. Nog för att flera av årets frågor i fanns i faggorna, men lite naivt trodde jag nog att politikerna skulle inse idiotin i lämmeltåget av integritetskränkande förslag. Icke då. I FRA-frågan fick vi se prov på partimobbing, partipiska, kappvändare och allmänt fulspel.

Vi fick höra att själva det faktum att FRA skulle lagregleras minsann var INTEGRITETSFRÄMJANDE, som om lagens substans inte är minst lika väsentlig som dess existens.

Vi fick också se hur riksdagsman efter riksdagsman personifierade papegojan i Monty Phytons sketch. Sittande på sina pinnar endast i kraft av att vara fastspikade där. De som profilerat sig som liberaler i personvalet gav oss ändå den värsta chocken. Federley skaffade sig tillnamnet Fegerley, när han inte ens kunde erkänna att han blivit påsatt med en kall strumpa gröt, utan körde rena dramatenskådespelet i talarstolen. Inte så att han inte var uppriktigt upprörd, men han lät sig lik förbannat spela rollen som nyttig idiot för Tolgfors och Reinfeldt. En (1) enda alliansriksdagsman vågade gå mot strömmen, men hon blev senare utmanövrerad.

Sen var det dags för IPRED, vilket medan det är en allvarlig fråga dämpade FRA-debatten och stod i vägen för medvetenheten om datalagringsdirektivet. IPRED i sig är en väldigt obehaglig historia eftersom den tolkar våra lagar som Fan tolkar bibeln. Civilrättsliga mål var aldrig menade att ske mellan ojämbördiga parter, vilket man utan vidare kan kalla det om en privatperson ställs mot IFPI, BSA, eller APB. IP-nummer har genom lagen upphöjts till identifikationshandling, åtminstone för internetkontot. För att det skall fungera, så kommer det att krävas antingen ett ansvar för kontot som sådant, vilket går emot vår rättstradition — eller också är risken att folk får påhälsning av fogden som beslagtar datorer för att säkra bevisning. Med IPRED, så visade Beatrice Ask också upp hur mycket hon egentligen förstår av juridik. Hon ansåg sig säkert väldigt generös när hon sa att lagen inte skall gälla retroaktivt — som om det fanns någon som helst rimlighet i retroaktivitet.

Knappt hade förslag om IPRED lagts förrän det var dags för datalagringsdirektivet. Arvet efter Bodström, som innebär att vårt sociala kontaktnät såväl som vår position kan kartläggas i detalj. I praktiken kommer staten sitta på kunskaper om sina medborgare, oavsett brottsmisstanke, som en demokratisk stat inte skall ha.

Allra obehagligast blir det om man lägger samman alla åtgärder och ser vad de får för effekt tillsammans. Än obehagligare om man dessutom tar med tidigare åtgärder från Bodström med anhang. Ditt DNA finns i PKU-registret, dina sociala kontakter kommer lagrat i ett år, FRA har en databas för motsvarande sociograml, och till och med din faktiska kommunikation kan lagras om du talar med ”fel person”. Stora företag får begära ut dina kontouppgifter om misstanke finns om piratkopiering.

Överlag kan man säga att 2008 innebar en stor devalvering för den personliga integriteten och rättssäkerheten. Vi visar nu att vi vill gå med röven in i framtiden och att vi inte förstår att demokrati är något som ständigt måste försvaras.

För mig personligen, en liberal med skepsis mot enfrågepartier, så har året inneburit att jag gått med i Piratpartiet. Det är inte för att jag vill piratkopiera, utan för att jag bryr mig om integritet och demokrati.

Ganska passande sitter jag nu här den sista dagen på året och känner mig som en dunkudde pressats in i kraniet, kombinerat med att någon använt cykelpump för att fylla upp eventuellt tomma kaviteter. Hjärnan är strängt taget ihoppressad under pannbenet och gör sitt bästa för att tränga ut genom bihålorna, varje gång jag hostar känns det som om någon bränner av en dynamitgubbe mellan tinningarna. Jag har hjärtklappning, feber och varierande magkramper. På något sätt passar min misär hur året sett ut.

Vaddå integritet?

Ekot: Svenskar positiva till mer övervakning:

  • Nästan 80 procent tycker att kontrollerna av medborgarna borde öka för att komma åt terrorism och grov brottslighet.
  • 87 procent anser att polisen ska få använda buggning och hemlig avläsning av datorer.
  • 51 procent vill DNA-registrera hela befolkningen.
  • 97 procent vill införa kameraövervakning på allmänna platser.

Förstår inte folk vad integritet betyder? Tror de att vad som helt är OK, bara det står terrorism i motivationen? Ser de inte den bristande proportionaliteten och den obefintliga debatten kring integritet och övervakning. Vi har devalverat vår integritet flera gånger det senaste decenniet.

”We have met the enemy, and he is us!”

Om vi låter organiserad brottslighet, terrorism och huliganer styra hur mycket integritet vi har rätt till, då har terrorismen, brottsligheten och huliganismen segrat.

——

4 Jan -26 Ref.nr: 9711263436-1026
Myndigheten för allmänhetens sociala skydd
Sektion Södermanland, syd – avdelningen för försäkringsfrågor.
Subjekt: Lindåker-Karlsson, Anna Marie Margareta

På förekommen anledning.

Lindåker-Karlsson, Anna Marie Margareta härefter benämnd LAMM har begärt intyg och utredning för försäkringsansökan: hemförsäkring, ansvarsskydd, överfallsskydd, trafikförsäkring, livförsäkring, tilläggsförsäkring sjukdom/olycka och pensionsförsäkring. Utredning påbörjades 5 Dec -25 och har nu avslutats. Nedan följer sammanställning och rekommendationer.

LAMM, 971126-3436 tillbringade sina första uppväxtår i Vällingby Stockholm, södra sektionen, kontrollområde väster 1. Familjen bestod av pappa Arne Karl Lindåker, mamma Lisa Anna Karlsson samt storasyster Camilla Lindåker-Karlsson. Familjen hade en inkomst klass 3b och ett socialt paket typ 5a4:2022.

Påverkan bedöms vara av typ C, mycket måttlig.

Vid tio års ålder var LAMM invecklad i ett par utredningar. Den ena gällde psykosocial anpassning när en konflikt uppstått mellan LAMM och ett par andra flickor i klassen. En mobbningsutredning gjordes, men situationen bedömdes ligga inom ramarna för normala konflikter för åldern.

Den andra utredningen hade att göra med graffiti medelst kulpenna på korridorsvägg utanför klassrum. Kamerabilder verifierade att LAMM hade varit den som ritat en streckgubbe på väggen och skrivit ett tillmäle mot läraren under. Föräldrarna meddelades, men inga övriga åtgärder togs vid tillfället utöver att en instans av individbevakning öppnades som varade i sex månader.

Myndigheten för föräldrakontroll noterade att farbrodern varit föremål för intimitetsutredning i samband med julfirande, men att man inte sett anledning att ingripa.

Påverkan bedöms vara av typ E, svag till svag-medel.

Vid 14 års ålder öppnades en ny instans av individbevakning, då LAMM och tre andra elever påkommits med tobaksflarn i fickorna vid en rutinmässig visitering. Bevakningsmaterial gicks igenom två veckor bakåt i tiden och en lucka i kameratäckningen hittades, vilket man misstänkte dessa elever hittat och utnyttjat. Incidenten var isolerad och ledde i förlängningen endast till en tillsägelse – skolsköterska notifierades också och ombads kontrollera för tecken på nikotinmissbruk.

Sexuell debut skedde vid 15 års ålder, kurator notifierades men inga åtgärder togs då det framgick från bevakningsmaterialet att båda ungdomarnas föräldrar varit tillfrågade och införstådda. Kontakt togs av gynekolog för graviditetskontroll och preventivmedelsrådgivning.

Vid 16 års ålder visade bevakningsmaterial från kameror utanför tunnelbanan hur LAMM, två andra pojkar och två andra flickor konsumerade alkohol. En utredning gjordes och en större mängd material gicks igenom vilket bland annat ledde till ett åtal för langning och kontakt mellan sociala myndigheter och berörda föräldrar. För LAMM innebar incidenten även kontakt med alkoholvårdande myndighet då hon intagit sådana mängder alkohol att hon deltog i sexuella aktiviteter i en park. LAMM blev satt under individbevakning, samtalsterapi och blodprovskontroll under åtta månader, men inga fler tecken på alkoholintag eller avvikande psykosocialt beteende förekom under perioden.

Vid 16 års ålder blev LAMM gripen i samband med en liberal demonstration. Hennes politiska aktiviteter utreddes, men lämnades utan åtgärd.

Tonårsperioden håller varningsflaggor för nikotin, alkohol, sexuell aktivitet och politisk reliabilitet. Ingen av dessa är av kategori ett eller två varför omfattande åtgärder inte tagit.

Totalt bedöms påverkan vara av typ F, medelstark utan allvarliga konsekvenser.

LAMM tog examen från gymnasiets samhällsprogram och gick vidare till universitetsprogrammet för lingvistiska studier där hon nådde en effektivitet på 53 enligt index – vilket sågs som acceptabelt om än inte strålande.

Under de tre universitetsåren förekom flera fall där bevakningskameror spelade in sexuella möten, nikotin och alkoholkonsumtion. Inga åtgärder togs då riskanalysen bedömde beteendet inom marginalerna för normal åldersrelaterad frigörelse.

Däremot noterades några fall av sexuella avvikelser innefattande anala samlag, svagare så kallade fetischistiska dragningar och ett fall av offentligt samlag.

De liberala politiska dragningarna ledde till studentaktiviteter men inte till öppna manifestationer varför inga ytterligare åtgärder tagits.

Ett fall av enuresis noterades från kameramaterialet, då LAMM i samband med toalettbesök urinerade framför toalettstolen i sitt studentrum medan hon i all hast försökte knäppa upp kläderna. Fallet synes isolerat och lämnades utan åtgärd.

Påverkan bedöms vara av typ E, medelstark med försumbara konsekvenser.

Efter examen har LAMM via myndigheten för internationellt samförstånd sökt tolktjänst. En riskbedömning gjordes och hon säkerhetsklassades som typ Beta, minimal risk i ickekänsliga positioner.

Under de första två årens arbete har hon anpassat sig bra till sina nya uppgifter. En utvärderingsstudie gjordes under andra årets första hälft med speciellt fokus på politisk reliabilitet, sexuella riskbeteenden och drogbruk.

Noteras kan att de politiska aktiviteterna slutat helt, vilket bedömdes positivt. Likaså har bruk av nikotin och andra kontrollerade substanser slutat helt. Alkoholkonsumtionen ligger inom normala parametrar.

Det sexuella området hade däremot utvecklats negativt, med ökade fetischistiska tendenser och flera sexuella partners.

I den övergripande analysen ansågs att de sexuella avvikelserna troligen fungerade som en säkerhetsventil för alla de andra psykosociala avvikelserna. Den tjänstgörande psykologen (ref: 8084268b3) bedömde att utspel som mildare fetischism var ett sätt att hantera kraven på pålitlighet och social stabilitet som ställs på LAMM som vuxen. Den enda åtgärd som togs var kontakt med gynekolog för kontroll och upplysning kring STD.

Rekommendationer: Efter övervägande rekommenderas att intyg för försäkring lämnas utan anmärkning annat än:

Ifråga om medicinska försäkringar:
\- Klausul kring sexuellt överförbara sjukdomar och dess följder.
\- Klausul kring nikotinmissbruk.

Ifråga om hemförsäkring:
\- Klausul kring nikotinmissbruk.

Ifråga om ansvarsförsäkring:
\- Klausul kring sexuella riskbeteenden.
\- Klausul kring politiska riskbeteenden.

Inga övriga klausuler anses i nuläget nödvändiga, försäkringsbolagen får naturligtvis del av det totala bakgrundsmaterialet men förväntas inte införa några ytterligare begränsningar.

För MASS
Gunilla Stolhammar.