Befria teckningarna

Vi på livbåten stödjer det fria ordet och den fria tanken. Vi anser att det är absurt att förbjuda folks fantasier. Inskränkningar i yttrandefriheten behövs, men de måste ske med omsorg och eftertanke. Vi har en lag som gör vissa tecknade bilder olagliga. Godtycket regerar när konst kan bli föremål för en rättsprocess och till och med fällande dom på grundval av inblandade jurister och lekmannadomares tycke och smak.

En fotografisk bilds brottslighet bör härledas ur det fotograferade ögonblickets brottslighet. En tecknares fantasi kan aldrig vara brottslig, därför kan inte en teckning vara brottslig.

Befria teckningarna!

Stöd kampanjen. Skriv på namninsamlingen.

3 svar på ”Befria teckningarna”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.