Må Gud välsigna politikerna ty de veta icke vad de göra

Kristdemokraten Else-Marie Lindgren från Borås, riksdagsledamot anser att statsministern ska be Gud välsigna Sverige. Jag antar att hon tycker att Statsministern ska tacka Gud för de goda tiderna när de väl kommer också. Kanske att finansministern ska be Gud om stärkta statsfinanser nu när det är kristider. Vad vet jag?

Jag tycker att den sonm vill ha Guds välsignelse kan nedkalla den över sig själv eller gå till i respektive religion därtill avsedd figur för att få den.

Det är tre saker som vi (och kanske framförallt kristdemokratiska riksdagsledamöter) bör tänka på.
1) Välsignelsen bör nedkallas över rätt personer i meningen att vi inte bör välsigna människor eller grupper som inte förtjänar det.
2) Välsignelsen bör nedkallas över frivilliga personer. Den som inte vill bli välsignad bör slippa.
3) Välsignelsen bör nedkallas från rätt Gud, var och en bör ha rätten att se till att just den Gud de behagar tro på också är den som tillhandahåller välsignelsen.

Kollektivt välsignande via politiskt valda ledares försorg är lite grann som en skola utan nivågruppering. Ingen får vare sig det den förtjänar eller önskar. Alla får det som någon annan tror är bra för oss.

Nej tack Else-Marie, jag klarar mig utan Fredriks välsignelse.

3 svar på ”Må Gud välsigna politikerna ty de veta icke vad de göra”

  1. Nu ska vi inte ägna oss åt lyteskomik.

    Jag har inga andra invändningar mot Else-Marie än att hon kommit med ett korkat förslag. Här skiljer vi på sak och person ser du.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.