Valsedlar för helsike

Om vi vill in i riksdagen behöver vi fyra procent av rösterna i valet. Men med nuvarande täckning ifråga om valsedlar till våra svenska vallokaler kommer vi behöva fem och en halv procent i de vallokaler där det kommer finnas valsedlar. Så stor skillnad gör det faktiskt om valsedlar finns i alla lokaler eller bara i nästan alla!

Vi kan kampanja till dess vi blir blå i ansiktet, men om folk kommer till vallokaler där vi inte finns representerade gör det ganska liten skillnad. Gå till den här adressen och kontrollera hur täckningen i ditt område är. Saknas det fortfarande utdelning av valsedlar till lokaler i ditt område, se då till att ta kontakt med ditt distrikt och hjälp till att få ut dem.

Det är inte en svår uppgift. Man hämtar en bunt valsedlar på ett ställe och levererar dem till ett eller ett par andra ställen. Sen kollar man med jämna mellanrum att det fortfarande finns valsedlar i de lokaler man satt upp sig som ansvarig för. Man kan göra det på väg till eller från jobbet, på väg till eller från skolan, eller när man har en stund över.

Får vi inte bättre täckning än nu, så har vi en egenhändigt skapad och fullständigt onödig uppförsbacke i valet.

Ett svar på ”Valsedlar för helsike”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.