Too little too late

Eller kanske ”sent skall syndaren vakna”?

Hur som helst gör moderaterna ett utspel i Dagens Nyheter, ett utspel som är ett lamt försök att få tillbaka internetgenerationens förtroende. Utspelet innehåller egentligen inte något nytt, utan repeterar en idé som funnits i spel tidigare. Idén är dels att föräldralösa verk skall kunna användas på ett säkrare sätt genom att staten skapar ett system för rättighetsklarering. Dels skall ett sådant system också tillåta upphovsmän att på ett tydligare sätt placera ett verk i den intellektuella allmänningen.

A Bleak Future
Men inte är föräldralösa verk det största problemet, eller?

Utspelet adresserar två problem, varav ett är ett problem i realiteten. Att upphovsmän inte kan avsäga sig den ideella upphovsrätten kan bara innebära problem om de dör knall fall och inte klargjort för omvärlden hur de ser på den saken. Innan dess kan de helt glatt säga att deras verk får användas via CC-licens, GPL eller någon annan licensform som är tillåtande och inkluderande — no problem…

Så en hel Dagens Nyheter artikel för att adressera föräldralösa verk?

Jo visst.

Gott så.

Men kunde de inte bättre?

Det är ett retoriskt skott i foten som helt missar så gott som alla de frågor som får internetgenerationen att se rött. Kanske är det så att den inte alls riktar sig till internetgenerationen, utan till dess föräldrar som å sina barns vägnar oroat sig för samhällets utveckling?

Jag vet inte, men jag är inte alls imponerad. Det jag däremot noterar är att Piratpartiet redan tjänat ett av sina syften: att få upp frågorna på bordet. Liksom miljöpartiets framväxt på åttiotalet gjorde miljöfrågan het, het, het, så har PPs framväxt gjort integritets och upphovsrättsfrågorna till något som är svårt att sopa ner från bordet.

Kommer vi in i riksdagen kommer frågorna en gång för alla vara något alla partier måste ta ställning och hänsyn till.

PS Jag behöver lite uppbackning just nu, läs vad jag menar här… DS