Piratideologi för 40 plusare

Det finns många stenar på vägen när man ska förklara Piratpartiets idéer för oss som växt upp före den digitala revolutionen. En av dem stötte jag på för några dagar sedan, när jag diskuterade med mina nya piratkamrater. Men, insåg jag, kan man bara få med sin samtalspartner fyrtio plus upp på den stenen, kan man därifrån nysta upp mycket av partiets ideologi och praktiska politik.

Man har inte alltid kunnat rycka loss informationen från mediet

En av de fundamentala förändringar den digitala revolutionen inneburit är att informationsinnehåll och det medium som bär informationen separerats. När jag var liten kunde man inte rycka loss musiken från en vinylskiva, och lägga den någon annan stans. Man kunde inte rycka ut texten från en boksida, och spara den för att läsa på något annat sätt. Man kunde lika lite rycka loss filmen från rullen som runraden från runstenen.

Mindset för mig och de flesta av mina generationskamrater är alltså att informationsinnehållet sitter oupplösligt fästat i mediet. Säg att myndigheter ska göra all sin statistik tillgänglig för medborgarna, och vi ser framför oss ett stort rum med massor av pärmar med tabeller och besvarade enkäter, som besökaren på kommunkontoret släpps in i. Säg att det kan ligga på internet, och vi ser horder av kontorister skriva av tabellerna, in i webbpubliceringsverktygen. Säg att redan själva insamlandet av materialet kan göras elektroniskt, i en form som redan från början är anpassad efter de databaser allmänheten kan söka i, och vi börjar kanske långsamt inse att saker kan vara annorlunda än vi föreställer oss.

Mindset för min son och de flesta pirater i 25-årsåldern jag möter är istället att informationsinnehållet alltid kan ryckas loss från mediet, och stoppas in där man vill ha det. Och att man på vägen kan klippa och klistra, kombinera material från olika källor, och själv bearabeta, förändra och förädla. Krocken blev blixtbelyst för mig för en liten stund sedan, då min son lånade datorn för att lösa en skoluppgift om vad centern tycker om skolpolitik, och jag frågade honom, när han surfat iväg till partiets hemsida, om han inte behövde papper och penna för att skriva ner de fakta han hittade!

Förändrar förutsättningar för kunskap och kultur

Denna förändring, som min son inte ens vet om att har skett, men som jag hela tiden måste tänka till för att komma ihåg, har dramatiskt förändrat förutsättningarna för att utveckla, dela och sprida både kunskap och kultur.  Den har helt enkelt öppnat fantastiska möjligheter för mänskligheten:

  • I framtiden kan jag vandra runt med alla de böcker jag idag har i mina överfulla bokhyllor på en liten minnessticka i skjortans bröstficka, där jag dessutom har lika stora mängder musik som fanns i mina föräldrars samlingar av vinylskivor. Ständigt tillgängligt för öronsnäckor eller läsplattor. På den bärbara datorns hårddisk kan jag ha boksamlingar i samma storleksordning som en biblioteksfilial, och via en internetuppkoppling ha tillgång till hela universitetsbibliotek.
  • Tack vare möjligheten att rycka loss information och pressa ner den där man önskar kan man med en liten hemdator mixa och redigera musik, video och film, på ett sätt som förut var förbehållet de stora bolagens dyra studios. Man kan redigera sina texter på ett sätt som förut bara förlag och tryckerier kunde. Det gör också att man kan sortera och klistra ihop olika texter, musiksnuttar, filmsnuttar i den ordning man är intresserad av, och utan problem dela med sig till vänner av dessa sammanställningar: Allt från samlingar av favoritlåtar, över festliga hopklipp av politikers grodor, till faktasamlingar med stoff från många olika källor.
  • Och det innebär att man kan klistra in delar av andras skapande i sitt eget. Något som inte alls är så dramatiskt och tjuvaktigt som det till en början kan låta. Ty i alla tider har målare, författare och dramatiker tagit inspiration av varandra, parafraserat varandra, lånat av varandra och hänvisat till varandra. Kulturen har tvärt emot den seglivade romantiska myten om den ensamme geniala konstnären (buren av gudomlig inspiration) drivits framåt av att begåvade konstnärer vidareutvecklat och förädlat sina föregångares idéer. Dagens tekniska möjligheter att klippa och klistra, mixa och kombinera underlättar på ett fantastiskt sätt en sådan kreativ vidareutveckling av skapandet.

Denna förändring gör alltså att vi kan få en mycket mer dynamisk kulturell utveckling, där många fler än tidigare kan vara med att skapa kultur, utveckla kultur, sprida kultur och ta del av kultur. Och en utveckling av möjligheterna att samla fakta och kunskap, analysera den, sätta samman fakta från olika håll och därmed dra nya slutsatser. I mitt eget vetenskapsfält ser jag redan hur stora öppna databaser med experimentresultat öppnat fantastiska möjligheter och skapat en helt ny slags dynamik för forskning och kunskapsutveckling  i biovetenskaper.

Piraterna vill ta vara på dessa möjligheter och avvärja hot mot dem!

Kärnan i piratpartiets ideologi och vision är att vi ska bejaka och ta vara på dessa möjligheter.  Att lagar, regler och infrastruktur ska vara sådana att det finns så få hinder som möjligt för information att flöda och delas fritt i samhället. Att det ska vara så lätt som möjligt för människor att ta del av, sammanställa, förädla och skapa information och kultur. Vi tycker helt enkelt att tankar är till för att delas, och att kultur finns till för att spridas!

För att nå denna vision måste dock samhällets politik ändras i två viktiga avseenden:

Informationspolitik: För det första finns en lång rad lagar, regler och rutiner i samhället, vars grundkonstruktion bygger på föreställningen att informationen inte, eller endast med svårighet och kvalitetsförlust, kan separeras från det medium den är lagrad i. Och som därför antingen inte fungerar alls, eller får märkliga konsekvenser, med dagens digitala tekniker. Dit hör upphovsrätt, mjukvarupatent, myndigheters inställning till att göra insamlad information tillgänglig för alla medborgare, och hur resultaten av offentlig forskning publiceras. Därför handlar viktiga delar av Piratpartiets politik om reformerad upphovsrätt, om patentlagstiftning och om att samhällets och forskarvärldens insamlade information ska göras så tillgänglig som möjligt.

IT-integritet: För det andra har politiker som upprörs av terrorism, pedofili och mobbing fått för sig att de kan motverka dessa otrevliga fenomen genom att införa en övervakning av internet, som man inte skulle acceptera i något annat sammanhang. För att människor ska fortsätta våga använda de nya fantastiska teknikerna för att skapa, utveckla och sprida idéer, kunskaper och kultur måste vi därför knäsätta en mycket enkel tumregel: Samma rättsäkerhet och principer för övervakning på internet som utanför: Man ska betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats. Ingen övervakning utan misstanke. Och proportion mellan misstänkt brott och ingrepp.

När man tänker på saken är det egentligen rätt märkligt att både det politiska och mediaetablissemanget så kapitalt misslyckats med att se och förstå vad som är det revolutionerande nya bakom den digitala revolutionen. Å ena sidan menar de att internet och IT är något så nytt och annorlunda mot alla annan kommunikation (telefoner, postverk) att man glatt tycker att normala principer för rättssäkerhet och integritet inte ska gälla runt datorer och elektronisk kommunikation. Men å andra sidan vägrar man i sten att inse att det fundamentalt nya med de digitala teknikerna gör att de regler kring bland annat immaterialrätt som skapats för information som suttit fastbunden vid sitt medium inte längre fungerar i det nya tekniska landskapet!

Vi har en viktig uppgift, både under de närmaste två dagarna, och under de följande fyra åren, att få fler av mina generationskamrater att förstå detta!