Och gud skapade himmel och jord…

Ur Aftonbladet i veckan:

Ida 47 miljoner år gammal
Ida 47 miljoner år gammal

>Det här är Ida – ett 47 miljoner år gammalt apskelett med människodrag.
Nu sägs hon vara den saknade länken i människans evolution.
>– Det här är det närmaste vi kan komma en förfader till människan, säger forskarteamets ledare Jørn Hurum.

Forskarna är naturligtvis begeistrade:

>Även Lars Werdelin, paleontolog vid Naturhistoriska vill läsa forskarartikeln innan han kan säga så mycket om vad fyndet innebär.
>– Det som gör det hela så intressant är fyndplatsen. Messel är en gammal sjöbotten och det gör att fossiler bevaras med mjukdelar, hår och ibland maginnehåll. Det är helt fantastiskt. Så det är ett väldigt fullständigt fossil som man kan få mycket information ur.
>Vilken typ av information?
>– Främst information om vilken slags ekologi djuret har haft. Man kan säga någonting om hela djuret. Hur lång svans den hade, hur mycket päls den hade – hur djuret faktiskt levde.
>Han poängterar att det inte går att göra en direktkoppling till människans utveckling.
>– Vi talar 40 miljoner år emellan. Det är inte en människoförfäder, som Lucy. Det är en mycket tidig apa som finns med i vårt träd.

Jag har tidigare skrivit om problemet när troende inte förstår att det är skillnad på tro och vetenskap. I det här fallet har ju vissa kristna inte klarat av att hålla fingrarna i styr.

>Denna världens vishet är dårskap i Guds ögon undervisar bibeln oss. Vi kommer naturligtvis inte få några svar från den gamla fossilen. Nej, vill vi ha trovärdiga svar och som alltid har hållit i alla tider så ska vi söka svaren i bibeln:
>
>I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. (1 Mos 1:1).
>
>Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. (1 Mos 1:27).
>
>Du är skapad till Guds avbild och inte efter en gammal fossil. Det smäller mycket högre och är mycket häftigare än detta vetenskapliga ”fynd”. Du är alltså unikt skapad, och Gud har en unik plan och uppgift för dig. Du vandrar inte omkring på den här jorden av en slump och utan mål.

Jag hoppas få se den dag när sådan vidskepelse får ett slut. Jag kan känna respekt för religioner, religiösa ledare och kanske framförallt religiösa människor. Jag har många i min bekantskapskrets. Men de religiösa ledare som i evangeliet och förkunnelsens namn misstänkliggör det fantastiska arbete som har gjorts och görs av tusen och åter tusen vetenskapsmän för att ge bättre svar på livets svåra frågor, de ger jag inte ett vitten för.

3 svar på ”Och gud skapade himmel och jord…”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.