Lite försök att definiera och skingra vissa dimmor

Apropå Tolgfors och hans definitioner:

> \- Det finns ett antal missförstånd i debatten som har funnits med hela tiden. Ett sådant är att det skulle handla om massavlyssning av svenska folket, vilket nu upprepas i den här artikeln, säger han till TT.

Låt mig försöka mig på en definition…

Massavlyssning

Från orden ”Massa” och ”Avlyssna”

Massa (som adj)
Något vanligt eller generellt förekommande.
Större mängd.

Jfr. FRA medges genom den nya lagen generell tillgång till all trafik som passerar Sveriges gräns. Hela denna enorma mängd data filtreras sedan maskinellt via sökbegrepp för att sålla ut för uppdraget intressant information.

Avlyssna (verb)
Lyssna på, lyssna analytiskt, lyssna i hemlighet, insamla information om.

Jfr. En privatperson kommer inte att veta ifall dess kommunikation filtrerats ut av FRA, eftersom denna information är hemlig. Det enda personen med någorlunda säkerhet kan veta är att hela eller delar av kommunikationen passerat FRAs filter, och därmed utgjort underlag för FRAs informationssökning.

ERGO: FRAs filtrering och informationssökning utgör i praktiken en massavlyssning. Inhämtningen är generell, liksom filtreringen, all trafik som passerat landsgränsen är underlag för FRAs informationssökning och analys.

Det är egentligen ointressant för definitionen om all information kommer att analyseras av tjänsteman eller inte. Att trafiken ingår i underlaget och att allmänheten saknar kunskap om vilken kommunikation som ansetts intressant nog för vidare analys är nog. Det är tillräckligt generellt, omfångsrikt och oförutsägbart, och kan därmed inte ses som något annat än massavlyssning.

2 svar på ”Lite försök att definiera och skingra vissa dimmor”

 1. Funderat på CIA= inte kompetenta. Jfr CIA chefen ”göra en osynlig organisation”, ”Vi har besegrat terroristerna i Al Qaida och Irak” etc.
  Och alla misstag dom gjort – övervakning etc.
  Bättre andra länder kräver att usa upplöser dess organisation – dom har ju sin armé.
  USA är bara 1 stat bland stater.
  Vi glömmer ju hur ovanligt Norden är – och då speciellt Sverige . Jag tror ju på en mer nordisk värld – dvs samarbetemed andra länder än USA
  Tex uk, Iran etc
  Nya allianser trippelallianser kring rymdprogram, laser etc.
  Nato tex kan ju också vara Passé

  Ang deras kompetens= dom utnyttjar ju en massa forskare från andra länder och är inte själva speciellt g-intelligenta.
  Och Echelon etc (att Norden, Europa tillåter detta).
  Få väck dom från Norden .
  Dom egyptenavisningarna i sverige (kostade ju flera miljoner).
  USA etc det är bara ett hjärnspöke jfr organisation, teknikprojekt, dom som vill väl för landets bästa och strategi
  Bättre med 1600-talets organisation i Sv och mot nya höjder (stark intelligens mässig styrning)

  Bara döda på öppen gata, rättsrekvisitet, person empiri Rolf Appelqvist (fd prefekt HB) = skitstövel totalt sätt
  Sättas i en bur vid kusten å dränkas ytterst långsamt

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.