Musiknedladdning och fattiga artister

Yrsa Stenius ställer sig i [Aftonbladet](http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,636479,00.html) frågande till logiken bakom ”ungdomarnas” resonemang att det skulle vara OK att ladda ner musik eftersom CD-skivor är så dyra.
Hon fortsätter med att konstatera att hon aldrig laddat ner musik, delvis på grund av okunskap – men minst lika mycket eftersom han anser att artisterna har rätt till betalt för sina alster.

Jag tror inte Yrsa vet så mycket om hur skivbranshen egentligen fungerar, men jag skulle råda till läsning av [denna briljanta analys](http://www.arancidamoeba.com/mrr/problemwithmusic.html). Om man tar sig en nogrann titt på vem det är som får betalt, så får man snabbt klart för sig att artisterna tjänar mycket lite pengar på skivförsäljning. Nå… i alla fall om de tillhör något av de större bolagen, där det finns så många som skall ha sin del av kakan att bara smulor återstår när artisten slutligen skall få sitt.

Få av de som faktiskt laddar ner musik eller film har egentligen något emot artisten som sådan, och jag har till och med hört anekdoter om personer som skickat en tjuga direkt till artisten istället för att köpa skivan. Om det är sant eller inte må väl vara osagt. Det har säkert hänt, men det betyder väl kanske inte att det tillhör vanligheterna. Min poäng är istället att den rörelse Yrsa inte förstår har mer med skivbolagen och distributörerna att göra än med artisterna.

Kallt har jag många gånger konstaterat att skivor och filmer som säljs till skyhöga priser i de vanliga butikerna ofta kan hittas för en spottstyver på endera mack eller närbutik. Det handlar om fullkomligt genuina exemplar, som säljs med vinst för halva priset eller mindre. Jag frågar mig då hur mycket luft i marginalerna vi som konsumenter egentligen skall behöva tåla?

Därmed inte sagt att det är OK att sno åt sig gratis vad som faktiskt **borde** kosta pengar.
Personligen kommer jag fortsätta köpa de fyra a fem CD skivor och filmer om året jag anser mig ha råd med, den siffran varierar endast med priset, inte med den eventuella tillgången på andra metoder att lyssna på musik eller se på film.
Möjligen kommer det att bli färre i framtiden, eftersom jag inte har mycket till övers för att stödja en industri som använder rena gangstermetoder.

2 svar på ”Musiknedladdning och fattiga artister”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.