Har feminister bättre sex?

Feministiskt initiativ har de senaste dagarna kampanjat på Twitter och i andra kanaler under devisen: Feminister har bättre sex! Jag kan tycka att det är en rimlig observation. Bra sex kommer bland annat ur respekt. Och feminismen är i någon slags allmän bemärkelse för en större respekt mellan könen.

Gudrun Schyman skriver på Newsmill om att en lycklig relation och bra sex kommer ur att man inte utövar makt över varandra; att vi skulle bli lyckligare med varandra om vi kunde bryta ner könsmaktordningen. Jag tror hon har rätt. Vi är inte överens om mycket jag och Gudrun, men att våra förutfattade meningar och de felriktade förväntningar som uppstår ur könsrollerna är i vägen i våra relationer, det håller jag med om.

Jag kan också tycka att det är en kul och bra kampanjidé. I och med att den stöder sig på forskning från USA som visar att män och kvinnor som är för jämställdhet (och lever i jämställdare förhållanden) har ett bättre sexliv, kan den kanske hjälpa till att förändra nidbilden av feministerna som fula manshatare. Och det vore ju bra.

Det jag kan sakna är ett liberalt perspektiv. Om jämställdheten genomdrivs genom statligt dekret så kommer den i vägen för vår rätt att ha kontrollen över våra egna liv. Detta är en konflikt som jag tycker man måste ta på allvar. Det handlar om att hitta en balans mellan jämställdhetsreformer och individens rätt till självbestämmande och det är riktigt svårt.

Lite skämtsamt uttryckt av Johanna Nylander på Twitter:

>”Libertarian women have better sex – because they know what they want” är nog mer sant än Gudruns vänsterfeministspår.

Men för mig dog hela F!:s kampanj när jag såg F! i Västergötland länka denna film på Youtube, som följaktligen måste vara en officiellt accepterad del av kampanjen – inte en drift med den.

Man kan inte samtidigt vara emot könsmaktordningen, objektifieringen av kvinnan samt sexualiseringen av det offentliga rummet och själv kampanja med metoder som är en del av detta. ”Barn gör som du gör inte som du säger!” Vill man förändra synen på könen och på kvinnan är det fel väg att gå att visa heteronormativa, traditionella sexscener i sina kampanjer.

20 svar på ”Har feminister bättre sex?”

 1. Göran!

  Även jag håller med att bra sex kommer ur att visa respekt för varandra. Men på vilket sätt skulle feminister vara föredömen när det kommer till att visa respekt? Få grupper i samhället drivs väl av och uppvisar ett sådant hat mot sin ”motpart”, i detta fall män, som feminister gör. Så vad är det som pekar på att de skulle ha bättre sex? Eller menar de enbart att lesbiska feminister har bättre sex?

  .-= Medborgare Xs senaste blog ..Svininfluensan – en svinaktig bluff! =-.

 2. @Medborgare X – Du vet, alla samtal blir bättre av att man lyssnar på vad den andre säger.

  Jag skrev: ”Och feminismen är i någon slags allmän bemärkelse för en större respekt mellan könen”

  Jag kan hålla med dig om att det finns feminister som inte visar mannen respekt. Men det är inte de feministerna jag talar om. Om du menar att det du skriver ovan gäller för alla feminister i hela världen är jag rädd att du har fel. Det gäller t ex inte mig.

 3. Göran!

  Jo, du skrivet det. Att ”feminismen är i någon slags allmän bemärkelse för en större respekt mellan könen”, men det är just det jag ifrågasätter. Visst finns säkert en och annan sådan feminist, inklusive dig själv. Men det finns ju minst lika stor andel som gör det och som inte är feminister. Däremot finns det en representativ andel feminister som inte visar speciellt mycket respekt för män. I mina ögon en långt högre andel än vad som finns i resten av befolkningen! Därav min fråga.

  .-= Medborgare Xs senaste blog ..Svininfluensan – en svinaktig bluff! =-.

 4. @Medborgare X

  När jag säger feminism i allmän bemärkelse menar jag inte några specifika feminsiter (därav ordet allmän) utan ordets allmänna betydelse:

  Feminism är en intellektuell och politisk rörelse för kvinnans fulla ekonomiska, sociala och politiska jämställdhet med mannen, enligt Svenska Akademiens ordlista (2006)

  Ur detta tankegods kan man enligt mig härleda en större respekt mellan könen, eftersom respekt enligt mig med nödvändighet behöver gå i båda riktningarna.

  Att det sedan finns mer eller mindre respektfulla feminister är jag inte ovetande om. Bland de galnare finns det ju en del som pratar om att män är djur och t o m anser att männen borde underordnas kvinnan under några tusen år av historiska rättviseskäl.

  Men nu talade jag som sagt inte om några specifika feminister, så jag tycker inte den diskussionen hör hit riktigt. Om du letar lite kan du nog finna ett och annat feministkritiskt inlägg av min penna.

  Om Gudrun Schyman, eftersom du frågar: Jag tycker hon har blandat och gett under sin brokiga karriät. Ibland har hon tillhört mansätarna – det berömda talibantalet t x, ibland har hon vissat en stor respekt för män. Att värdera henne på en skala känns en smula ovärdigt. Varför frågar du inte henne själv?

 5. Göran!

  Så vad du egentligen menar är egentligen ”feminister som visar respekt för sin partner har bättre sex”?

  Men nu har väl inte feminister patent på att visa varandra respekt? Och många (kvinnliga) feminister uppvisar ju som sagt snarare tvärtom ett hat och förakt mot män, t.o.m. i högre grad än vad icke-feministiska män gör mot kvinnor.

  Det är intressant att du enbart vill sammankoppla ”feminismen” med de goda feministerna som faktiskt visar respekt för män och sin partner, men inte vill associera alla de feminister som inte visar respekt mot män med ”feminismen”. Vad är det då för ideologi alla de representerar?

  .-= Medborgare Xs senaste blog ..Svininfluensan – en svinaktig bluff! =-.

 6. @Medborgare X

  Jag förstår inte vart du vill komma med den här diskussionen. Du kanske inte märkte det, men du kommenterar ett inlägg som kritiserar F! för deras kampanj. Som ifrågasätter om tesen ”feminister har bättre sex” stämmer.

  Du vill få det till att jag på något sätt försvarar manshatande feminister och inte kan se att de respekterar män. Det skulle aldrig falla mig in.

  Men jag är oerhört trött på den polariserade dumdebatt som de representerar och som även du tycks representera. Den sortens debatt där man kan vara antingen för eller emot. Där inga gråskalor får finnas. Nu bygger ju hela F!:s kampanj och även mitt inlägg på de faktum att några forskare i USA kommit fram till att feminister (enligt definitionen i deras studie) har bättre sex. Det kan ju vara intressant att tala om det. Att tala om det faktum att det finns jämställdhetsförespråkare (män och kvinnor) som lever i hyfsat jämställda förhållanden och att det tydligen är bra för deras sexliv.

  Den diskussionen behöver inte handla om att antingen är man feminist och då hatar man män eller så är man inte feminist och då hatar man kvinnor.

  Läs mitt inlägg en gång till. Sluta märka ord och fundera på om du håller med om den överordnade analysen. Eller förresten skit i det. Du kan få den här direkt, med väldigt få ord.

  1. Det är intressant att feminister i ngn mening av ordet kan anses ha bättre sex – kanske t o m sant.
  2. Könsrollerna skapar förväntningar och förutfattade meningar som kan vara destruktiva för en relation.
  3. Det är för förenklat att hävda att detta betyder att ett extremfeministiskt politiskt program är rätt väg, eftersom det finns andra värden i samhället än att bryta ner patriarkala strukturer.
  4. F! är dubbelmoraliska som använder objektifierande sexskildringar för att sälja sina idéer om att man inte får objektifiera kvinnor.
 7. Göran!

  Felet du och F! gör är att sätta likhetstecken mellan att ”respektera sin partner” och ”feminismen”. Du skriker redan i början av ditt inlägg att: ”Feminister har bättre sex! Jag kan tycka att det är en rimlig observation. Bra sex kommer bland annat ur respekt. Och feminismen är i någon slags allmän bemärkelse för en större respekt mellan könen.”

  Redan här sätter du agendan att vanligt folk som inte är feminister inte har respekt för varandra. När du sedan hyllar Gudrun Schymans tal om att ”utöva makt” och ”könsmaktsordningen”, så är det du som blir svart/vit.

  Jämställdhet har väldigt lite med just feminism att göra, speciellt den feminism som F! står för. Vanligt folk har betydligt mer respekt för det motsatta könen än vad de flesta feminister har, även alla de vanliga människor som ”är fast i sina könsroller”. Man kan ha väldigt mycket respekt för varandra även om frugan sköter städningen och gubben klipper gräset! Och väldigt bra sex med för den delen.

  Som liberal borde man dessutom se just till individen och inte till någon kollektiv gruppering som ”feminismen”. Individer som mår bra, känner trygghet, känner tillit till sin partner, osv. har antagligen betydligt bättre sex än individer som inte mår bra, inte känner trygghet, inte känner tillit till sin partner, osv. Det gäller nog oavsett om man är feminist eller inte.

  .-= Medborgare Xs senaste blog ..Svininfluensan – en svinaktig bluff! =-.

 8. Intressant det här… jag reagerade också direkt över ”feminism” och ”respekt” i samma mening. Visserligen finns det feminister som inte är radikalfeminister, men ditt exempel med just Schyman och F! är ju just inbitna radikalfeminister av den typ som i princip totalt äger medierna i Sverige (till viss skillnad från internationellt).

  Satt och läste igenom mina gamla inlägg idag och hittade det här, som på något sätt känns som ett rätt relevant och träffande inlägg i den debatten:
  http://www.skivadlime.se/2009/08/sextips-i-feminismens-spar/

  Det kan ju faktiskt mycket väl vara så att feministerna har bättre sex eftersom de lärt sig se till att de själva får det de vill ha. Jag undrar lite stillsamt om även feministernas partner har bättre sex? Ska vi prata jämställdhet kan det ju vara lite relevant.

  .-= Mikael Hedbergs senaste blog ..Övervakningens tidslinje: Del 1 – Historik =-.

 9. @MedborgareX: Nu kommer jag in från vänster här…

  Göran refererar till en undersökning som faktiskt gjorts.
  Han pratar om feminismen i någon slags allmän bemärkelse, inte extremister. Han påstår inte heller att feminister nödvändigtvis måste vara de enda som kan visa respekt.

  Exakt vad är det som är svårt att fatta?

 10. @Mikael

  Den här vetenskapliga studien är en del av bakgrunden till diskussionen. När jag använder ordet feminism i första stycket använder jag det inte om någon gruppering utan om själva tankefiguren att sträva efter kvinnans jämställdhet på alla plan med mannen. De lyckligare feministerna är följdaktligen inte en bunt kravställande kvinnor som förslavar sina män – de är kvinnor och män som lever i förhållandevis jämställda relationer (och har feministiska värderingar).

  Det är en annan sak som man kan använda begreppet feminist för att beskriva. När man använder det som skällsord och automatiskt knuffar in alla som kallar sig feminister i en stereotyp så leder det fel.

  Jag tycker inte att det är rätt att i alla sammanhang kalla Gudrun Schyman radikalfeminist. Den text hon skrev på Newsmill hade sina poänger. Det var den jag instämde i och inget annat.

  Din blogpost som du länkar till var intressant och jag är böjd att hålla med dig om den beskrivning du därgör vad gäller ansvarsförhållandet för sex mellan könen. Det är just ett av de problem som Gudrun Schyman vill försöka komma åt. Jag håller med henne om att det vore lovvärt. Jag håller inte med henne överhuvudtaget när det gäller vad som behöver göras.

 11. Jag håller med om att den har sina poänger (vilket verkligen inte hör till vanligheterna). Däremot är den radikalfeministisk, oavsett vad man tycker om den. Det låter nästan på din kommentar som att du inte vill kalla den för radikalfeministisk eftersom den inte är helgalen eller extrem. Radikalfeminismen definieras[1] utifrån den tes den driver om en allmänt rådande könsmaktsordning, ”Patriarkatet”. Artikeln utgår just ifrån att det finns en sådan könsmaktsordning och är alltså definitivt radikalfeministisk, även om den inte har lika grov kaliber på ammunitionen som är brukligt från den rörelse.

  Just det är väl annars en stark poäng… jag delar i princip inget av den världsbild och värdegrund Schyman och de andra radikalfeministerna baserar sina resonemang i, men jag delar absolut en hel del av de slutsatser hon drar i den artikeln, och jag tycker det borde vara i det närmsta uppenbart att jämställda förhållanden leder till färre konflikter, mer allmän lycka och i förlängningen även bättre sexliv.

  [1] Snabb referens: http://sv.wikipedia.org/wiki/Radikalfeminism

  .-= Mikael Hedbergs senaste blog ..Övervakningens tidslinje: Del 1 – Historik =-.

 12. @Mikael

  Ber om ursäkt. Det är jag som förvirrar till begreppen. Jag borde inte skrivit radikalfeminism. I ordets akademiska betydelse är naturligtvis Gudrun Schyman alltid en radikalfeminist. Det är förövrigt jag också. Om vi nöjer oss med att i detta begrepp inrymma att man tror att det finns ett strukturellt förtryck av kvinnor. Att det finns en maktordning i samhället som är roten till all ojämställdhet mellan könen.

  Det jag ville säga var att i den här artikeln och i ganska många sammanhang Schyman inte radikalt feministisk. Jag tycker inte att hon är särskilt extrem helt enkelt, även om jag tillstår att hon ofta har varit det. Jag är inte alls säker på att det är särskilt rättvist att bunta ihop Gudrun Schyman med de feminister som hävdas inte respektera män.

  Skiljelinjen mellan mig och Schyman går alltså inte vid analysen utan vid vad och hur vi tycker man bör göra något åt saken.

  Jag är nämligen liberal innan jag är feminist. Jag tycker inte vi ska kämpa mot ”könsmaktordningen” med verktyg som hotar folks individuella frihet.

 13. Göran och Marcus!

  Problemet ni gör är att ni sätter ”feminismen” på en pedistal. Allt som är gott och allt bra som feminister säger/gör associerar ni med ”feminismen”, men allt mindre bra och rent manshatande som feminister säger/gör vill ni inte att associera med ”feminismen”.

  Som man frågar får man svar så att säga.

  .-= Medborgare Xs senaste blog ..Svininfluensan – en svinaktig bluff! =-.

 14. @Medborgare X

  Det är omöjligt att tala med en människa som själv hittar på vad man säger istället för att lyssna.
  Jag och Marcus har aldrig satt feminismen på en piedestal. Du kommenterar just nu ett feministkritiskt inlägg.
  Du får gärna ägna dig åt dina halmgubbar. Men jag orkar inte svara längre eftersom du ändå inte läser vad jag skriver.
  Vem som får de svar han frågar efter överlåter jag åt andra läsare att bedöma.

  Lev väl!

 15. Den indignation som jag ibland hör när folk pratar om feminister hör jag aldrig annars. Inte när man talar om kommunister, inte ens när man pratar om nazister.

  De säger att män är djur. De är manshatande kvinnor. Jag vet inte känns lite väl enkelt. Kan det stämma det vara så? Nån har ju sagt det nån gång, frågan är ju om det är en mainstream grej eller en fringe uppfattning (?).

  När jag kollat upp feminism så verkar det vara en frihetsrörelse som talar om behovet av att bryta med traditionella tankefällor kring vem man kan vara. Identitet är inte kön, identitet är handlingar. Det här innebär att feminismen vill problematisera stereotyperna. T.ex. hora – madonna stereotypen, eller modiga starka alfahannen stereotypen, osv.

  Tänk om det är så att en person kan vara svag, stark, kåt, hämmad, vårdande, självupptagen, aggressiv, undfallande – i en och samma person. Kanske under en och samma dag. 😮

  Ni snackar lite av objektifieringen av kvinnan, men objektifieringen av mannen då? Om kvinnan är en kulturell artefakt så är mannen det också. Jag vet inte om utseende- och beteendeidealen i Hollywoodfilmerna är så viktiga för oss eller ej. För någonstans så känner man väl om man vill vara Brad Pitt och Jennifer Aniston, eller om man hellre vill identifiera sig med Marilyn Manson, eller Peps Persson, eller med sin faster Agda, eller sig själv (?).

  Det kan säkert vara så att feminister har bättre sex eftersom de vet vad de vill ha (om de samtidigt kan respektera andras sexuella behov). Men även konservativa/kommunister/miljötomtar/m.fl. med den inställningen torde kunna ha bra sex.

  Iofs så kan det ju säkert vara så att kulturella fenomen som porrfilmer och våldsfilmer stimulerar till våldtäkter och misshandel på stan. Men det känns som att kanske alkohol och psykisk ohälsa är mer närliggande förklaringar.

  Det svåra med könsfrågan är väl att kunna vandra mellan generella grejer som att kvinnor har få styrelseposter i börsbolag, till individuella som vem som är vårdande eller vem som är aggressiv. Det finns ju kvinnor som psykiskt mobbar eller slår sina män, t.ex. Jag tror att det är ungefär lika utbrett som hustrumisshandel men det är ju pinsamt att som man med vårt mansideal gå och säga till snuten att ens fru på 58 kg spöat upp en stor stark karl.

  Med lite mer jämlikhet tror jag snart att det snart blir dags för manlig jämställdhet också.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.