Låt oss vara varsamma med orden!

Jag höll på att sätta kaffet i fel strupe när jag förra helgen tittade i mina mail: Ett nyhetsbrev från Rick Falkvinge, där han uppmanade oss medlemmar i Piratpartiet att gå in på det pågående digitala medlemsmötet, och rösta enligt styrelsens förslag! ”Snälla Rick” tänkte jag. ”När ska du lära dig förstå hur medlemmar i demokratiska organisationer reagerar på sådant? När ska du lära dig fråga andra om råd, innan du skjuter från höften?”

I den bakomliggande frågan håller jag helt med Rick, styrelsen och valberedningen:

 • Att valbereda ägnar man sig inte åt när man har en valrörelse att tänka på. Under en valrörelse håller vi alla ihop, kämpar mot de gemensamma motståndarna, och funderar inte över vad vi vill ha eller inte ha för poster i framtiden. Inte heller över vilka av kampanjkamraterna man har mer respektive mindre förtroende för.
 • Efter att ha gjort ett dåligt val behöver man tid att smälta resultatet, fundera och analysera. Innan man börjar fundera över hur man tror att ledningen bör se ut framöver.
 • Ett problem partiet betalat ett mycket högt pris för under det gångna året är att alldeles för många viktiga beslut fattats ad hoc, oförberett, och under former som inte varit klart utsagda i förväg och förutsägbara för de inblandade. Skulle vi fortsätta den traditionen även med valet av en rad styrelseledamöter med långa mandatperioder skulle vi beställa fortsatta problem.

Vad gäller Ricks infall att skriva det omdebatterade nyhetsbrevet håller jag i sak med kritikerna: Ett nödrop om att det är få deltagare på medlemsmötet, och att det vore bra om så många medlemmar som möjligt var med när det skulle fattas viktiga beslut, skulle varit helt OK att skicka ut i ett nyhetsbrev. Men ligger flera förslag på bordet på ett möte använder man inte partiets officiella kanaler för att mobilisera stöd för en viss linje. Det är inte bara dålig stil. Det är inte juste mot de medlemmar som har en annan åsikt. Det tyder på bristande demokratiska instinkter.

Men det måste finnas någon gräns för vad man använder för ord, när man kritiserar tilltaget. Och hur jag än vrider och vänder på saken kan jag inte se att det är motiverat att kalla dumheterna för valfusk. Jag har sett valfusk i verkligheten: Det är när extra valsedlar blandas in bland de riktiga innan de räknas. När icke röstberättigade personer eller katter, hundar och avlidna röstar så som makten önskar. När röstlängder förfalskas. Eller man ljuger rätt upp och ner i rösträkningen.

Så snälla piratvänner: Sänk tonläget, och ge inte den här diskussionen större proportioner än den förtjänar!

PS:
I Piratpartiet får vi inte rösträtt förrän vi varit med i två månader, och för mig återstod ett par dagar när mötet hölls. Därav att jag inte själv deltog.

4 svar på ”Låt oss vara varsamma med orden!”

 1. Jag skulle karaktärisera det som bristfälligt ordförråd, snarare än brist på proportioner. Ordet ”valfusk” har använts flitigt av PP:s aktiva medlemmar på hög och låg nivå. Utöver de av dig nämnda exemplen på faktiskt valfusk, så har jag sett det användas slentrianmässigt om att småpartiernas valsedlar pga bristfälliga kunskaper hos valförrättare inte fått läggas ut inne i vallokalen, om att valsedlarna hänvisats till ett särskilt bord på annan plats i lokalen, om att de hänvisats till ett särskilt ställ på samma bord som riksdagspartiernas valsedelsställ, om att de inte betalats av staten och distribuerats genom valnämndernas försorg, om att överblivna valsedlar kasserats av röstmottagare efter varje dags arbete vid mobila förtidsröstningsstationer, om att det förekommit partipropaganda på Stockholms centralstation i anslutning till där pågående förtidsröstning, och om att det funnits övervakningskameror olämpligt placerade bakom röstbåsen i andra lokaler där förtidsröstning har ägt rum. Kort sagt, allt möjligt som partiets aktivister intuitivt upplevt som orättvist, på en glidande skala från sådant som faktiskt är föreskrivet i lag till sådant som helt klart motiverar en JO-anmälan eller annan rättslig åtgärd. Men valfusk? Tja, ordet är kortare än ”valoegentligheter” och därför lättare att stava till.

  Tyvärr har det slentrianmässiga ordvalet förlett somliga att läsa lagen lika slarvigt och likställa nästan vilka brister i ordningen som helst med brottsrubriceringen otillbörligt verkande vid röstning, samt i något fall nämna såväl polisanmälan som den teoretiska möjligheten till envarsgripande, tankar jag funnit mig nödgad att i skarpast möjliga ordalag avfärda. Med det i beaktande må jag kanske vara ursäktad om jag inte har slagit ned på precis varje fall av missvisande ordval jag sett.

  I sak har du alltså helt rätt, och jag är tacksam för att du också säger vad du tycker.

 2. ”Så snälla piratvänner: Sänk tonläget, och ge inte den här diskussionen större proportioner än den förtjänar!”

  Jag skulle instämma vore det inte för att denna händelse långt ifrån är ensam.

  Falkvinge hävdar själv att han föredrar att styra PP som ett företag. Problemet är att PP är inte ett företag utan ett politiskt parti som dessutom återkommande sjunger deltagandets lov (åtminstone vad gäller nätet). Och vurmen för företagsstyret haltar som en nackad höna med ett ben. Vad är det för företagsledare som anser sig ha rätt till en rätt hyfsad ersättning då ”företaget” inte på långa vägar nått break-even?

  Finns det verkligen någon som tror att Falkvinge kan sitta kvar mot bakgrund av den totala brist på fingertoppskänsla (ledarskapsmässigt och PR-inriktat à la barnporrdebaclet mitt under brinnande valrörelse) och grundmurad koppling till våra grundvärderingar (knackar eget valsystem utan att reflektera över det olämpliga i det, använder PARTIETS nyhetsbrev för att äska pengar till sig själv (ja, jag köpte det då) och nu använder PARTIETS nyhetsbrev för att driva sin egen linje (hur rätt man än hävdar den vara).

   

 3. Thomas: Valfusk och brist på fingertoppskänsla är två olika saker. Inget blir bättre av att vi i vredesmod snabbt förnyar delar av styrelsen utan att ha hunnit med ett ordentligt nomineringsförfarande, och en ordentlig diskussion om hur vi vill ha partiets framtida ledarskap.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.