Läs Leif GW Persson, han är briljant

Välkommen Leif till bloggosfären, fortsätter du med de kvaliteter du visat hittills så är du given som daglig läsning.

Läs hur Leif lyckas såga såväl FRA som Bodström. Det är vältaligt, det är insatt, det är briljant.

GW-bloggen: Måndag den 7 juli 2008 – i hällande regn

> ”Spionerna på FRA” (med tanke på vad de faktiskt sysslar med är väl detta den mest rättvisande beteckningen) har också passat på tillfället att gå i god för sig själva, vittna om sitt ädla uppsåt, sina ärliga avsikter och att de självfallet aldrig skulle kunna tänkas begå vanliga mänskliga misstag i sin samhällsbevarande gärning. I sak är detta naturligtvis rena tramset och utmärkta kännetecken på en vanlig bedragare. Det är så de brukar låta nämligen, när man tagit dem benkläderna nedhasade till anklarna, och ganska oavsett vad de hittat på just då.
>
> De moderna datoriserade gallringsteknikerna (för texter, röster, signalement, etc) som utgör själva fundamentet för den kollektiva kontroll som man vill genomföra har nämligen långt ifrån den effektivitet och precision som man populärt föreställer sig. Misstag begås hela tiden och konsekvenserna i det enskilda fallet kan ibland bli förskräckliga. Vissa fel är också vanligare än andra. Tillgängliga utvärderingar av tekniken (som man i princip själv måste vara ”spion” för att få rätt att läsa) tyder således på att s k ”falska positiva” (att t ex en oskyldig utpekas som terrorist) är ungefär tre gånger så vanliga som ”falska negativa” (att en terrorist betraktas som oskyldig). Med tanke på felandelarna på ca 25 procent i den första kategorin och ca åtta i den andra så finns det anledning att dra öronen åt sig.

Leif säger det vi alla misstänkt: att FRAs trams om sina fantastiska filter är just detta — trams.

Alla som sysslat med programmering överhuvudtaget, eller med databehandling, sökning och filtrering vet hur förbaskat svårt det är att sila myggen från kamelerna. Till och med i en ganska begränsad miljö med förhållandevis kända och entydiga hotvektorer som i en hemdator, så är det mer än en utmaning att spärra för alla hot utan att samtidigt kastrera någon legitim mjukvara. I mänsklig kommunikation, med den komplexitet det innebär, så är det flera tiopotenser svårare att verkligen få rätt på hot utan att det drabbar oskyldiga.

Är det någon som på allvar tror att det inte kommer att innebära svåra problem?

Ett svar på ”Läs Leif GW Persson, han är briljant”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.