Bättre sent än aldrig

Eftersom vi på Livbåten var ganska högljudda när Vellingefrågan var aktuell är det väl på sin plats idag att precis som Kent Persson säga: Bättre sent än aldrig.

Kommunstyrelsen i Vellinge har nämligen nu beslutat att kommunen ska ta emot ensamkommande mellan fem och åtta ensamkommande flyktingbarn. För första gången sedan 1986 skriver Vellinge ett avtal med Migrationsverket om att ta emot flyktingar.

Äntligen skriver Maria Ferm som har jobbat för detta i flera år.

>Äntligen. Efter att ha jobbat för detta i flera år känns det väldigt bra att Vellinge kommun tagit ett stort kliv i en medmänsklig riktning. Hoppas fler kommuner följer Vellinges exempel och står upp för en human, hållbar flyktingmottagning.

Peter Andersson menar att kritiken måste fortsätta mot de kommuner som fortfarande inte vill hjälpa till med de hundratals barn som väntar på att få en placering i en kommun. Jag håller helt med honom om att fler fortfarande måste hjälpa till.

Krassman skriver om hela frågan om mottagandet av flyktingar och hur systemet kräver att kommuner ställer upp för att det inte ska haverera. Han anser att moderaterna i Vellinge har mer att bevisa. Precis som de kommuner som inte är villiga att teckna ett avtal med migrationsverket om flyktingmottagande.

Ett litet steg framåt är ändå ett steg framåt. Låt oss nu hoppas att andra kommuner tar intryck av Vellinges beslut. Utan solidariska beslut i landets kommuner har jag svårt att se att frågan om flyktingmottagande kan få en lösning.

Ett svar på ”Bättre sent än aldrig”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.