Integritetsvänner III

Under veckan har ett stort antal bloggare från hela den politiska skalan gett oss piratpartister sitt stöd, omnämnt oss i positiva ordalag eller understött våra idéer om informationspolitik. Jag frångår min princip att skriva något själv som kommentar till de jag länkar. För ni är för många och jag hittar inte ord till att göra er alla rättvisa.

Jag nöjer mig därför med en länklista idag.

Erik Laakso – Kamrat 2,5%
Brockman
– Visst behövs piraterna
Hartman
– Därförbehövs piratpartiet i riksdagen
Johan Westerholm 1
– Om socialdemokratin och piraterna
Johan Westerholm 2 – Piraterna, alliansen, integriteten och vårdvalet
Kulturbloggen 1
– Jag är besviken på Piratpartiet när det gäller integriteten (är förvisso kritisk men hellre kritik än tystnad)
Kulturbloggen 2 – Ju fler som skapar desto bättre för samhället och för alla
Karl Sigfrid – Pirate ISP
Modernisera Sverige 1
– Piratpartiet och Demokratin
Modernisera Sverige 2
– Brott mot tankelagen
Peter Karlberg – Ingen anledning till oro – Westerholm har inte lämnat
Mary X Jensen 1 – Hoppas lagstiftaren har lärt sig något
Mary X Jensen 2
– Allt handlar bestämt om sex numera
Melinen – Talande lila visioner (är förvisso kritisk men hellre kritik än tystnad)
Martin Moberg – Den personliga integriteten i sjukvården….

Anna, Beelzebjörn, Farmor Gun, Calle Rehbinder och Emma (bland andra) har skrivit bra om ”integritetsvännerna” ur ett piratperspektiv.