Det där med nätneutralitet

Det blev en lite märklig diskussion med otippade motståndare i mitt inlägg ”Många skäl att rösta pirat i EU-valet”. Diskussionsämnet var nätneutralitet, eller egentligen den aspekt av nätneutraliteten som handlar om ifall bredbandsleverantörer skall kunna begränsa vad vi får ta del av på nätet.

Wikipedia – Nätneutralitet:

> Nätneutralitet (engelska: net neutrality) är ett uttryck som myntades i USA i början av 2000-talet av politiska motståndare till möjligheten för telekombolag och internetleverantörer att kontrollera informationsflödet över Internet, och att viss trafik får högre prioritet.
> Begreppet har en motsvarighet i 1800-talets amerikanska telegraflagar, som sade att all trafik skulle överföras opartiskt oavsett avsändare och mottagare (undantaget meddelanden från staten).

Daniel J. Weitzner: ”The Neutral Internet: An Information Architecture for Open Societies” via Jens O:

> Principles of network neutrality:
>
> 1. Internet users are entitled to an Internet connection with a predefined capacity and
quality.
> 2. Internet users are entitled to an Internet connection that enables them to
> – send and receive content of their choice
> – use services and run applications of their choice
> – connect hardware and use software of their choice that do not harm the network.
> 3. Internet users are entitled to an Internet connection that is free of discrimination with
regard to type of application, service or content or based on sender or receiveraddress.

Jag blev anklagad för oärlighet eftersom jag tydligen inte var tydlig nog att jag företrädde mig själv och inte Piratpartiet i någon officiell policymening…

Rick Falkvinge:

> Det är mycket det här som begreppet nätneutralitet handlar om. Neutralitet i nätet; ingen sändande eller mottagande part är värd mer än någon annan. (För en bra förklaring på vad Internet är och varför gammelaktörerna inte förstår det, se den korta förklaringen World of Ends.) Diskussionen om nätneutralitet har inte riktigt kommit till Europa, men vissa gammelaktörer i USA vill ta extra betalt för att skicka vidare signaler från okända avsändare i sina delar av Internet. Föga förvånande är de också kabel-TV-operatörer. Det hotar Internets platthet i botten, och leder i förlängningen till annonsen ovan (som gjordes just för debatten om nätneutralitet).

Annonsen Rick refererar till är skapad av echobucket och ser ut så här:

Det är kabel-TV internet vi tittar på. Ett internet förvandlat till kanal+, viasat silver eller viasat guld. Det vi ägnar oss åt här på bloggen skulle inte alls vara lika självklart. Hälften av den svenska befolkningen skulle kanske inte ens kunna se bloggen, resten skulle ha den som del av lågprioriterad trafik som endast får bandbredd efter det att Expressen och Aftonbladet TV, TV4, SVT, SF, de statliga verken och all annan högprioriterad trafik fått sitt. Får en sådan princip chans att slå igenom kommer ”godkända” verksamheter skyddas mot ”farliga” verksamheter. Vad hindrar bolag från att välja vilka åsikter som skall få komma till tals?

Det låter onekligen rätt obehagligt, men hur stor är egentligen faran?

###Compuserve och AOL

För knappt två decennier sedan skapades www av Tim Berners Lee. Internet fanns tidigare än så, men då i form av proprietära lösningar som Compuserve och dylika tjänster.

Jag var med på den tiden och tog mina första stapplande internetsteg. Då var hindren tekniska, det fanns inget sammanhållet nätverk. Det var också irriterande, för man kunde ha kompisar man inte kom i kontakt med för att man inte använde samma system.

När så www kom, så var det först som en hägring som gick över till ett shangrila. Det var segt så in i helsike, hade väldigt lite innehåll, men man kunde nå vad som helst som fanns. Alla kunde nu mötas. Alla var glada.

Utom de som inte längre kunde kontrollera sin lilla kaka av nätverket. Diskussionsvågorna i kölvattnet av www har gått höga ända sedan dess. Nästan från dag ett har några försökt stoppa tillbaka katten i påsen, och katten har klöst sig fri om och om igen.

Idag finns inte de tekniska begränsningarna, men vi håller som bäst på att lagstifta oss tillbaka tjugo år i tiden.

###Sverige och nätneutraliteten

Nå HITTILLS har inte svenska bredbandsleverantörer varit speciellt intresserade av att ”differentiera” utbudet. En utveckling som kommer är däremot att EUs inre marknad kommer bli öppnare även vad gäller telekom och internet, så våra inhemska aktörer kommer inte vara ensamma så länge till.

Man kan gott säga att nästan hela internet som vi känner det har ett värde helt avhängigt av dess öppenhet. Det är just avsaknaden av grindar som gör nätet så oerhört värdefullt. Det är precis samma sak som oroar alla de som har något att vinna på att vi inte kan kommunicera fritt utan kontroll. Internet är något i det närmaste unikt i modern världshistoria, inte bara rent tekniskt utan kanske framför allt socialt. Åker grindarna igen och taggtråden sätts upp; står vi alla i kön för att betala för att släppas igenom spärrarna; då kommer internet snabbt förlora lejonparten av sin potential.

###Avtalsfrihet

Så. Har vi då rätt att inkräkta i avtalsfriheten mellan leverantör och kund? Går detta verkligen att förena med liberala principer?
Har vi rätt att säga till elbolagen att de skall ge fan i vilka hushållsapparater vi stoppar i deras uttag?
Har vi rätt att säga till bussbolaget att de skall ge fan i vilken hållplats vi kliver av på när vi betalt biljetten?
Har vi rätt att säga till bussbolaget att de skall ge fan i vart vi tar vägen när vi klivit av bussen?
Har en läkare rätt att avtala med dig att du inte medan behandling pågår kontaktar andra läkare för att få deras bild av ditt tillstånd?
Har en läkare rätt att kräva att du använder ett dyrt märkespreparat när du får ett recept, om det samtidigt finns lika bra och billigare generiska?

Det var naturligtvis retoriska frågor, men menade att visa absurditeten i att i varje situation hävda avtalsfrihet. Oavsett vilket avtal jag ingått med elbolaget, oavsett vilket avtal jag ingått med bussbolaget, så har de inte rätt att lägga sig i saker som bara berör mig och ingen annan. Och en läkare som försöker sig på ett sådant avtal skall strängt taget inte få praktisera är antagligen korrumperad.

Det säger jag som varande liberal och som älskande principen om avtalsfrihet. Det finns tillfällen där man kan hävda andra friheter som till och med överträffar avtalsfriheten. Det finns situationer där avtalet blir så uppenbart absurt att det inte längre kan anses bindande.

###Artificiell taggtråd

I fallet med nätneutralitet, så är naturtillståndet faktiskt neutralitet. Så länge stöd finns för trafiken i den underliggande infrastrukturen, så krävs filtrering för att begränsa hur den används.

Att lägga in den typen av filter är lika absurt som regionmärkning av DVD. Det är en konstlad begränsning, en som endast syftar till att produktifiera naturtillståndet som något utöver det normala. Det är som att leda bort en flod för att skapa artificiell brist på vatten i syfte att höja priset. Det är som att bränna mogna risfält vid god skörd för att inte priserna skall sjunka.

Nätneutralitet borde vara självklart. Det var sorgen över det försvunna tillägg 166.

Det är själva grunden för internet som den nya ekonomiska motorn.
Det är grunden för internet som den nya demokratiska motorn.

Uppdatering under strecket:

Ändrade de retoriska frågorna något efter kommentar från Tomas, som var delvis giltig.

Sökte mer på piratpartiet om inställningen till nätneutralitet. Det visar sig att diskussion om att ha det i partiprogrammet funnits, men att man avvaktar för att avhandla frågan noggrannare.

* http://forum.piratpartiet.se/Topic87586-289-1.aspx
* http://forum.piratpartiet.se/Topic60129-110-1.aspx
* http://www3.piratpartiet.se/freeman/20070204
* http://forum.piratpartiet.se/Topic137898-15-1.aspx
* http://piratpolitik.wikispaces.com/n%C3%A4tneutralitet
* http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/05/naringsdepartementet-har-tagit-fel-strider

13 svar på ”Det där med nätneutralitet”

 1. Mycket riktigt i att det stora fåtalet, vill skapa en artificiell marknad. De ser på internet, som den nya marknaden. Då måste den kontrolleras, tas över och delas upp.
  Det kan liknas vid hur det under kolonialismen, gick till för att stycka upp kontinenter och skapa sin egen nya marknad. Nu i efterhand vet vi, att det inte var lyckat med de metoderna.

  En bättre liknelse, är radion och www2. Tänk om Tyskland, kunnat tysta BBC?
  Ska de nu lyckas tysta WikiLeaks.de? Vad det får för följder, för den öppna fria debatten är nog uppenbart för flertalet.
  Regeringen, Säpo och FRA, tycker inte om vad DN, SvD och SvT publicerar, censurera dessa media.

  Jens Os senaste blogginlägg.. Lagenligt innehåll vad kan det ha för innebörd?

 2. Man kanske jämföra med frihandel och protektionism. Protektionism kan kortsiktigt se ut att gynna en viss aktör, men skapar både lokala och globala problem på längre sikt som gör alla fattigare.

  Med tanke på att piratpartiet verkar vara för nätneutralitet är det litet förvånande att det inte nämns som en punkt på hemsidan (eller har jag missat något?).

  Eftersom det inte verkar ha varit ambitionen från början att stoppa in nätneutralitet i Telekompaketet undrar jag om det inte vore bättre att utreda saken ordentligt och ta ett separat beslut om det. Men så mycket är säkert att om Telekompaketet innehåller minsta reglering av eller pekpinnar för vad internetleverantörer ska ha med i sina användaravtal vad gäller innehållet i trafiken, då har man redan gett sig in och reglerat civilrättsliga avtal och således öppnat dammluckorna. Det går inte att gå in och reglera den delen och samtidigt avfärda annan reglering som är avsedd att skydda konsumenter och medborgare.

 3. Du har rätt att det är lite förvånande att det inte finns med konkret i PPs program.

  Jag var så övertygad om att det fanns med där konkret, att jag sökte efter det igår för att smasha mot ”du borde skriva att det är dina åsikter”-resonemanget. Istället fick jag gå till Rick, som jag var ganska säker hade skrivit om det.

 4. På tal om nätneutralitet och utvecklingen med internet-med-extra-allt:
  T-Mobile Germany Tries The Jedi Mind Trick With Mobile Skype

  I korthet: T-Mobile ”nyanserar” nu sin tidigare inställning att sparka ut alla som använder Skype från sitt nät och säger att de överväger att kanske erbjuda ett extra betalpaket som ger tillgång till IP-telefonitjänster. När de börjar sälja Nokia N97 tänker de också ta bort Skype som annars normalt finns installerat. Detta, inte för att de är rädda för konkurrensen utan för att de, som de säger, vill ge kunderna större valfrihet. Yeah, right…

 5. Tyvärr så var inte dina retoriska frågor så bra.

  ”Har vi rätt att säga till elbolagen att de skall ge fan i vilka hushållsapparater vi stoppar i deras uttag?”
  Jag kan faktiskt inte se vad detta har för relevans. Det motsvarar ju mer att ISP:n inte har något att göra med vad du gör med den data du laddat ned.

  ”Har vi rätt att säga till bussbolaget att de skall ge fan i vilken hållplats vi kliver av på när vi betalt biljetten?”
  Nej. Du får bara åka dit du köpt biljett.

  ”Har en läkare rätt att avtala med dig att du inte medan behandling pågår kontaktar andra läkare för att få deras bild av ditt tillstånd?”
  Nej, och vad hindrar dig från att kontakta en annan internetleverantör för att teckna ett nytt avtal?

  SvD, DN och alla andra tidningar och media väljer själva vad de trycker för information i sin tidning. Dvs ”vilka åsikter som ska komma till tals”. Det är inget konstigt, och inget fel, i det. Tycker man att tidningen skriver skit, eller lågprioriterar information om t.ex. sport, så får man faktiskt köpa en annan tidning.

 6. @Tomas:

  “Har vi rätt att säga till elbolagen att de skall ge fan i vilka hushållsapparater vi stoppar i deras uttag?” Jag kan faktiskt inte se vad detta har för relevans. Det motsvarar ju mer att ISP:n inte har något att göra med vad du gör med den data du laddat ned.

  Nope, I beg to differ! Hushållsapparaterna kan lika gärna ses som motsvarigheten till den mjukvara vi använder. Skall de hindra att jag kopplar in stereon < -> Skall de hindra att jag använder Spotify?

  “Har vi rätt att säga till bussbolaget att de skall ge fan i vilken hållplats vi kliver av på när vi betalt biljetten?” Nej. Du får bara åka dit du köpt biljett.

  Nå det haltar lite, eftersom jag inte preciserade några ramar. Där har du en poäng.

  “Har en läkare rätt att avtala med dig att du inte medan behandling pågår kontaktar andra läkare för att få deras bild av ditt tillstånd?” Nej, och vad hindrar dig från att kontakta en annan internetleverantör för att teckna ett nytt avtal?

  Nå, halv poäng. Jag försökte ta en situation som var relevant för kvacksalvare. Men har läkaren rätt att säga vilket märke du skall ha på den medicin som skrivs ut om det finns billigare generiska alternativ?

  Men om vi nu skall tala taskiga analogier, så är din sista om tidningarna inget vidare. Tidningar är en produkt du köper i syfte att läsa just den tidningen.

  Anta istället att tidningshandlarna förhandlar till sig mer frihet och på eget bevåg började riva ut vissa sidor ur tidningen och säga att de kostar extra. Skulle det vara OK det också?

  Eller de kanske ersätter sportsidorna med sina egenproducerade dito…

 7. Haha, just sportsideanalogin gillar jag, för jag gillar inte sport. Då läser jag hellre nåt annat 😉
  Men ok för det. Även om mediabolag faktiskt har väldigt stor påverkan på vilka åsikter som kommer till tals. Om handlarna börjar riva i tidningarna och sälja dem så tror jag dock att det kan bli problem på annat håll. T.ex. så kan tidningarna bli sura.

  Jag anser nog att läkaren kan skriva ut ett märke som är dyrare än andra. Med förbehåll förstås för att det inte är ok att skriva ut vad som helst, det kan ju tom bli ett mord av det.

  Jag kan gå med på att hushållsapparaterna är jämförbara med mjukvaran vi använder. Vilken webläsare och mailklient du använder för att tolka datan du får hem är givetvis upp till dig. Men vilken data som skall skickas till och från dig, det är ni två om, du och leverantören. De har ingen skyldighet att förse dig med spotify-musik (såvida ni inte kommit överens om det).

  Men återigen, jag har svårt att se att det skulle ligga någon direkt lönsamhet i detta förfarande. Begränsningar i bandbredd och dataöverföring är en sak, men det är ju det enda som kostar. Och om det nu ändå är så att det t.ex. kan gå att få jättebillig (kanske nästan gratis) begränsad åtkomst till nätet, så kanske det finns de som nöjer sig med det. För att prata kabel-tv, så precis som jag har ett basutbud som inte kostar mig nåt, och får pröjsa lite extra för eurosport eller vad det nu kan vara för skit som de vill ha betalt för, så kan det vara nåt liknande för internet. Tids nog blir det nog ändå så billigt att det inte spelar någon roll.

 8. Tomas:

  Om jag får referera till den där engelsmannen som liknade Internet vid en bokhandel som man inte skulle förvänta sig hade alla böcker i hela världen inne. Den liknelsen haltar, Internet är inte en liten butik. Det är en komplett världsomspännande infrastruktur.

  Att tillåta att Internet görs till ett ”kabeltv-internet” är som om vägverket skulle få för sig arrendera ut vägarna och låta företagen sätta vägtullar varhelst de ville. Det skulle vara som om Bokia och Akademibokhandeln tilläts sätta upp var sin vägtull mellan varandra där man måste betala extra för att kunna gå till Bokia om man väljer att bo på akademibokhandelns sida av stan eller vice versa.

  Davids senaste blogginlägg.. Uppdatering – Manipulationstekniker

 9. @Tomas: KabelTV-, telefon- och bredbandsmarknaden växer ihop alltmer. Gränserna mellan det ena och det andra blir allt suddigare. Från andra håller kommer mobilnätet, som även det konvergerar så sakteliga. Frågan är vilken logik vi skall ha i det sammanväxta nätet?

  Vill vi ha en logik där vi kan träffa avtal fritt med vem som helst om olika typer av tjänster, eller en kabelTV-logik där vi är bundna till ett paket som utesluter en hel massa saker?

  Det dopar marknaden när man tillåter en leverantör av infrastruktur att favorisera och exkludera. Det kan låta som man pillar i avtalsrätten, men om internet börjar filtreras så är det snarare filtren som pillar med avtalsrätten och sätter den på undantag. Frångår man nätneutraliteten, så är jag inte längre fri att sluta avtal med vem jag vill.

  Bosätter jag mig i Linnéstaden i Göteborg, så anser jag inte att jag skall behöva teckna ett specialabonnemang med min kommundel för att få besöka Nordstan, sätta mina barn i en skola i Vasastaden eller för den delen Majorna, eller själv få välja vilka grönområden jag vill besöka. Jag skulle bli rätt fundersam om kommundelen satte upp en sjabbig nöjespark och spärrade mina möjligheter att gå på Liseberg för att pusha sin egen. Skälet är att det handlar om infrastruktur.

  Bredbandsleverantörerna ger tillgång till infrastrukturen på nätet och är en del av den — men den är inte deras. De kan erbjuda sina egna tjänster till sina kunder, men tjänsterna är inte infrastruktur och man bör nog inte blanda ihop de två begreppen med varandra.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.