Utveckla upphovsrätten men med förnuft

I dagens jävsdiskussioner kring TPB-domen. Blir en central frågeställningen hur man ser på Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU). Som här hos Marcus tidigare idag.

Vi har talat om att hyfsa debatten: vi på vår sida har en tendens att tala om lobbyn och utan att riktigt förklara bakgrunden ogiltigförklara vissa personers (såsom till exempel Jan Rosén) uttalanden för att de bara är förment opartiska.

Det kanske är dags att fördjupa hur vi tänker. Det det handlar om är att det har skapat en förment objektivitet runt status quo. Eller i vissa fall till och med en slags utvecklingsdeterminism där det ses som en naturlig och självklar utveckling med allt längre skyddstider och en bredare och bredare arena av skyddsvärda idéer.

Bärare av denna tankefigur är inte upphovsmännen utan olika upphovsrättsliga företag, organisationer och debattörer. IFPI, SFU, STIM, Svenska, Musikerförbundet, Svensk Filmindustri, Sveriges Radio, Sveriges Författarförbund… De som vi brukar bunta ihop i uttrycket lobbyn.

SFU:s uttalade agenda är att utveckla upphovsrätten:

>Svenska Föreningen för Upphovsrätt (SFU) bildades den 27 april 1954. Enligt stadgarna ska föreningen genom föredrag, diskussioner, publikationsverksamhet m.m. främja kunskapen om upphovsrätten och bidra till detta rättsområdes fortsatta utveckling.
>
>SFU har i över 50 år fungerat som en mötesplats för kvalificerade upphovsrättsliga diskussioner. Vid föreningens möten framträder t.ex. regelbundet internationella experter på upphovsrätt.
>
>Föreningen tar inte själv ställning i rättspoltiska frågor och svara därför inte heller på remisser. Bland medlemmarna finns företrädare för olika rättighetshavargrupper, personer verksamma inom medie- och teknikbolag, akademiskt verksamma personer, advokater, företrädare för utbildnings- och bibliotekssektorn samt andra personer som rent allmänt är intresserade av upphovsrätt.

Eller som Tomas Norström uttrycker det idag

>Jo, jag har tänkt på frågan. Men Föreningens svenska tonsättares roll är att främja upphovsrätten. Svenska föreningen för upphovsrätt ska sprida kunskap. Du får titta på hemsidan om du vill veta mer exakt vad vi gör. Men vi svarar inte på remisser och gör inga rättspolitiska uttalanden.

Här ser vi en klar diskrepans mellan uttalat syfte och faktisk praktik. I en organisation som talar om att utveckla upphovsrätten ser man inte röken av några upphovsmän. I en tid när det sker en intensiv teknisk och social utveckling runt skapande och distribution av alla sorters upphovsrättsligt skyddade verk så förs en diskussion i en gammal herrklubb där innovatörerna och nytänkarna inte är välkomna. Resultatet av denna herrklubbs pow-wow ses sedan som resultatet av en opartisk diskurs och kan läggas till grund för politiska beslut eller rättsliga prövningar som varande en objektiv analys.

Det finns riktiga opartiska initiativ. Och de finns en mängd initiativ och organisationer som fungerar som motkrafter i samhällets pågående strid om upphovsrätten.

Framtidens upphovsrätt borde grunda sig på ett i bästa fall lärande samtal (i värsta fall en förhandling) mellan dessa olika intressen. Inte som idag på en grupp upphovsrättskramares ”våta upphovsrättsdrömmar”.

5 svar på ”Utveckla upphovsrätten men med förnuft”

 1. ”I en organisation som talar om att utveckla upphovsrätten ser man inte röken av några upphovsmän”

  Men det finns ju inget suspekt i sig att jurister har sin egen upphovsrättsdiskusionsklubb.

 2. Jag följde länken ovan till feef.se. Måste säga att jag tycker att det är en riktigt otäck form av åsiktsregistrering. Förstår inte varför ni överhuvud taget länkar till sidan och därmed ger den legitimitet.

  Och jag reagerar inte bara för att det är en form av åsiktsregistrering utan även för att sidan förment utgår från ett felaktigt antagande i upphovsrättsdebatten. Närmare bestämt det att lagens utformning bör utformas av upphovsmän eftersom det är de som påverkas, istället det är demokratiska beslut som ska styra och att upphovsrätten är ett privilegium beviljats av allmänheten.

 3. @Tor – För det första så säger jag inte att klubben är suspekt bara att den inte är opartisk förutsättningslös utvecklare av upphovsrätten.

  För det andra är det inte åsiktsregistrering att sammanställa vad offentliga personer offentligen har uttryckt för uppfattning. Den typ av sammanställningar gör i alla möjliga sammanhang.

  För det tredje länkade jag in te till sidan för att jag anser att upphovsmännen ska avgöra frågan. (Sidan är ingen omröstning.) Utan för att jag anser att deras åsikter är en viktig del av diskussionsunderlaget när det är deras rättigheter vi talar om samt att den är ett exempel på ett initiativ från piratsidan som t o m visar på att en majoritet av upphovsmännen är emot fildelning. Opartiskhet innebär bland annat att inte gömma de saker som talare emot det man tycker.

 4. Nej, åsiktsregistrering var kanske att ta i. Men jag har svårt att se vad en sådan sammanställning syftar till. Speciellt som många artister redan idag känner att de inte vågar säga vad de tycker. Om något så tycker jag att feef.se bidrar till att tysta debatten. Att en majoritet av upphovsmännen är emot fildelning är kanske inte helt oväntat. Det ligger till viss del i deras egenintresse, men det ligger i allmänintresset att väga villkor för kulturskapande gentemot andra intressen. Dessa villkor för kulturskapande tror jag inte att man kan sammanfatta i ett för eller mot fri fildelning. Det är mycket mer komplext än så. Jag hoppas att denna beskrivning bättre förklarar min inställning till sidan.

 5. @Tor – I det sista håller jag helt klart med dig. Jag tyckte bara sidan på ett mycket bra sätt visade på modet att ställa en fråga man inte vet svaret på inför öppen ridå så alla kan se svart trots att man inte är säker på att det styrker ens argumentation. Vi behöver mer sånt öppet kollektivt kunskapande och mindre skyttegravar.

  Jag håller inte med dig om att feef bidrar till att tysta debatten eftersom man så tydligt får vara för och emot där och eftersom folks åsikter och argument inte går att kommentera så det kan inte uppstå någon mobbmentalitet.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.