Den 4 juni 1989

Himmelska fridens torg
Vimmel kan bli din borg
Vimmel, tar in ett torg
Himmel! Har tiden sorg?

Massakern på Himmelska fridens torg 1989
Massakern på Himmelska fridens torg 1989

*tunga maskiner
senvåren ser mol allen
blomma i asfalt*
(Marcus)

Ett svar på ”Den 4 juni 1989”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.