Sossarnas om möjligt än mer korkade IPRED-synpunkter

Som Christian påpekar, så tar sossarna äntligen bladet från munnen.

Som Christian också konstaterar, så gör det i alla fall matematiken simpel:

> Väljarnas alternativ från de gamla partierna i valet 2010 kan alltså sammanfattas så här:
>
> + En röst på ett parti i det rödgröna blocket: JA till Ipred och fildelarjakt
> + En röst på ett parti i det borgerliga blocket: JA till Ipred och fildelarjakt
>
> Åtminstone enkelt och lättfattligt.

Sen bär det utför…

Emma noterar att sossarna tydligen tycker anonymitet online är farligt:

> Det finns till exempel redan idag en rad olika sätt att skydda sin identitet för den som vill surfa anonymt. Denna utveckling för med sig såväl hot som möjligheter för både kulturskapare och konsumenter. Och det är också en utveckling som måste följas aktivt och med en ständig handlingsberedskap från regeringen. Vi föreslår därför att en Kommission för upphovsrätt och tillgänglighet på internet tillsätts.

Exakt vari hoten och möjligheterna består lämnar de åt läsaren att spekulera i. Man får anta att den så kallade ”handlingsberedskapen” består i att skriva nya lagar och förordningar för att hindra oss vanliga dödliga från att använda anonymiseringstjänster? För inte kan det väl vara ett slag för att informera medborgarna om att de existerar och hur man gör, eller?

Slutligen tycks arbetsgruppen bakom sossarnas ställningstagande/artikeln fått total soppatorsk i hur lagen skall hanteras praktiskt:

> -Vi menar att det är bättre att upphovsrättsinnehavarna får gå in i en gemensam organisation. Det kommer också att underlätta för Datainspektionen för den ska ju granska vad som händer med IP-adresserna, säger Jansson.

Det krävs en riksdagspolitiker för att helt missa david vs goliat-kritiken av IPRED — ja för den delen av hela den praktiska immaterialrätten.

Den lilla kreatören kan inte pressa CD/DVD utan att betala straffskatt till NCB. Den lilla kreatören har inte de ekonomiska muskler som krävs för att väcka talan, utan är beroende av stora organisationer som till exempel IFPI. Den lilla kreatören har inte självklar tillgång till de stora organisationernas muskler, eftersom många av dem är sammanslutningar inte av kreatörer utan av publicister — etcetera.

Vi behöver inte en ny elefant på lerfötter. Vi behöver inte en ny elefant i porslinsbutiken. Och vi behöver inte förskjuta makten ytterligare till Goliats fördel — ge åtminstone David tillbaka hans slunga.

Lars-Erick har kanske rätt, för det tycks som om riksdagspartierna ingår i piratpartiets valorganisation.

Uppdatering: Copyriot noterade samma sak om kolossen sossarna vill skapa

2 svar på ”Sossarnas om möjligt än mer korkade IPRED-synpunkter”

 1. Helt sjukt!
  Det är ett läskigt samhälle vi går in i!
  Enligt Mussolini är fascismen sammanblandningen av storfinansen och staten. Det är dit vi är på väg.
  Det gäller att snacka med husse direkt. glöm politikerna de är bara marionetter (jag tycker piratpartiet borde förorda detta). Plocka ut era kontanter från bankerna, läs om varför här:

  Därför är kontanter mer demokratiska än bankernas digitala krediter:
  http://blogg.aftonbladet.se/11316/perma/1055450

  Ta ut dina kontanter, skit i att betala lånen och räntan:
  http://blogg.aftonbladet.se/11316/perma/1052032/

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.