IPRED, tillbaka till kärnan av kritiken

Det är lätt att en debatt som debatten om IPRED förvirrar sig in i andra frågor, som ”problematiken” med illegal fildelning och upphovsrätt. Det är i sig relevanta frågor att diskutera, och frågor som intresserar mig väldigt mycket.

Men problemen med IPRED har inte med upphovsrätt och fildelning att göra, istället handlar det om övertramp gentemot de egna medborgarna.

Frihet är kanske det mest positiva begrepp som finns. Frihet kräver åsikts-, yttrande- och tryckfrihet, utöver den självklara åsiktsfriheten. För att dessa friheter inte skall bli helt urholkade krävs integritet, rättssäkerhet och förutsägbarhet.

De politiker som inte förstår och försvarar detta är livsfarliga för vår frihet, och därmed också vår demokrati. Det måste finnas en inbyggd ideologisk och moralisk kompass, en ryggradsreflex som automatiskt strävar bort från övergrepp och endemisk övervakning.

De starkaste och mest genomtänkta invändningarna mot IPRED, är att staten ger upp en del av sitt våldsmonopol. Man tillåter ett särintresse att utföra uppgifter som är av polisiär karaktär, och öppnar upp för ”rättsskipning” utanför de traditionella rättssystemen.

Tanken med civilrätt är att ge folk möjlighet att lösa svåra tvister utan att ta lagen i egna händer. Därför fungerar inte civilrätt på samma sätt som straffrätt.

Dras du inför rätta i ett civilmål, så har du att göra troligt att du inte är skyldig till anklagelsen. Den kärande har i sin tur att göra troligt att du är skyldig och bevisa skada. Den som bedöms som mest trovärdig utifrån omständigheter och bevisning vinner målet, och kan inte bara tillräkna sig ekonomisk ersättning, utan även att få sina rättsliga kostnader ersatta av förloraren. Hela konceptet bygger alltså på att båda parter i grund har ungefär samma möjligheter inför domstolen, rubbas den balansen rubbas också hela grunden för ett rimligt utfall. Det är ett strålande koncept mellan privatpersoner, eller mellan företag, där man är förhållandevis jämnstark.

IPRED kommer i praktiken ställa enskilda människor med normal ekonomi inför situationen att hamna i tvist mot en branschorganisation. Det är alltså inte ens en person mot ett företag, utan en person mot en organisation som företräder en hel nisch av marknaden. Det är David mot Goliat, när David glömt sin slunga hemma.

Bevisningen kommer inte vara insamlad av neutrala rättsvårdande myndigheter, utan av samma organisationer som drar målet till domstol. De kommer naturligtvis att ha ett direkt ekonomiskt intresse av att framställa sina bevis som mer konklusiva och starkare än de nödvändigtvis är. Det är upp till domstolen att väga in det i bedömningen, men eftersom det är ett civilmål så gäller inte att man automatiskt utgår från oskuld.

Förlorar David, så drabbas han inte bara av det skadestånd käranden kräver, utan får dessutom betala deras dyra advokater och andra rättsliga kostnader. Det är få privatekonomier som klarar en sådan belastning utan att gå permanent bankrutt.

Det öppnar upp för en utpressningssituation innan målet når domstol, eftersom båda sidor är lika medvetna om ojämlikheten inför lagen. Den starkare parten kan med enkelhet ge den svagare ett erbjudande som är svårt att säga nej till. Det spelar helt plötsligt ingen roll om du är oskyldig eller inte, du har inte råd att ta risken att du döms mot ditt nekande. En simpel riskkalkyl säger dig snabbt att det är bättre att svälja förtreten och betala ”beskyddarpengarna”, än att mötas i domstol och riskera att bli ruinerad för all framtid.

En sådan situation är en skam för ett rättssamhälle.

11 svar på ”IPRED, tillbaka till kärnan av kritiken”

 1. Instämmer med startinlägget!

  Okej, då byter vi parti då i nästa val. Men ska vi byta parti till det partiet som instiftade de demokrati-fientliga antiterroristlagarna?

  Det riktigt, riktigt djupa problemet är att samtliga eteblerade Svenska partier styrs, i de smygfascistiska frågorna genom det ”tysta etablissemneget”.

  Byter vi parti av just den här anledningen, då är det Bodström som framlägger nästa anti-demokratiska förtryckarlag.

  Efter senare årens lagar är det SYNNERLIGEN DEMOKRATIFIENTLIGA OMSTÄNDIGHETER som kommer i dagens ljus.

  Läs mer om Sveriges sanna natur, t.ex här: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

  NÄSTA VAL MÅSTE HANDLA OM DEMOKRATIN. DEN ÄR VERKLIGEN ALLVARLIGT HOTAD!

  M.v.h
  Morgan Ohlson (morgan.o@passagen.se), frisk, laglydig, ej missbruk.

  Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08

  Hemlös sedan 2008-07-01

  .
  .

 2. Ja inte byter man till sossarna om man vill värna integritetsfrågorna…

  Det är klart underkänt till de etablerade partierna att det enda parti som tar ställning sitter i knät på sossarna.

  För den som inte indirekt vill rösta tillbaka sossarna till makten återstår nu bara piratpartiet, som det enda parti som värnar integritet, demokrati och frihet framför socialkonservatism och plånboksfrågor.

  Så piratpartiet blir det för min del.

 3. Är du för eller emot IPRED?

  Nu kan du rösta!
  Skicka sms med texten m13ser14 NEJ om du är emot
  eller m13ser14 JA om du är för IPRED, till numret 72500

  Sen får du veta resultats sidan.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.