Vaddå integritet?

Ekot: Svenskar positiva till mer övervakning:

  • Nästan 80 procent tycker att kontrollerna av medborgarna borde öka för att komma åt terrorism och grov brottslighet.
  • 87 procent anser att polisen ska få använda buggning och hemlig avläsning av datorer.
  • 51 procent vill DNA-registrera hela befolkningen.
  • 97 procent vill införa kameraövervakning på allmänna platser.

Förstår inte folk vad integritet betyder? Tror de att vad som helt är OK, bara det står terrorism i motivationen? Ser de inte den bristande proportionaliteten och den obefintliga debatten kring integritet och övervakning. Vi har devalverat vår integritet flera gånger det senaste decenniet.

”We have met the enemy, and he is us!”

Om vi låter organiserad brottslighet, terrorism och huliganer styra hur mycket integritet vi har rätt till, då har terrorismen, brottsligheten och huliganismen segrat.

——

4 Jan -26 Ref.nr: 9711263436-1026
Myndigheten för allmänhetens sociala skydd
Sektion Södermanland, syd – avdelningen för försäkringsfrågor.
Subjekt: Lindåker-Karlsson, Anna Marie Margareta

På förekommen anledning.

Lindåker-Karlsson, Anna Marie Margareta härefter benämnd LAMM har begärt intyg och utredning för försäkringsansökan: hemförsäkring, ansvarsskydd, överfallsskydd, trafikförsäkring, livförsäkring, tilläggsförsäkring sjukdom/olycka och pensionsförsäkring. Utredning påbörjades 5 Dec -25 och har nu avslutats. Nedan följer sammanställning och rekommendationer.

LAMM, 971126-3436 tillbringade sina första uppväxtår i Vällingby Stockholm, södra sektionen, kontrollområde väster 1. Familjen bestod av pappa Arne Karl Lindåker, mamma Lisa Anna Karlsson samt storasyster Camilla Lindåker-Karlsson. Familjen hade en inkomst klass 3b och ett socialt paket typ 5a4:2022.

Påverkan bedöms vara av typ C, mycket måttlig.

Vid tio års ålder var LAMM invecklad i ett par utredningar. Den ena gällde psykosocial anpassning när en konflikt uppstått mellan LAMM och ett par andra flickor i klassen. En mobbningsutredning gjordes, men situationen bedömdes ligga inom ramarna för normala konflikter för åldern.

Den andra utredningen hade att göra med graffiti medelst kulpenna på korridorsvägg utanför klassrum. Kamerabilder verifierade att LAMM hade varit den som ritat en streckgubbe på väggen och skrivit ett tillmäle mot läraren under. Föräldrarna meddelades, men inga övriga åtgärder togs vid tillfället utöver att en instans av individbevakning öppnades som varade i sex månader.

Myndigheten för föräldrakontroll noterade att farbrodern varit föremål för intimitetsutredning i samband med julfirande, men att man inte sett anledning att ingripa.

Påverkan bedöms vara av typ E, svag till svag-medel.

Vid 14 års ålder öppnades en ny instans av individbevakning, då LAMM och tre andra elever påkommits med tobaksflarn i fickorna vid en rutinmässig visitering. Bevakningsmaterial gicks igenom två veckor bakåt i tiden och en lucka i kameratäckningen hittades, vilket man misstänkte dessa elever hittat och utnyttjat. Incidenten var isolerad och ledde i förlängningen endast till en tillsägelse – skolsköterska notifierades också och ombads kontrollera för tecken på nikotinmissbruk.

Sexuell debut skedde vid 15 års ålder, kurator notifierades men inga åtgärder togs då det framgick från bevakningsmaterialet att båda ungdomarnas föräldrar varit tillfrågade och införstådda. Kontakt togs av gynekolog för graviditetskontroll och preventivmedelsrådgivning.

Vid 16 års ålder visade bevakningsmaterial från kameror utanför tunnelbanan hur LAMM, två andra pojkar och två andra flickor konsumerade alkohol. En utredning gjordes och en större mängd material gicks igenom vilket bland annat ledde till ett åtal för langning och kontakt mellan sociala myndigheter och berörda föräldrar. För LAMM innebar incidenten även kontakt med alkoholvårdande myndighet då hon intagit sådana mängder alkohol att hon deltog i sexuella aktiviteter i en park. LAMM blev satt under individbevakning, samtalsterapi och blodprovskontroll under åtta månader, men inga fler tecken på alkoholintag eller avvikande psykosocialt beteende förekom under perioden.

Vid 16 års ålder blev LAMM gripen i samband med en liberal demonstration. Hennes politiska aktiviteter utreddes, men lämnades utan åtgärd.

Tonårsperioden håller varningsflaggor för nikotin, alkohol, sexuell aktivitet och politisk reliabilitet. Ingen av dessa är av kategori ett eller två varför omfattande åtgärder inte tagit.

Totalt bedöms påverkan vara av typ F, medelstark utan allvarliga konsekvenser.

LAMM tog examen från gymnasiets samhällsprogram och gick vidare till universitetsprogrammet för lingvistiska studier där hon nådde en effektivitet på 53 enligt index – vilket sågs som acceptabelt om än inte strålande.

Under de tre universitetsåren förekom flera fall där bevakningskameror spelade in sexuella möten, nikotin och alkoholkonsumtion. Inga åtgärder togs då riskanalysen bedömde beteendet inom marginalerna för normal åldersrelaterad frigörelse.

Däremot noterades några fall av sexuella avvikelser innefattande anala samlag, svagare så kallade fetischistiska dragningar och ett fall av offentligt samlag.

De liberala politiska dragningarna ledde till studentaktiviteter men inte till öppna manifestationer varför inga ytterligare åtgärder tagits.

Ett fall av enuresis noterades från kameramaterialet, då LAMM i samband med toalettbesök urinerade framför toalettstolen i sitt studentrum medan hon i all hast försökte knäppa upp kläderna. Fallet synes isolerat och lämnades utan åtgärd.

Påverkan bedöms vara av typ E, medelstark med försumbara konsekvenser.

Efter examen har LAMM via myndigheten för internationellt samförstånd sökt tolktjänst. En riskbedömning gjordes och hon säkerhetsklassades som typ Beta, minimal risk i ickekänsliga positioner.

Under de första två årens arbete har hon anpassat sig bra till sina nya uppgifter. En utvärderingsstudie gjordes under andra årets första hälft med speciellt fokus på politisk reliabilitet, sexuella riskbeteenden och drogbruk.

Noteras kan att de politiska aktiviteterna slutat helt, vilket bedömdes positivt. Likaså har bruk av nikotin och andra kontrollerade substanser slutat helt. Alkoholkonsumtionen ligger inom normala parametrar.

Det sexuella området hade däremot utvecklats negativt, med ökade fetischistiska tendenser och flera sexuella partners.

I den övergripande analysen ansågs att de sexuella avvikelserna troligen fungerade som en säkerhetsventil för alla de andra psykosociala avvikelserna. Den tjänstgörande psykologen (ref: 8084268b3) bedömde att utspel som mildare fetischism var ett sätt att hantera kraven på pålitlighet och social stabilitet som ställs på LAMM som vuxen. Den enda åtgärd som togs var kontakt med gynekolog för kontroll och upplysning kring STD.

Rekommendationer: Efter övervägande rekommenderas att intyg för försäkring lämnas utan anmärkning annat än:

Ifråga om medicinska försäkringar:
\- Klausul kring sexuellt överförbara sjukdomar och dess följder.
\- Klausul kring nikotinmissbruk.

Ifråga om hemförsäkring:
\- Klausul kring nikotinmissbruk.

Ifråga om ansvarsförsäkring:
\- Klausul kring sexuella riskbeteenden.
\- Klausul kring politiska riskbeteenden.

Inga övriga klausuler anses i nuläget nödvändiga, försäkringsbolagen får naturligtvis del av det totala bakgrundsmaterialet men förväntas inte införa några ytterligare begränsningar.

För MASS
Gunilla Stolhammar.

5 svar på ”Vaddå integritet?”

  1. Tack Marie, kul att du gräver i gamla inlägg, det får mig själva att återupptäcka dem 🙂

    Funderar på om jag skall snygga upp bilderna lite, de är ritade med mus istället för ritbräda… fast å andra sidan, så är de rätt söta ändå.

  2. Nå jag roade mig med att fixa dit nya bilder, blev nästan lite väl explicita :mrgreen: Å andra sidan understryker det liksom poängen med att det som är privat är privat…

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.