Linus 3 år piratkopierar mästarna

Sugbloggen och i DN läser jag att man numera kan bli åtalad för upphovsrättsintrång för att man gör en viss sorts kullerbyttor.

Det är klart att man i en moralisk mening kan vara upphovsmannen till en synnerligen avancerad kroppsrörelse. Konståkningens Salkow och Biellmann-piruetter, höjdhoppets Fosbury flop, Jan Boklövs V-stil visar att upphovsrätt i moralisk mening kan följa på innovationer i rörelsernas och idrottens värld. Det är självklart för oss att ge attribution till dessa mästare.

Men en idrottsvärld där ett uppfunnet trick belades med ensamrätt och där man via rättssalar kunde låsa in sin innovation och vidmakthålla ett sportsligt övertag med rättsstatens hjälp tror jag det flesta av oss skulle ha svårt att förlika sig med.

Linus tre år i filmen nedan dribblar: copyleft, copyright och så är pappa upplurad på läktaren!

Men vem uppfann överstegsfinten? Tänk om Linus,  liksom Ronaldo den äldre och den yngre och ett otroligt stort antal fotbollspelare inte skulle få använda överstegsfinter för att fintens upphovsman, vem detta nu kan tänkas vara, visade sig ha skyddat den i tidernas begynnelse.

Immaterialrätt är svårt. Vi har ingen självklar moralisk eller ideologisk kompass som är gemensam för alla de olika arenor där man kan tänka sig att någon är upphovsman till något. Patenterade uppfinningar eller patenterade finter, mina talade eller sjungna ord; uppfattningen om vilket skydd vi behöver ge upphovsmannen är inte den samma i dessa situationer. Vi gör dessutom olika bedömningar sinsemellan vi människor, medborgare och upphovsmän.

Därför behövs ett samtal om hur upphovsrätten kan reformeras. Ett samtal där ingen av sidorna sätter sig på höga moraliska hästar och anser sig ha Mose stentavlor i sin hand.

12 svar på ”Linus 3 år piratkopierar mästarna”

 1. Jag är faktiskt lite kluven i den här frågan. Å ena sidan ser jag det som naturligt att man inte kan ha upphovsrätt på idrottsliga resultat/manövrer. Å andra sidan ser jag inga problem med upphovsrätt på en balett (i alla fall inte mer än jag ser problem med upphovsrätt överhuvud taget). Var i sammanhanget hamnar circuskonster?
  I det här fallet rör det sig inte om trapetsakrobatik eller liknande, utan om ett uppträdande. Originalet kan ses bl a här:
  [youtube url=http://www.youtube.com/watch?v=N_T3eFpr5pQ]
  Jag har inte sett numret som blev polisanmält, så jag vet inte hur likt det var… men i mina ögon är det här numret minst lika skyddsvärt som Nötknäpparen (förutom då att Nötknäpparen är så gammalt att den inte är skyddad längre).

 2. Hmm, youtube-koden fungerade visst inte som jag hade tänkt mig. Här är förhoppningsvis en klickbar länk i alla fall:

 3. En snabb reflektion är ju att
  – Nötknäpparen (och kanske även akrobatiken, som jag inte sett) är ett uppträdande
  – Överstegsfinter, Fosbury flop m m är något som används i tävling mot andra, givet att nå ett visst mål (högre höjd etc). De är tekniker, inte uppträdanden.

 4. Jag har tydligen uppdaterat mig förbi den version där kortkoden funkade. Det är iofs en bra sak att man numer är tvungen att uttryckligen godkänna en kortkod för användning i kommentarer.

  Jag har lagt till den kod som behövs för att det skall fungera, som synes på att videon är med i kommentarerna.

 5. Foppas klassiska straffmål mot Kanada i Lillehammer borde ha underkänts eftersom Kenta Nilsson redan hade gjort en sådan dragning och därför äger rättigheterna.

 6. @Fredrik

  Tack!

  @Lake

  *fniss*

  @Staffan

  Jag är också kluven. Jag tycker hela frågeställningen om var gränsen går och framförallt det faktum att vi som samhälle behöver ägna oss åt oerhört komplexa värderingar och utredningar om ifall någon passerat den gränsen är en stark indikation på att det är något fundamentalt fel med den nuvarande rättsordningen kring upphovsmannaskap.

  Jag önskar och hoppas att det går att åstadkomma ett samtal om hur vi kan utveckla och reformera det rättsvårdande systemet. Det finns två skäl som gör att jag tycker detta är så viktigt:

  1) Det är ohållbart i längden att upprätthålla rättsordningar som står i strid med det allmänna rättsmedvetna.

  2) Det är orimligt kostsamt och onödigt att ha en rättsordning som skapar så komplexa juridiska frågeställningar som den nuvarande upphovsrättslagstiftningen.

  Detta gör att jag är anhängare av en gränsöverskridande diskussion med ambitionen att nå fram till en hållbar kompromiss mellan olika intressen i upphovsrättsstriden.

  I detta avseende har jag inga särskilt extrema uppfattningar i frågan. Jag är för ett så starkt skydd som möjligt för upphovsmäns rättigheter, såväl ideella som ekonomiska.

  Den angränsande integritetsfrågan är det som gör mig till pirat, eftersom jag inte ser att detta ”starkast möjliga skydd” går att åstadkomma utan en noggrann proportionalitetsprövning mot medborgarnas rätt till en personlig integritet.

  @Michael

  Jag var inte ute efter att försöka få till stånd några klara gränsdragningar i det aktuella fallet, utan att belysa hur svårt det är att skapa välorganiserade principiellt uppbyggda sådana för alla olika möjliga upphovsrättsliga situationer. Jag tyckte frågan om gränsdragningar mellan kroppsrörelser/akrobatik/uppträdanden/idrott var ett tankeväckande område för att se hur svårt detta är.

  @Brynolf

  Nej, jag tror inte att Netopia i dess nuvarande utformning är rätt forum. Däremot tror jag att ett sådant forum måste inbegripa de som står bakom Netopia bland huvudmännen. Ett fungerande forum för den här debatten måste släppa in båda sidor på samma villkor och på villkor som båda sidor kan känna sig bekväma med.

  @Josh

  Jag tror mr Magic i detta avseende är kopimist – sharing is caring 😛

 7. Intressant och lattjo episod i upphovsrättsfrågans periferi; frågan är ju hur åtalet gillas och hur domen (om det blir nån) kommer att lyda. Det råder ju en ganska hård kommers och hemlighetsmakeri kring trolleritrick och cirkusnummer.

  Själv har jag inte sett vare sig originalet eller kopian, så jag kan inte tycka ett smack i frågan.

  Men en kullerbytta eller en snurrfint kan man förstås inte skydda. Ej heller -möjligen till piraters förtret – fildela.

  Äkta original är så att säga odelbara. Men ej okränkbara.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.