Ateism, gudstro och tolerans

VA-bloggen ger Karin en mycket intressant relief till den diskussion om vetenskap och tro som funnits här på Livbåten under de senaste dagarna. Hon refererar en undersökning Vetenskap och Allmänhet låtit göra. Där

visade det sig att  43 % av svenskarna svarar ja på frågan om det går att kombinera en religiös tro med en vetenskaplig syn på tillvaron. Drygt hälften av de som tror på någon gud, ande eller livskraft svarade ja, medan bara en av fyra av de som sa sig vara icke troende tyckte att det gick att kombinera religiös tro med en vetenskaplig syn.

Ännu tydligare blir rapportens siffror om man jämför dem som tror på en personlig Gud med dem som helt avvisar ande- eller gudstron:  Av dem som tror på en personlig Gud anser 71%  att det går att förena en vetenskaplig syn på tillvaron med en religiös tro, medan 19% anser att det inte går. Hos dem som varken tror på en personlig gud eller någon slags ande eller kraft är det 72% som bestämt säger att det inte går, medan bara 24% anser att det går.

Jag har många vänner i forskningsvärlden som tydligt visar att en djup religiositet och gudstro går utomordentligt väl att förena med vetenskapens arbetssätt och kunskapssyn. Det enda som inte går att förena med vetenskaplighet är dogmatism och tvärsäkerhet. Oavsett åt vilket håll den riktar sig.