En av 500 bäckar

Skivad Lime tar ett hedervärt initiativ. Han uppmanar folk som har råd, att donera en tusenlapp till Piratpartiet. Om femhundra personer hörsammar uppmaningen så har vi fyllt hålet i kampanjbudgeten som uppstod när Christian Engström i måndags drog tillbaka sitt löfte om att låna ut en halvmiljon.

Utan att för den skull ta ställning i de infekterade personkonflikterna så hänger jag på och sätter in en av de femhundra tusenlappar som behövs.

En av 500

… små bäckar

Vill du också utgöra en frisk porlande vårbäck hittar du instruktioner för hur man donerar pengar till Piratpartiet här.

Jag har valt att inte blanda mig i konflikterna runt valberedningens förslag till ny styrelse, valberedningars vara eller inte vara och dessa konflikters eventuella grund i personkemi och/eller olika syn på Ung Pirats roll och partiets långsiktiga och kortsiktiga mål.

Det gör jag av två skäl:

  • Det första är att jag är en av valberedningens nominerade till styrelsen och jag vill inte hamna i en situation där det blir otydligt om jag argumenterar i egen sak eller utifrån övertygelse om vad som är bra för organisationen.
  • Det andra är att jag tycker att partiets energi nu bör riktas utåt och inte inåt. Jag kan inte se att en till röst som ägnar sig åt de interna frågorna är viktigare än att jag använder min tid och energi till utåtriktat arbete eller förberedelse och planering av utåtriktat arbete.

Emma verkar ha samma inställning som jag och Scaber Nestor påminner oss om att man inte behöver vara piratpartist för att delta i svärmens arbete med att bekämpa nedmonteringen av den personliga integriteten.

Så om du tror Piratpartiet är en viktig röst i den politiska debatten, att vi behövs i riksdagen för integriteten, kunskapen och kulturens skull. Bli en vårbäck du med.

2 svar på ”En av 500 bäckar”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.