Är bloggare nyttiga idioter?

I Expressen kultur kan man läsa Anders Mildners träffande analys av bloggens roll kontra journalistiken. Den påminde mig om Joel Malmqvists angrepp på den svenska bloggosfären, som är en ickejournalists parallella sågning av de politiska bloggarna.

Anders Mildner:

> Bloggarna är heller inte längre ett överskådligt fenomen. Folk som uttalar sig generellt om bloggars innehåll borde bemötas med samma respekt som människor som säger att det inte finns något av värde i ”böcker”.

Malmqvist:

> Bloggar introducerar knappast nya idéer till det politiska samtalet, istället handlar nästan allt som skrivs av politiska bloggar om reaktioner på sådant de redan läst i tryckta medier eller på nätet.

Mildner:

> Fråga makthavarna i Kina, Iran, Kuba, Egypten, Vitryssland, Nordkorea, Tunisien, Vietnam eller Burma, som för varje år kastar alltfler cyberdissidenter i fängelse.
Med internet och bloggarna har människor fått en möjlighet att förändra och påverka bilden av verkligheten.

> Det är uppenbart att detta inte bara hotar diktaturer, utan också självupptagna journalister i västvärlden, som plötsligt förlorat sitt åsiktsmonopol.

Malmqvist:

> I bloggsfären kan vem som helst med en uppkoppling skrika rakt ut utan att behöva [fundera] många sekunder på de egna åsikterna. Föga förvånande är extremerna överrepresenterade på nätet: här finns utomparlamentarisk vänster, sverigedemokrater och många, många nyliberaler av olika schatteringar. Ur en radikal nyliberal synvinkel är denna extrema individualism naturligtvis bättre än riktig demokrati.

**När jag först läste Joel Malmqvists** inlägg kände jag ett behov av att reagera. Jag började skriva en kommentar, men konstaterade efter en stund att jag svarade på fel sak. Jag svarade an på den raljerande tonen inte sakinnehållet. Det var först när jag läste Mildners artikel som hjärnan kopplade på.

Det Malmqvist inte verkar begripa eller respektera är att bloggandet inte *behöver* vara originellt, det är minst lika viktigt att det speglar den aktuella debatten. Sen inte sagt att originalitet saknas, men det är egentligen inte viktigt. Det som betyder något är att kommunikationen är horisontell inte lateral.

Politiker, opinionsbildare och media har alla vant sig vid att proklamera sina sanningar. Det värsta som kunnat hända är att de blir ifrågasatta på något torgmöte, men det har oftast kunnat viftas bort. Men nu har vi ett ständigt torgmöte, där obekväma åsikter inte kan viftas bort och flys undan lika lätt. Och ja, jag menar även rena idiotier som extrempartier och stenkastare. Det är inte lika lätt att tysta.

På bloggtoppen politik visas unika besökare för ungefär 400 registrerade bloggar, och vi pratar många tusen besökare totalt. De främsta når kanske femtusen eller fler unika besökare per vecka, det är en rätt respektabel siffra för något som är såpass nytt som fenomen. Inte på aftonbladet.se:s nivå, men tillräckligt för att inte kunna nonchaleras.

Det försigår också en idédiskussion, inte alltid av det djupare slaget, men ofta riktigt givande. Ideologin blir levande oavsett om den är anarkistisk, xenofobisk, socialistisk, konservativ, eller liberal. Referenser haglar, och vill man förstå vad som diskuteras får man göra sin research. Många gånger möts man av idioter som mest säger saker med andemeningen ”skit på dig”, men lika ofta möter man intelligenta och genomtänkta människor värda att läsa även om de inte ”tycker rätt”.

Bloggarna håller på att finna sin roll som nagel i ögat på de etablerade samhällskrafterna, oavsett om dessa är etablerade media, politiker, fackpampar eller till och med företagsledare. Det är den roll som journalister och reportrar borde ha, men som de allt mer sällan verkligen har. En journalist kanske glömmer att ställa rätt frågor eller vara tillräckligt skeptisk; en journalist kan ha gått på etablerade sanningar – men idag får journalisten i så fall räkna med att plockas isär på diverse bloggar.

Hur kan en sån sak vara negativ?

Andra bloggar om: , , , , ,

Ett svar på ”Är bloggare nyttiga idioter?”

  1. Nej, en sån sak kan inte vara negativ. Jag tycker det är märkligt denna rädsla som verkar finnas i mediesverige inför bloggarna. Det kan väl bara finnas fördelar med att fler röster hörs. Mildnder avlsutar med några, i mitt tycke kloka ord: Men journalisterna är inte överflödiga. Med rätt inställning till läsarna, tittarna och lyssnarna kommer journalistiken att kunna utvecklas och bli bättre.
    Däremot är den elitistiska idén att journalister oemotsagda ska ha privilegiet att leverera ”sanningen” både förlegad och överspelad.
    Men det finns väl fortfarande många journalister som anser sig ha tolkningsföreträde.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.