Våldtäkt, övergrepp eller umgänge?

I Egypten begår man sexuella övergrepp i sin iver att inte bli anklagad för att begå sexuella övergrepp, om man får tro en anonym källa inom den egyptiska militären. Historien handlar om gripna kvinnliga demonstranter som under hot tvingades genom en undersökning om de var oskulder. De som ansvarade för undersökningen var män och den bevittnades av ytterligare fler män.

– Vi ville inte att de skulle säga att vi antastat dem sexuellt eller våldtagit dem. Därför ville vi ha bevis för att de inte var oskulder när de greps. Och ingen av dem var oskulder, säger generalen till CNN.

Logiken skrämmer. För att skydda sig från anklagelser om våldtäkt i dess snävaste bemärkelse, utsätter de kvinnor för något som enligt min mening också är en våldtäkt.

Samtidigt i Sverige: En flicka i övre tonåren har sex några gånger med en 14-årig pojke och åtalas för våldtäkt. Med vårt nya vidgade våldtäktsbegrepp så är det under vissa omständigheter sexuella aktiviteter med barn under 15 år våldtäkt även om det inte förekommer hot eller våld. I det här fallet får man anta att man friat flickan på grund av att åldersskillnaden var ganska liten och att sexet var en del i en pågående relation, något som det ges utrymme för i lagen. (Jag har inte läst domen så jag spekulerar bara.)

Hans Egnell på Motpol reser frågan hur fallet bedömts om det varit en äldre pojke som haft sex med en yngre flicka. Bloggen Peace love and Capitalism hävdar att flickan borde fällts även om det kan tyckas bisarrt.

Jag tycker det börjar bli dags att vi hjälps åt att hitta en rimlig definition av våldtäkt och sexuella övergrepp. En definition som många kan samlas kring och som fungerar såväl juridiskt, som språkligt och socialt. Det blir svårt att prata om det, om vart gränserna går och borde gå, både i den samhälleliga debatten och i samtal med varandra och med våra barn, när begreppen har blivit så här utsuddade.

Jag har ända sedan prata om det-kampanjen i december vänt och vridit på frågan om jag skulle skriva ett inlägg om mina privata upplevelser av gränserna mellan sex och övergrepp. Men det går inte. Det är för privat. Jag känner inte att jag har rätt att dela med mig av de upplevelserna, eftersom var och en av dem också berör en annan människa – på djupet.

Men jag har sådana privata upplevelser av allt från att vara den utnyttjade till att vara den som utnyttjar och skammen och ångesten vaknar i lika hög grad när jag tänker på det ena som när jag tänker på det andra. Men om jag ska försöka vara rationell inför de erfarenheter jag har så kan jag sammanfatta mina lärdomar i ganska få ord:

Det finns oftast inte en entydig upplevelse när en sexuell situation går snett. När kommunikationen brutit samman har de inblandade ingen aning om hur den andre uppfattade situationen.

Gränsen mellan sex som sker med samtycke och utan samtycke är en en suddig historia. Den kan vara svår att se dagen efter, och i stundens hetta kan den vara helt osynlig.

Vi kommer hur vi än definierar begrepp som våldtäkt och sexuellt utnyttjande alltid ha situationer där någon känner sig utsatt, där någon har blivit utsatt, utan att den andre är en förövare. Det kan tyckas ologiskt, men i gråzonerna kan det finnas offer för en kränkning utan förövare.

Detta måste vi prata om!

Men vi måste prata om det, inte debattera det. Ska vi tillsammans hitta en bättre förståelse för gränserna så är det ett samtal där vi lär oss av varandra vi behöver. Inte en debatt som någon av oss försöker vinna. Läs gärna Emmas funderingar kring syftet med debatt.

4 svar på ”Våldtäkt, övergrepp eller umgänge?”

  1. Ja….visst är det svåra frågor. Men jag har för mig att senaste lagändringen också såg till att våldtäkter som möjliggjordes genom drogning blev juridiskt just våldtäkt? Lite därför jag blir ledsen när många (speciellt piratpartister) bara skriker om att lagen borde ändras till hur den såg ut förut. Jag är en av dem som ändå tycker att barn behöver starkare lagligt skydd än vuxna, men jag vet inte om nuvarande lagstifning är lösningen. Har vridit och vänt och forskat och pratar och lyssnat – men ännu inte hört om eller kommit på något som är bättre än idag, och bättre än förut. Däremellan har jag förstått tagit pauser, jag bär själv på alldeles för mycket erfarenhet av de här ämnet för att kunna springa på i hundrasjuttio…jobbat med ämnet, haft nära vänner som blivit utsatta, har själv blivit utsatt.

  2. Jag vet precis som dig Hanna inte om lösningen är att backa tillbaka. Att droger anses som tvång i fall där drogerna slår ut det egna valet känns inte alls orimligt, tvärtom.

    Min irritation över sakernas läge just nu, är att våldtäktsbegreppet förvanskats och vattnats ur. Om alla sexuella övergrepp betecknas som våldtäkt (förlåt överdriften), så slutar begreppet ha någon innebörd.

    Jag tror att vi behöver fler begrepp och en försiktighet inför värdemässig begreppsinflation. Kalla till exempel otukt med minderårig för otukt med minderårig, så länge som kriteriet att våld eller hot saknats uppfylls. Det kan vara straffbart ändå, men bara det att vi särskiljer det från våldtäkt gör att vi kan samsas om vad det handlar om.

    Min erfarenhet är att det kan uppstå situationer där sexuella handlingar hamnar i gråzonen utan att det finns något som helst uppsåt att begå övergrepp. Utan uppsåt, vare sig direkt eller likgiltighetsuppsåt, så handlar det om vårdslöshet, bristande kommunikation eller något annat liknande. Det är något som iofs inte är OK, men som väldigt många av oss kommer uppleva och som inte per automatik borde vara straffbart i juridisk mening.

  3. Det är lite så jag tänker faktiskt. Hellre hade jag sett att det t.ex. fanns specialfall bladn sexuella övergrepp – som tillexempel otukt med barn. Eller helt skilt kanske.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.