Klaras pirater

Det fattas minst en person på Klaras lista över viktiga pirater.

Klara: som är så bra på att lyfta fram inte bara andra utan också frågor om oss själva som vi behöver ta på allvar. En viktig röst i den interna debatten, så att vi kan vara de bästa piraterna som vi kan bli.

Ett svar på ”Klaras pirater”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.